Renoverade hus bär ägarens namn…

Varje hus och byggnad som har renoverats upp i staden sedan olyckan har en skylt på utsidan, där husets förra ägares namn står skrivet.

5 miljoner utsätts för radioaktivitet…

Fler än 5 000 000 ukrainska invånare bor i områden som än idag räknas som farliga, där radioaktiviteten påverkar deras hälsa.

Läkare uppmanade till aborter…

Många läkare i hela Östeuropa och Sovjetunionen rådde gravida kvinnor till att genomgå en abort för att eliminera chanser till barn med missbildningar, trots det faktum att strålningsnivåerna som kvinnorna utsattes för var för låg för att orsaka problem.

Hade räknat med ännu fler dödsfall…

Trots att Greenpeace uppskattar att cirka 93 000 cancerfall har lett till döden på grund av Tjernobylolyckan är det avsevärt mindre än vad forskare och läkare hade räknat med. Man trodde att nästan tre gånger fler skulle gå bort i cancer. Dock räknar Greenpeace med att ytterligare cirka 60 000 fall av sköldkörtelcancer hos människor kommer att ske på grund av de radioaktiva utsläppen.

100 år tills området bör vara rent igen

200 ton av radioaktiva material finns kvar i Tjernobyl, och den sista reaktorn stängdes av så sent som år 2000. Man räknar på att det kommer att ta cirka 100 år innan allt det radioaktiva är borta från området.

10 fakta du antagligen inte visste om Koreakriget

10 fakta du antagligen inte visste om Koreakriget

Koreakriget var en väpnad konflikt på Koreahalvön som pågick från 25 juni 1950 och som avslutades med vapenstillestånd från den 27 juli 1953. Konflikten pågår tekniskt sett fortfarande i dag. En fredsdeklaration skrevs under i Pyongyang den 4 oktober 2007, med målet...