EU inför hårdare regler för transport av levande djur…

EU implementerar nya hårdare regler för transport av djur under levande exporter. Kan detta vara ett steg för att få ett slut på den arkaiska praktiken i framtiden, möjligtvis? [källa]

Från nära utrotning till 1 000 friska fenvalar…

Att se 1 000 härliga fenvalar (Balaenopteridae) tillbaka i havet från en nära utrotning är en sällsynt strimma som ger hopp om artens fortsatta utveckling. [källa]

Blev bestulen på sitt trumset – fick nytt av Metallica…

En gatuartist i Los Angeles, USA, som livnärde sig på att spela trummor på gatan fick sitt trumset stulet. När det populära heavy metal-bandet Metallica blev varse om nyheten valde de att ge gatuartisten ett nytt trumset, som de levererade till honom personligen. [källa]

Ny revolutionerande upptäckt för jordbrukare kan bespara miljöskadliga gödselmedel…

Svartögda ärtors förmåga att attrahera nyttiga kvävefixerande bakterier försämras inte av moderna jordbruksmetoder, visar ny forskning. Att plantera den i rotation med andra grödor kan hjälpa odlarna att undvika behovet av kostsamma, miljöskadliga gödselmedel. [källa]

Svartögda ärtors förmåga att attrahera nyttiga kvävefixerande bakterier försämras inte av moderna jordbruksmetoder, visar ny forskning. Att plantera den i rotation med andra grödor kan hjälpa odlarna att undvika behovet av kostsamma, miljöskadliga gödselmedel.

Och vi gör verkligen framsteg när det kommer till miljöfrågor (!)

Forskare har utvecklat ett smart och supereffektivt nytt sätt att fånga upp koldioxid och omedelbart omvandla den till fast kol, för att hjälpa till att främja avkolningen av tung industri. [källa]