Människan ansvarig för majoriteten av utrotade Megafauna

Nästan alla Megafauna (djur större än människor) har utrotats under de senaste 45 000 åren, på grund av att människor har tagit plats i områden.

Endast 3% kvar av alla djurarter

Det fanns fyra massutrotningshändelser före den som dödade dinosaurierna. De allvarligaste dödade svindlande 97% av alla arter. Allt liv på jorden idag är härstammat från de 3% av de som överlevde.

Amerikansk president utrotade nästan infektion

Den tidigare amerikanska presidenten Jimmy Carter hjälpte till att minska fallen med Dracontiasis (även känt som Guinea Worm Disease) från 3,5 miljoner till 126. Denna sjukdom ligger nu vid utrotningsläget.

Åk till galaxen M100 – se utrotningen av dinosaurierna live

Galaxen vid namn M100 är så långt borta att om varelser därifrån skulle titta på jorden just nu, skulle de titta på dinosauriernas utrotning i realtid.

Inhemsk björn i Afrika

Den afrikanska kontinenten hade en inhemsk art av björnen ”Atlasbjörnen” som led av stors befolkningsnedgångar på grund av det romerska rikets efterfrågan på djur för gladiatorspel. Djuren jagades dessvärre helt till utrotning vid 1870-talet.

10 fakta du antagligen inte visste om hackers

10 fakta du antagligen inte visste om hackers

I dag beskriver termen främst personer som excellerar i programmering och som vetgirigt tar till sig program- och hårdvara. En hackare använder sina kunskaper till att skaffa ny, icke tillgänglig information om ett system. Genom att analysera eller manipulera systemet...

10 fakta du antagligen inte visste om piloter

10 fakta du antagligen inte visste om piloter

Antingen så gillar man att flyga, eller så gillar man det inte. Åsikterna går isär väldigt, och forskare tror att detta beror på att man inte har någon kontroll när man är i luften. Men de som faktiskt har kontroll över flygplanet – piloterna – bör inte vara...

10 fakta du antagligen inte visste om solförmörkelser

10 fakta du antagligen inte visste om solförmörkelser

Solförmörkelse inträffar då månen passerar mellan jorden och solen, och dessa ligger i en rät linje, varvid solen helt eller delvis blir skymd för betraktare från jorden. Ingen annan planet – som människan vet om – upplever något likadant som vi gör här på jorden, och...