Kan inte andas under ytan…

Om en blåval befinner sig under vatten i mer än 30 minuterdrunknar den. En kaskelot klarar sig i ungefär 1 timme.

Blåvalen – världens största djur…

En blåvals hjärta kan bli lika stort som en personbil. Deras tungor kan väga lika mycket som en hel elefant! Snacka om stora organ!

Ensam i sitt slag…

Människan har bara sett en enda helt vit knölval i hela världen. Forskare har döpt han till Migaloo. Man tror att den är född som en albinoval

Uppenbarligen inte bara vi människor…

Nordkaparen (se bild nedan) är en starkt hotad val som lever på det norra halvklotet. År 2000 såg en grupp kanadensiska forskare tre nordkapare som hade en trekant!

6-7 elefanter stor

Så vitt människan vet finns det inte något större djur i hela världen än blåvalen. En fullvuxen blåval är större än en basketplan! För att ge perspektiv på det hela är den cirka 6-7 elefanter stor.

10 fakta du antagligen inte visste om koraller

10 fakta du antagligen inte visste om koraller

Koralldjur (Anthozoa) tillhör klassen nässeldjur, där cirka 6 000 olika arter ingår. Detta betyder alltså att koraller är den största arten inom nässeldjur och finns i alla världens hav. Koralldjur är solitära eller kolonibildande polyper som vanligen lever...

10 fakta du antagligen inte visste om fiskmåsar

10 fakta du antagligen inte visste om fiskmåsar

Måsar, även känt som trutar (Larinae på latin), lever vanligtvis vid kuster, floder, sjöar och våtmarker. Men det hör inte till ovanligheten att man kan stöta på en mås eller två även i inlandet. Bara de tre måsarna tretåig mås, beringmås och tärnmås, och ett antal...

10 fakta du antagligen inte visste om Grand danois

10 fakta du antagligen inte visste om Grand danois

Grand danois härstammar från Tyskland (tyska: Deutsche Dogge) och framavlades till en början som en molosserhund som jakthund för högvilt. Idag används dock hundrasen till största del som sällskapsdjur. Vad som kanske specifikt kännetecknar rasen är utan tvekan dess...