Tur att rymdraketer är snabbare…

Om du skulle åka i 100 km/h från jorden till den rödfärgade planeten skulle det ta dig exakt 271 år och 221 dagar för att komma dit.

Nattens labyrint…

Mars har den största labyrinten av korsande dalgångar i solsystemet. Labyrinten kallas ”Noctis Labyrinthus” (”Nattens labyrint”). Bilden av labyrinten finner du nedanför.

Och vi klagar över våra sandstormar…?

Mars har inte bara den största labyrinten i solsystemet, utan även de största och mest våldsamma sandstormarna. Deras vindar kan toppa upp till 200 km/h, vara i veckor och täcka hela planeten. De uppstår som oftast när planeten ligger som närmast solen.

Kan nästan jämföras med Antarktis…

Den miljö på jorden som efterliknar Mars som mest är Antarktis öknar. Trots detta är de mest krävande miljöerna på jorden mer lämpade för livet än ytan på Mars.

Informera gärna era barnbarnbarnbarnbarnsbarn

Den 27:e augusti 2003 var Mars som närmast jorden på närmare 60 000 år. Nästa gång planeten kommer vara så nära igen är år 2287. Informera gärna era barnbarnbarnbarnbarnsbarn om detta.