2
2 poäng

I en värld full av distraktioner och krav på koncentration kan dagdrömmar vara en välsignelse eller en förbannelse. Att tillåta tankarna att vandra fritt kan leda till kreativitet och avkoppling, men det kan också förse oss med en flyktväg från verkligheten som gör det svårt att fokusera på det som är viktigt. Så vad är egentligen dagdrömmar och hur påverkar de våra liv? Med dessa tio upplysande fakta om ämnet hoppas vi åtminstone på en lite större klarhet! För kanske tillhör du en av alla de som gärna dagdrömmer så ofta du bara kan?

Vi människor kan spendera nästan halva vår vakna tid på dagdrömning…

Harvard University i Cambridge, Massachusetts, USA, genomförde en studie under år 2010 på mer än 2 200 volontärer via iPhone. Deltagarna fick ofta frågor om sina tankar och humör, även när de arbetade med allvarliga uppgifter. Denna studie drog slutsatsen att de tillfrågade tillbringade 46,9% av sina vakna timmar med att dagdrömma, vilket gör det till ett väldigt utbrett fenomen. [källa]

Franska studier har visat att vissa delar av hjärnan stänger av sig när man dagdrömmer…

Vissa delar av hjärnan blir vilande när man dagdrömmer. Enligt forskning vid Paris Brain Institute i Frankrike kan vissa områden i hjärnan visa minskad aktivitet under tider man dagdrömmer, vilket kan påverka reaktionstiden yttre stimuli. Det kan innebära att en person i dagdrömsliknande tillstånd tar längre tid att reagera omgivningen eller inte uppfattar sin omgivning på samma sätt som när de är fullt uppmärksamma. [källa]

Franska studier har visat att vissa delar av hjärnan stänger av sig när man dagdrömmer.

Tristess är ofta en utlösande faktor…

Det finns en nära koppling mellan tristess och dagdrömmeri. Många människor tenderar att dagdrömma mer när de befinner sig i situationer som de finner tråkiga eller ointressanta, som att titta på en tråkig film eller vara på en lektion som inte engagerar. [källa]

Det finns även en dagdrömmningsstörning…

Även om dagdrömmeri är normalt kan det ibland övergå till en störning som kallas maladaptivt dagdrömmeri. Det inträffar oftast när en individ dagdrömmer under en längre tid än vad som anses vara normalt. Människor med denna störning använder ofta dagdrömmeri som ett sätt att fly från oundvikliga omständigheter, såsom trauma. [källa]

Även om dagdrömmeri är normalt kan det ibland övergå till en störning som kallas maladaptivt dagdrömmeri. Det inträffar oftast när en individ dagdrömmer under en längre tid än vad som anses vara normalt. Människor med denna störning använder ofta dagdrömmeri som ett sätt att fly från oundvikliga omständigheter, såsom trauma.

Därför kör du inte av vägen när du kör bil och dagdrömmer…

Det finns en del av hjärnan som fungerar som en sorts ”sjätte sinne” och hjälper oss att vara medvetna om distraktioner som mötande trafik även när vi dagdrömmer. Dock är det fortfarande farligt att dagdrömma medan man kör, och att texta under körning är en av de främsta orsakerna till bilolyckor. Så även om dagdrömmeri kanske inte leder till lika många olyckor som textning under körning, är det fortfarande viktigt att hålla fokus på vägen. Men det här visste du så klart redan! [källa]

Kan vara från bara några sekunder till flera timmar…

Dagdrömmar kan variera i längd från några sekunder till flera timmar. Hos personer med maladaptiv dagdrömmande (som vi nämnde tidigare) kan det pågå upp till fem timmar om dagen. Vanligtvis varar dagdrömmandet dock bara några sekunder och inträffar flera gånger om dagen. [källa]

Det avtar i regel mer och mer ju äldre du blir…

Med ålder kommer visdom, sägs det. Något som dock försvinner mer med åldern är också själva dagdrömmandet. Gradvis avtar det mer och mer när vi åldras. Detta för att det mesta av dagdrömmandet i regel handlar om framtiden, så ju mer man kliver in i den, desto mindre oroar man sig för den. Dessutom, allt eftersom tiden går, blir många saker ofta rutin, vilket gör det mindre osannolikt att man dagdrömmer i samma omfattning. [källa]

Med ålder kommer visdom, sägs det. Något som dock försvinner mer med åldern är också själva dagdrömmandet. Gradvis avtar dagdrömmandet när vi åldras. Det mesta dagdrömmandet handlar i regel om framtiden, så ju mer man kliver in i den, desto mindre oroar man sig för den. Dessutom, allt eftersom tiden går, blir många saker rutin, vilket gör det mindre osannolikt att dagdrömma.

Ju mer stressad du är, ju mer sannolikt är det att du oftare dagdrömmer…

Vi alla människor reagerar olika på stress, och för vissa fungerar dagdrömmandet som ett sätt att fly från stressen. Om du märker att du dagdrömmer mer än vanligt kan det vara värt att ta ett steg tillbaka och utvärdera dina stressnivåer. Flera studier har nämligen kopplat stress till ett ökande av dagdrömmandet. Det kan också vara ett tecken på att du är på väg att bli utbränd. [källa]

Att dagdrömma är inte alltid ofrivilligt…

Människor har faktiskt kontroll över att låta sina tankar vandra. När du börjar drömma dig bort har du makten att omedelbart stoppa sådana tankar. De flesta av oss låter dock våra tankar vandra iväg, eftersom dagdrömmar ofta är bättre än våra verkliga liv, hur sorgligt det än kan låta. [källa]

Människor har faktiskt kontroll över att låta sina tankar vandra. När du börjar drömma dig bort har du makten att omedelbart stoppa sådana tankar. De flesta av oss låter dock våra tankar vandra iväg, eftersom dagdrömmar ofta är bättre än våra verkliga liv, hur sorgligt det än kan låta.

Att dagdrömma ökar dopaminproduktionen i hjärnan…

Dagdrömmar kretsar ofta kring positiva fantasier, vilket kan trigga produktionen av glädjehormoner som dopamin och oxytocin i hjärnan. Det är därför dagdrömmare ofta är på gott humör. Men du bör vara försiktig med dagdrömmar som utlöser dopamin, eftersom den lycka du kan känna ofta är orealistisk. Lagom är alltid bäst, som man så fint brukar säga. [källa]

Dagdrömmare är i regel mer empatiska som människor…

Flera studier har visat att dagdrömmare ofta är mer empatiska eftersom de har förmågan att sätta sig in i andras situationer och känna medkänsla för dem. Likaså har studier visat att det i lagom mängd kan vara gynnsamt för artister och musiker, då dagdrömmandet kan vara en källa till kreativitet och inspiration. [källa]


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

2
2 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win