Stockholms blodbad var en mörk händelse i Sveriges historia. Det var den rannsakning med efterföljande avrättningar som ägde rum i Stockholm den 7–9 november 1520. Händelserna inleddes direkt efter Kristian II:s kröning till svensk kung när gästerna på kröningsfesten kallades till ett möte på slottet. Ärkebiskop Gustaf Trolles krav på ekonomisk kompensation för bland annat Stäkets rivning ledde till frågan om den tidigare riksföreståndaren Sten Sture den yngre och hans anhängare hade gjort sig skyldiga till kätteri. Med påstått stöd i kanonisk rätt avrättades runt 80 personer (åsikterna går dock isär om det exakta antalet). Här är tio fakta som du bör känna till om en av Sveriges mörkaste händelser som ägde rum för cirka 500 år sedan!

Tysk bödel stod för avrättningarna…

De första offren blev de båda biskoparna Matthias av Strängnäs och Vincent av Skara. Bödel var tyskfödda Jürgen Homuth. Han har berättat att biskop Vincent av Skara frågade honom om vad som skulle hända, och att han då svarat: ”Inga goda nyheter just. Eders Nåde må förlåta mig. Det är mig befallt att slå huvudet av Eders Nåde.[källa]

Biskop Vincent kritiserade kungen in i det sista…

Vid middagstiden inleddes avrättningarna på Stortorget i Stockholm, som idag är en del av Gamla stan. Några av kungens rådsmedlemmar följer de blodiga scenerna uppe från burspråket på rådhuset. En rådsherre håller tal till de människor som hade samlats på torget. I talet förklarar han att det är missdådare som ska straffas. De har förtjänat sitt straff, enligt rådsherren. Men biskop Vincent av Skara, som var en av de första som avrättades, ger svar på tal och ropar att det är kungen som handlat med lögn och förräderi och att Gud kommer att hämnas denna felaktiga handling. [källa]

Kristian II blev mer känd som Kristian Tyrann…

Kristian II – även känd som Kristian Tyrann – var redan kung i Danmark och Norge, och kröntes till kung även i Sverige strax innan Stockholms blodbad. Det var först efter denna tragiska händelsen som kungen fick öknamnet Kristian Tyrann av svenskarna. [källa]

Åsikterna om hur många som avrättades går isär…

Det finns olika uppgifter om det exakta antalet avrättade under Stockholms blodbad. Enligt den ansvarige bödeln, den tyske officeren Jürgen Homuth, avrättades 82 personer. Om dessa uppgifter stämmer innebär det att det avrättades 20-30 personer utöver de som Gustaf Trolle pekade ut. Med stor sannolikhet även en del tjänstefolk till de utpekade. [källa]

Avrättningarna skilde sig åt av en anledning…

En del blev halshuggna medan andra istället blev hängda. De som blev halshuggna tillhörde adeln, vilket var ett adligt sätt att bli avrättad på, medan övriga människor blev hängda. En del blev till och med hängda med stövlar och sporrar på, så som de kommit inridande i staden. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om Isaac Newton

10 fakta du antagligen inte visste om Isaac Newton

Sir Isaac Newton föddes den 25 december 1642 Woolsthorpe-by-Colsterworth i Lincolnshire i England och avled den 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727 i Kensington i London. Han var en engelsk naturvetenskapsman, matematiker, teolog (antitrinitarian) och alkemist...