Tyrannosaurus Rex (”Tyrannödla”) var en stor köttätande dinosaurie vars fossil påträffats i Nordamerika, där den tros ha levt i slutet av kritaperioden för 65 – 68 miljoner år sedan. Flera fynd har gjorts i bland annat delstaterna Alberta, Montana, Utah och New Mexico. Den enda enhälligt accepterade arten i släktet Tyrannosaurus är typarten T-rex, som beskrevs och namngavs av Henry Farfield Osborn 1905. Några forskare har genom åren velat räkna närbesläktade dinosaurier som Daspletosaurus och Tarbosaurus som arter inom släktet Tyrannosaurus, men det har inte blivit allmänt accepterat. Tyrannosaurus Rex är en av de mest kända dinosaurierna. Den ansågs länge vara det största köttätande djur som någonsin levt på land. Efter att den upptäcktes har det emellertid påträffats flera theropoder som sannolikt var ännu större, bland annat Spinosaurus, Giganotosaurus och Carcharodontosaurus, men ingen av dem är lika känd. Här följer tio fakta som du antagligen inte kände till om den gigantiska köttätaren sedan tidigare!

Den tyranniska ödlekungen

Ordet ”Tyrannosaurus” betyder ”tyrannisk ödla”, vilket säger ganska mycket om dess onda och skräckinjagande natur. ”Rex” betyder på latin ”kung”. Så kort och gott kan man rent av översätta det till ”den tyranniska ödlekungen”.

Skelett med proteiner och mjuk vävnad har blivit funnet…

Enligt rapporter från National Geographic har över femtio T-Rex-skelett blivit funna fram till i idag. Väldigt många av dessa har varit i princip kompletta och åtminstone ett skelett har även innehållit proteiner och viss mjuk vävnad, vilket har hjälpt forskningen radikalt när det kommer till dinosaurier och Tyrannosaurus Rex i allmänhet. 

Första fossilerna hittades redan i början på 1900-talet…

Den första T-Rex-fossilen hittades redan år 1902. Även om skelettet som hittades var ofullständigt, var det de första fossilerna som gick att tyda på att det var en Tyrannosaurus Rex. Mannen som fann skeletten hette Barnum Brown, och det upphittades i Hell Creek Formation´s i Montana, USA.

Barnum Brown hittade hela två T-Rex-fossiler…

Herr Brown sålde senare skelettet till Pittsburghs Carnegie Museum of Natural History. Det var dock inte det enda skelettet av en Tyrannosaurus Rex som Brown hittade. Det andra han grävde upp, på samma plats, visas idag upp på American Museum of Natural History i New York.

Man kan se fotspår av T-Rex än idag…

Än idag, miljontals år efter deras död, kan man finna fotspår av dinosaurier. Det första fotavtrycket man fann av en T-Rex var år 1993 i New Mexiko, USA. Därefter har även ytterligare ett fotavtryck hittats i Hell Creek år 2007 – på samma plats där de två första fossilerna av Tyrannosaurus Rex hittades.

10 fakta du antagligen inte visste om Golden Retrievers

10 fakta du antagligen inte visste om Golden Retrievers

Att hundar av rasen Golden Retrievers älskar att simma och bada är nog ingen större nyhet för varken hundägare eller hundintresserade. Den amerikanska kennelklubben var den första att erkänna rasen som en egen ras, detta skedde dock så sent som 1925. Ordet ”Retriever”...

10 fakta du antagligen inte visste om gamar

10 fakta du antagligen inte visste om gamar

Gamar är en benämning som används för två distinkta grupper av rovfåglar vars systematik är under diskussion. Gemensamt för gamar är att de olika arterna i stor utsträckning livnär sig som asätare. De flesta gamar återfinns i öknar och på savanner. Nedan finner du tio...

10 fakta du antagligen inte visste om orangutanger

10 fakta du antagligen inte visste om orangutanger

Orangutanger (Pongo) är ett släkte som tillhör människoaporna och som finns i Malaysias och Indonesiens djungler. Namnet kommer ifrån det malajiska och indonesiska uttrycket "Orang Hutan", som betyder "skogsmänniska". Orangutanger lever nästan hela livet i träden i...