Välj en sida

Utter (på ltain Lutra lutra), ett eurasiskt rovdjur tillhörande familjen mårddjur. Namnet kan även avse andra arter i underfamiljen Lutrinae, som finns spridd över hela världen. Uttern är bland annat Smålands landskapsdjur. Nedan följer tio fakta som du antagligen inte kände till om det söta lilla pälsdjuret!

Shake my hand, friend…

På en japansk djurpark kan man hitta små, små hål till uttrarnas inhägnaden. Uttrarna gillar att stoppa in tassarna där, och finns egentligen endast till för att besökarna ska kunna ”skaka hand” med de små krabaterna. [källa]

Biståndet på väg att räddas upp i Sverige

Antalet uttrar i Sverige var på 1980-talet endast cirka 500. Två årtionden senare hade dock antalet ökat till drygt 2 000, bland annat efter att mängden miljögifter minskade i den svenska naturen. De flesta djuren finns kring norrlandsälvarna, och blott ett fåtal i de södra delarna av landet. I samband med att halterna av polyklorerade bifenyler minskar i den svenska miljön tycks nu bestånden i framför allt norra Sverige återhämta sig. [källa]

Täthåriga

Sjöuttrar har det mest täta håret i världen, med upp till 140 000 hårstrån per kvadratcentimeter. Människor har ungefär 300 per kvadratcentimeter på huvudet. [källa]

Slickar sina nyfödda av en anledning

Uttrar slickar och fluffar sina nyfödda i timmar, vilket gör att deras päls behåller tillräckligt med luft för att fungera som en flytningsanordning i vattnet. [källa]

Är vi säkra på att det bara är en saga…?

Enligt japanska folksagor ansågs uttrar vara mycket farliga, eftersom de kunde förvandla sig till vackra kvinnor eller småbarn och döda män[källa]

10 fakta du antagligen inte visste om flamingor

10 fakta du antagligen inte visste om flamingor

Jag kan omöjligt vara den enda som vill säga "flamingos" istället för "flamingor"? Men uppenbarligen ska "flamingor" vara den korrekta termen, så jag får väl helt enkelt försöka att anpassa mig. Oavsett vad, så är flamingor (Phoenicopteridae) en familj med stora...

10 fakta du antagligen inte visste om grävlingar

10 fakta du antagligen inte visste om grävlingar

Grävlingar (Meles meles) är ett rovdjur tillhörande familjen mårddjur. Den europeiska grävlingen förekommer i Eurasien och är en av tre arter i släktet Meles. Har du kanske stött på någon grävling ute i det vilda någon gång? Då bör du känna till dessa tio punkter om...

10 fakta du antagligen inte visste om maskar

10 fakta du antagligen inte visste om maskar

Maskar kan du hitta gott om i din jord där hemma. Det är ett gammalt samlingsnamn för diverse krälande evertebrater och även ett fåtal vertebrater. Men det har inte alltid kallats för maskar, i äldre skriven svenska förekom nämligen även stavningarna matk, mack och...