Välj en sida

Får (Ovis) är ett släkte idisslare och förekommer med flera vilda arter. Fårhonan kallas tacka, hanen bagge, gumse eller vädur – en kastrerad bagge kallas hammel – och ungarna kallas lamm. Och får får inte får, får får lamm! Med detta sagt kommer här tio fakta som du kanske inte kände till om just våra älskade får!

Skiljer sig från sin närmsta släkting – geten…

De skiljer sig från sina släktingar getterna (som forskare dock i dag är oense om ifall det ens är närmsta släktingen) genom frånvaron av skägggrövre kroppsbyggnad och genom närvaron av tårsäckar samt genom körtlar mellan klövarna. Även om dessa kännetecken gäller för de flesta arter finns några former som saknar en eller annan av dessa. Både han- och hondjur av vildfår är behornade. Hannarna (baggarna) kan ha ytterst imponerande horn, Den asiatiska rasen urial får upp till en meter långa horn, och den största vilda arten argali (Ovis ammon) ännu större. Honorna (tackorna) har betydligt mindre horn. Baggens horn är oftast kraftiga och starkt vridna medan tackornas är lättare bakåtböjda. Får har 54 dessutom kromosomer, medan getter har 60 kromosomer..

Europeiska fårarter dog ut för 3 000 år sedan…

Ursprungliga arter av vildfår finns idag i östra Asien, samt i Nordamerika och Nordafrika. I Europa lever den europeiska mufflon (se bild nedanför) vilt på Korsika och Sardinien, men det har varit under diskussion om denna i själva verket är införd av människan under stenåldern som något av de allra första tamfåren. Alla andra europeiska fårarter dog ut för cirka 3 000 år sedan, de sista på Balkan.

Förekommer mest i bergområden…

De flesta fåren lever i bergsregioner, men det finns även populationer – till exempel en grupp av tjockhornsfår – som förekommer i öknar.

Störst horn bestämmer…

Får är vanligen aktiva på dagen, men ibland vilar de under dagens hetaste timmar och letar därför föda under natten också. Honor lever tillsammans med sina ungdjur i grupper som ibland förenar sig till större hjordar. Hannar är utanför parningstiden skilda från honorna och lever ensamma eller i egna grupper. I dessa grupper finns en hierarki som i regel är beroende på hornens storlek. Har två hannar ungefär lika stora horn utkämpas strider om rangordningen.

Lammet kan i regel stå bara en timma efter förlossningen…

De arter som lever i Nordamerika föder normalt bara ett lamm, men hos asiatiska arter förekommer flera lamm åt gången. Lammen lär sig normalt att stå redan inom en timme efter födseln för att sedan kunna följa med sin mamma och resten av flocken. Det tar några månader innan honan sluter att ge di och efter ett till sju år är ungdjuren könsmogna.

10 fakta du antagligen inte visste om shih-tzu

10 fakta du antagligen inte visste om shih-tzu

Shih-Tzu är en hundras med ursprung från Tibet, som sedan 1950-talet styrs av Kina. Shih-tzun är en dvärghund och sällskapshund som räknas till tempelhundarna vars moderna avel grundats i Storbritannien. Hundrasen är populär som sällskapshund, och klassas som en av de...

10 fakta du antagligen inte visste om valrossar

10 fakta du antagligen inte visste om valrossar

Valross (Odobenus rosmarus) är en sälart som lever i Arktiska havet. Vid flera tillfällen har valrossar siktats längs Västkusten. För fem år sedan dök en valross upp vid Hallandskusten. Den simmade sedan upp längs Bohuskusten och försvann till havs. Enligt uttalande...

10 fakta du antagligen inte visste om grizzlybjörnar

10 fakta du antagligen inte visste om grizzlybjörnar

Grizzlybjörnar (Ursus arctos horribilis) erkänns ofta som en underart till brunbjörn och lever i förhållande till andra brunbjörnar i Nordamerika. Grizzlybjörnen är en stor och kompakt brunbjörn med inslag av grått i topparna av det yttre hårlagret i pälsen, något som...