10 fakta du antagligen inte visste om hallucinationer

En hallucination är ett sinnesintryck som upplevs som riktigt men vilket uppkommer utan sensoriska stimuli från den yttre verkligheten, och ofta skapas av en förändrad hjärnaktivitet till följd av psykisk störning, psykoaktiva droger eller organiska sjukdomar.

01Ett misslyckats experiment…
Rosenhan-experimentet var ett tappert försök där en Stanford-psykolog och hans medarbetare låtsades lida av hallucinationer, för att bli antagna till ett psykiatriskt sjukhus. De agerade sedan normalt. Båda två tvingades erkänna att de hade en psykisk sjukdom och kom överens om att ta antipsykotiska läkemedel för att sedan kunna frisläppas. [källa]

02Antagligen sjukt läskigt…
Även om döva människor som lider av schizofreni aldrig har rapporterats att höra ”röster i huvudet”, hänvisar de istället till äkta auditoriska hallucinationer. Istället kommer kommunikationen via sinnet: visuella hallucinationer av läppar som rör sig, eller händer och armar som gör teckenspråksrörelser. [källa]

03Vanligare hos äldre än vad man tidigare trott…
Människor hallucinerar ofta efter att ha förlorat en älskad eller ett husdjur, tillståndet kallas ”sörjande hallucinationer”. En studie visade att över 80% av äldre patienter upplever hallucinationer av deras avlidna make/maka under cirka en månad efterbortgången. [källa]

04

”Hemsökta hus” kan ha en logisk förklaring…
Många forskare tror att fenomenet ”hemsökta hus” kan vara så simpelt som det logiska resultatet av farliga säkerhetsrisker, som kolmonoxidläckage, vilket bland annat kan orsaka hallucinationer. [källa]

05Kan drabba vem som helst…
Hallucinationer är kognitiva symtom som kan bero på bland annat en psykos, men de kan också förekomma hos psykiskt friska personer. [källa]

Fortsätt läsningen på nästa sida >>Nästa sida
PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar