Välj en sida

En hallucination är ett sinnesintryck som upplevs som riktigt men vilket uppkommer utan sensoriska stimuli från den yttre verkligheten, och ofta skapas av en förändrad hjärnaktivitet till följd av psykisk störning, psykoaktiva droger eller organiska sjukdomar.

Ett misslyckats experiment…

Rosenhan-experimentet var ett tappert försök där en Stanford-psykolog och hans medarbetare låtsades lida av hallucinationer, för att bli antagna till ett psykiatriskt sjukhus. De agerade sedan normalt. Båda två tvingades erkänna att de hade en psykisk sjukdom och kom överens om att ta antipsykotiska läkemedel för att sedan kunna frisläppas. [källa]

Antagligen sjukt läskigt

Även om döva människor som lider av schizofreni aldrig har rapporterats att höra ”röster i huvudet”, hänvisar de istället till äkta auditoriska hallucinationer. Istället kommer kommunikationen via sinnet: visuella hallucinationer av läppar som rör sig, eller händer och armar som gör teckenspråksrörelser[källa]

Vanligare hos äldre än vad man tidigare trott

Människor hallucinerar ofta efter att ha förlorat en älskad eller ett husdjur, tillståndet kallas ”sörjande hallucinationer”. En studie visade att över 80% av äldre patienter upplever hallucinationer av deras avlidna make/maka under cirka en månad efterbortgången. [källa]

”Hemsökta hus” kan ha en logisk förklaring

Många forskare tror att fenomenet ”hemsökta hus” kan vara så simpelt som det logiska resultatet av farliga säkerhetsrisker, som kolmonoxidläckage, vilket bland annat kan orsaka hallucinationer. [källa]

Kan drabba vem som helst

Hallucinationer är kognitiva symtom som kan bero på bland annat en psykos, men de kan också förekomma hos psykiskt friska personer. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om siamesiska tvillingar

10 fakta du antagligen inte visste om siamesiska tvillingar

Siamesiska tvillingar är enäggstvillingar vars kroppar är sammanvuxna sedan graviditeten då det befruktade ägget inte har delats fullständigt till två skilda individer. Fenomenet uppstår en gång på mellan 50 000 och 200 000 födslar, med något högre frekvens i...

10 fakta du antagligen inte visste om klimakteriet

10 fakta du antagligen inte visste om klimakteriet

Klimakteriet - övergångsåldern eller perimenopaus (från grekiskans klimakterikos = kritisk) - är den övergångstid som varar något år, då en kvinna övergår från att vara fruktsam till att inte längre få ägglossning, och därmed inte längre kan bli befruktad på den...