2
2 poäng

Språk är en kärnkomponent i mänsklig kommunikation och kulturellt utbyte. I en globaliserad värld är det viktigt att förstå vilka språk som dominerar scenen och har störst inflytande. I denna artikel undersöker vi de tio mest talade språken i världen baserat på antalet modersmålstalare och det totala antalet talare (alltså som andraspråk eller dylikt). Hela listan finner du nedanför! Är den ungefär som du hade tänkt dig?

Urdu (231,3 miljoner talare)
Indoeuropeiskt språk…

Kort snabbfakta om språket:

 • Modersmålstalare: 70,2 miljoner människor.
 • Totalt antal talare: 231,3 miljoner människor.

På plats nummer tio över de mest talade språken i världen finner vi urdu – ett indoeuropeiskt språk och är ett av Indiens 22 officiella språk (ja, du läste rätt, Indien har 22 officiella språk) och det officiella språket i Pakistan. Det ingår i den indoariska språkgruppen men har lånat både alfabet och mycket av ordförrådet från persiska och arabiska. Språket räknas allmänt som del av hindustani och som systerspråk till hindi. [källa]

Portugisiska (257+ miljoner talare)
Romanskt språk…

Kort snabbfakta om språket:

 • Modersmålstalare: 232,4 miljoner människor.
 • Totalt antal talare: 257,7 miljoner människor.

Portugisiska är ett romanskt språk, som precis som spanskan, franskan, italienskan och rumänskan har utvecklats ur latinet. Det talas i Angola, Brasilien, Guinea-Bissau, Kap Verde, Macao (i Kina), Moçambique, Portugal, São Tomé och Príncipe och Östtimor, samt i Goa (i Indien). Det är nära besläktat med systerspråket galiciskan.

Portugisiska talas av över 257 miljoner människor och är därmed det nionde mest talade språket i världen, och det största i Sydamerika (186 miljoner, över 51% av befolkningen) samt i det Södra halvklotet. [källa]

Portugisiska talas av över 257 miljoner människor och är därmed det nionde mest talade språket i världen, och det största i Sydamerika (186 miljoner, över 51% av befolkningen) samt i det Södra halvklotet.

Ryska (258+ miljoner talare)
Östslaviskt språk…

Kort snabbfakta om språket:

 • Modersmålstalare: 154 miljoner människor.
 • Totalt antal talare: 258,2 miljoner människor.

På åttonde plats bland de tio mest talade språken finner vi ryska – ett östslaviskt språk och det största av de slaviska språken. Det talas främst i Ryssland samt i tidigare sovjetiska delrepubliker, såsom Estland, Lettland, Litauen, Moldavien, Kazakstan och Ukraina. Efter omfattande emigrationer sedan 1990-talet finns numera även stora rysktalande populationer i Israel (utvandrade ashkenaziska judar) och Tyskland (så kallade Volgatyskar, ättlingar till de tyskar som hämtades till Ryssland av Katarina den stora).

Ryskan skrivs med en variant av det kyrilliska alfabetet. Bevarade skrifter på östslaviska finns från 900-talet och framåt. Ryskan behåller mycket av östslavisk syntetisk böjningsstruktur och slaviskt ordförråd, men har i sin nutida form även många lånord i ämnen som politik, vetenskap och teknik. [källa]

Bengali (272+ miljoner talare)
Indoariskt språk…

Kort snabbfakta om språket:

 • Modersmålstalare: 233,7 miljoner människor.
 • Totalt antal talare: 272,7 miljoner människor.

sjunde plats bland de mest talade språken i världen finner vi bengali (även bengaliska eller bangla) – ett indoariskt språk som talas i östra delen av Indiska halvön. Bengali är ett inhemskt språk i den region i östra Sydasien som kallas Bengalen, vilken omfattar dagens Bangladesh och den indiska delstaten Västbengalen. Bengali är även majoritetsspråket i delstaten Tripura. Bengalitalande minoriteter finns också bland annat i de indiska delstaterna Assam, Jharkhand och Andamanerna och Nicobarerna. Med knappt över 230 miljoner modersmålstalare är bengali ett av de mest talade språken i världen. Bengali är det huvudsakliga språket i Bangladesh, och det näst mest talade språket i Indien. Tillsammans med assamesiskan är bengali det geografiskt östligaste av de indoariska språken.

Bengali skrivs med bengalialfabetet. Assamesiska, oriya och maithili, tre andra språk som tillhör maghadagrenen av den indoariska språkfamiljen, är nära besläktade med bengali. [källa]

På sjunde plats bland de mest talade språken i världen finner vi bengali (även bengaliska eller bangla) - ett indoariskt språk som talas i östra delen av Indiska halvön. Bengali är ett inhemskt språk i den region i östra Sydasien som kallas Bengalen, vilken omfattar dagens Bangladesh och den indiska delstaten Västbengalen.

Modern standardarabiska (274 miljoner talare)
Semitiskt språk…

Kort snabbfakta om språket:

 • Modersmålstalare: 0 miljoner människor.
 • Totalt antal talare: 274 miljoner människor.

Termen ”arabiska” kan syfta antingen på standardarabiska (högarabiska – allmänt skrift- och massmediespråk i arabvärlden) eller på de många dialektala varieteterna av arabiska (nyarabiska). I arabvärlden gör man i regel ingen åtskillnad mellan klassisk och modern standardarabiska. Högarabiska syftar både på det språk som används idag runtom i Nordafrika och Mellanöstern och språket som används i till exempel Koranen.

Vad som kanske är allra mest intressant med modern standardarabiska (MSA) är att det är det enda språket på listan bland de mest talade språken i världen där ingen har det som modersmål. Arabiska är faktiskt ett stort språk med många olika dialekter, och alla arabisktalande växer upp med att tala en lokal dialekt, som egyptisk arabiska, levantinska arabiska, mesopotamiska arabiska eller annan lokal variant. [källa]

Franska (280 miljoner talare)
Romanskt språk…

Kort snabbfakta om språket:

 • Modersmålstalare: 79,9 miljoner människor.
 • Totalt antal talare: 274+ miljoner människor.

Franska är ett av de romanska språken, räknas som ett världsspråk och har letat sig in på femte plats bland de mest talade språken i världen. Det talas av omkring 80 miljoner människor som modersmål och tillsammans med andraspråkstalare av omkring 274 miljoner. Det är efter engelska det mest studerade språket i världen och sammanlagt har upp emot 600 miljoner betydande kunskap i franska. Det är officiellt eller administrativt språk i ett flertal internationella organisationer, kommittéer och föreningar som Europeiska unionen (där det är ett av tre arbetsspråk), Internationella olympiska kommittén, Förenta nationerna, Afrikanska unionen, Världspostföreningen, Världshandelsorganisationen, FINA, FIA, World Anti-Doping Agency, Internationella domstolen i Haag, Internationella byrån för mått och vikt, Europeiska radio- och TV-unionen, Interpol, med flera.

Franska är officiellt språk i hela 29 länder. Organisation Internationale de la Francophonie, (OIF), är en internationell organisation bestående av fransktalande länder och regeringar med 53 medlemsländer. [källa]

Spanska (548+ miljoner talare)
Romanskt språk…

Kort snabbfakta om språket:

 • Modersmålstalare: 474,7 miljoner människor.
 • Totalt antal talare: 548+ miljoner människor.

fjärde plats bland de mest talade språken i världen finner vi spanska – ett ibero-romanskt språk som härstammar från latin och tillhör de indoeuropeiska språken. Spanska är världens näst största språk om man tittar på antalet modersmålstalare, varav 90% i Syd– och Nordamerika. Om man dessutom räknar de som har spanska som andra språk eller behärskar spanska på en vettig nivå så är siffran uppe i strax över 548 miljoner talare. Det är det mest utbredda av de romanska språken. Mexiko är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska är officiellt språk dessutom i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela. Spanska behärskas dessutom av ca 17% av befolkningen i USA. [källa]

På fjärde plats bland de mest talade språken i världen finner vi spanska - ett ibero-romanskt språk som härstammar från latin och tillhör de indoeuropeiska språken. Spanska är världens näst största språk om man tittar på antalet modersmålstalare, varav 90% i Syd- och Nordamerika. Om man dessutom räknar de som har spanska som andra språk eller behärskar spanska på en vettig nivå så är siffran uppe i strax över 548 miljoner talare. Det är det mest utbredda av de romanska språken. Mexiko är den folkrikaste spanskspråkiga nationen. Spanska är officiellt språk dessutom i Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Kuba, Dominikanska republiken, Ecuador, Ekvatorialguinea, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru, Puerto Rico, Spanien, Uruguay och Venezuela. Spanska behärskas dessutom av ca 17% av befolkningen i USA.

Hindi (602+ miljoner talare)
Indoiranskt språk…

Kort snabbfakta om språket:

 • Modersmålstalare: 343,9 miljoner människor.
 • Totalt antal talare: 602+ miljoner människor.

Hindi är det mest talade språket i Indien och därmed ett av världens största språk (för alla vet vi ju hur stort Indien är). Språket i fråga är också det tredje mest talade språken i världen, sett till totalt antal talare. Hindi talas mestadels i norra och centrala Indien. Det är det viktigaste officiella språket. Hindi utgör del av ett dialektkontinuum inom de indoariska språken, avgränsat i nordväst och väst av punjabi, sindhi och gujarati, i söder av marathi, i sydöst av oriya, i öster av bengali och i norr av nepali.

Språket kontrasteras ofta med tidigare nämnda urdu, en annan standardiserad form av hindustani som är det officiella språket i Pakistan. De huvudsakliga skillnaderna mellan dessa två är att standardhindi skrivs med devanāgarī och har tagit upp ord från sanskrit i sitt ordförråd, medan urdu skrivs med en variant av det arabiska alfabetet, och har hämtat en del lånord från persiska och punjabi. Bortsett från dessa skillnader, dock, brukar lingvister räkna hindi och urdu som ett och samma språk. [källa]

Mandarin (1,118 miljarder talare)
Grupp kinesiska dialekter…

Kort snabbfakta om språket:

 • Modersmålstalare: 929 miljoner människor.
 • Totalt antal talare: 1,1+ miljarder människor.

På en andra plats bland de mest talade språken finner vi mandarin – en grupp kinesiska dialekter talade i större delen av norra och sydvästra Kina.

Med mandarin menas vanligtvis standardkinesiska använd i dagligt tal. Den lingvistiska definitionen av mandarin inkluderar däremot ett stort antal sinsemellan ofta obegripliga dialekter men används sällan av infödda talare för att beskriva sin språkidentitet. Istället används namnet på den dialekt talaren anser sig tillhöra (till exempel Sichuan-dialekt eller nordöstkinesiska), och enskilda talare är inte alltid medvetna om den mycket bredare lingvistiska definitionen.

Som med alla andra kinesiska dialekter råder det stor oenighet om mandarin ska betraktas som ett språk eller en dialekt. Men vi har dock valt att klassa mandarin som ett språk i och med denna listan, vilket gör att mandarin hamnar på en andra plats bland de mest talade språken i världen. [källa]

På en andra plats bland de mest talade språken finner vi mandarin - en grupp kinesiska dialekter talade i större delen av norra och sydvästra Kina.

Engelska (1,452 miljarder talare)
Västgermanskt språk…

Kort snabbfakta om språket:

 • Modersmålstalare: 372,9 miljoner människor.
 • Totalt antal talare: 1,4+ miljarder människor.

Nummer ett på listan över de mest talade språken i världen finner vi så klart engelska. Engelska är ett globalt språk med över 1,4 miljarder talare världen över. Det är det dominerande språket inom vetenskap, teknik, handel och kultur, vilket gör det till ett viktigt verktyg för internationell kommunikation. Engelska har också många olika dialekter och variationer som återspeglar dess utbredda användning runt om i världen.

Ungefär 88-90% av den svenska befolkningen rapporteras kunna engelska på någon nivå, enligt Eurostat och EF English Proficiency Index. Det är en av de högsta andelarna av engelsktalande i en icke-engelskspråkig befolkning i världen. [källa]


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

2
2 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
2
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
1
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
1
win