3
3 poäng

Leukemi är en grupp av cancersjukdomar som oftast har sitt ursprung i benmärgen och leder till ett högt antal abnorma blodceller, oftast vita blodkroppar. Dessa vita blodceller är inte fullt utvecklade och kallas för blaster, blastceller eller leukemiceller. Symptomen kan orsaka ökat antal blödningar eller många blåmärken, stark trötthet, feber och en ökad infektionsbenägenhet. Dessa symptom orsakas till följd av brist på friska blodceller. Diagnos sker oftast via blodprov och benmärgsbiopsi. Med denna lilla korta förklaring av cancersjukdomen följer nu tio fakta som kan vara bra att veta.

Cancersjukdomens exakta orsaker är ännu inte helt förstådda…

Leukemi är en komplex sjukdom och dess exakta orsaker är inte helt förstådda. Men det finns flera kända riskfaktorer och orsaker som har kopplats till utvecklingen av cancersjukdomen, som bland annat:

 1. Genetiska faktorer: vissa genetiska störningar och genetiska mutationer har identifierats som ökar risken för blodcancersjukdomen.
 2. Exponering för strålning: höga nivåer av strålning kan öka risken för att utveckla blodcanern.
 3. Exponering för kemikalier: vissa kemikalier, särskilt de som används i industriella eller kemiska processer, har kopplats till en ökad risk för leukemi.
 4. Exponering för alkylaterande agenter: vissa kemoterapiläkemedel som används för att behandla andra former av cancer, såsom alkylaterande agenter, har visat sig öka risken för att utveckla cancersjukdomen som en sen biverkning.
 5. Rökning: rökning har kopplats till en ökad risk för vissa typer av blodcancer, särskilt akut myeloisk leukemi (AML).

Det är dock viktigt att ha i åtanke att risken för att utveckla leukemi är en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer och att det inte finns en enskild orsak till sjukdomen. [källa]

Alfred-Armand-Louis-Marie Velpeau var först med att beskriva sjukdomen…

Blodcancersjukdomen beskrevs första gången av anatomen och kirurgen Alfred-Armand-Louis-Marie Velpeau (bilden nedanför) år 1827. En mer fullständig beskrivning gavs av patologen Rudolf Virchow först år 1845. Omkring tio år efter Virchows fynd fann patologen Franz Ernst Christian Neumann att benmärgen hos en avliden person med leukemi var färgad ”som en smutsig grön-gul färg” till skillnad från det normalt rödfärgade. Detta fynd gjorde det möjligt för Neumann att dra slutsatsen att ett benmärgsproblem var ansvarigt för det onormala blodet hos personer med leukemi. [källa]

Leukemi beskrevs första gången av anatomen och kirurgen Alfred-Armand-Louis-Marie Velpeau år 1827. En mer fullständig beskrivning gavs av patologen Rudolf Virchow först år 1845. Omkring tio år efter Virchows fynd fann patologen Franz Ernst Christian Neumann att benmärgen hos en avliden person med leukemi var färgad "som en smutsig grön-gul färg" till skillnad från det normalt rödfärgade. Detta fynd gjorde det möjligt för Neumann att dra slutsatsen att ett benmärgsproblem var ansvarigt för det onormala blodet hos personer med leukemi.

Benmärgstransplantation är ett av behandlingsalternativen…

Behandlingen för blodcancersjukdomen varierar beroende på flera faktorer, inklusive typen av blodcancern, patientens ålder, sjukdomsstadiet och andra hälsotillstånd.

För många former av cancersjukdomen, särskilt akut leukemi, är läkemedelsbehandlingar vanliga. Dessa kan innefatta användning av cytostatika (cellgifter), målinriktade terapier och immunoterapi för att döda cancerceller eller förhindra deras tillväxt och spridning.

För vissa former av kronisk leukemi, som kronisk myeloisk leukemi (KML) och kronisk lymfatisk leukemi (KLL), kan läkemedelsbehandlingar vara effektiva under lång tid och möjliggöra en bra livskvalitet för patienterna.

Dock, för vissa patienter med avancerad eller svårbehandlad blodcancer, kan mer aggressiva behandlingsalternativ behövas, såsom benmärgs- eller stamcellstransplantationer och strålningsterapi. Dessa behandlingar kan vara nödvändiga för att kontrollera sjukdomen eller uppnå en långvarig remission. [källa]

Det är så gott som omöjligt att förutspå blodcancer…

Eftersom dess exakta orsak är okänd är det nästan omöjligt att förebygga cancersjukdomen. Det enda undantaget kan vara att reglera eller helt sluta röka eftersom det bidrar till en betydande mängd fall av cancersjukdomar, blodcancer inräknat. [källa]

Eftersom dess exakta orsak är okänd är det nästan omöjligt att förebygga cancersjukdomen. Det enda undantaget kan vara att reglera eller helt sluta röka eftersom det bidrar till en betydande mängd leukemifall.

Historien om ”Bat Kid” väckte stor uppmärksamhet om cancersjukdomen…

Miles Scott, med smeknamnet ”Bat Kid” (från superhjälten Batman), är en canceröverlevande från norra Kalifornien i USA. Vid bara 18 månaders ålder fick Miles diagnosen lymfoblastisk leukemi i de vita blodkropparna. Han fick namnet ”Bat Kid” efter att ha blivit tillfrågad vad han ville bli senare i livet. Hans svar var då att han ville bli Batman. 2018, efter fem års remission, ansågs han vara cancerfri. Han blev nog aldrig Batman, men han fick åtminstone träffa sin stora idol! [källa]

Associeras sällan med graviditet…

Endast cirka 1 av 10 000 gravida kvinnor riskerar att drabbas av cancersjukdomen, vilket gör den extremt sällsynt. Om en gravid kvinna av en slump har blodcancer, är chansen stor att det är akut. I så fall riskerar patienten att förlora graviditeten eller utveckla medfödda funktionsnedsättningar, särskilt om behandlingen innebär cellgiftsbehandling under första trimestern. [källa]

September är internationellt erkänd som ”Leukemia Awareness Month”…

Leukemia Awareness Month”, som årligen är under september månad, syftar till att öka medvetenheten om leukemi och andra blodcancersjukdomar. Under denna månad genomförs olika kampanjer, evenemang och aktiviteter för att sprida information om cancersjukdomarna, stödja forskning och utbildning samt stödja dem som är drabbade av sjukdomen. [källa]

September är internationellt erkänd som "Leukemia Awareness Month".

Blodcancer hos barn har en avsevärt högre botningsfrekvens jämfört med vuxna…

Barn har generellt sett högre botningsfrekvenser för blodcancersjukdomar jämfört med vuxna. Det finns flera faktorer som bidrar till detta:

 1. Typ av blodcancer: Den vanligaste formen av blodcancer hos barn är akut lymfoblastisk leukemi (ALL), och denna typ av blodcancer har generellt sett en högre botningsfrekvens än andra typer, såsom akut myeloisk leukemi (AML), som är vanligare hos vuxna.
 2. Behandlingskänslighet: Barns kroppar är oftast mer mottagliga för behandling med kemoterapi och andra terapier jämfört med vuxna. Barns celler delar sig snabbare och reagerar därför oftast bättre på behandlingar som riktar sig mot snabbt växande cancerceller.
 3. Forskning och behandlingsframsteg: Under de senaste decennierna har det gjorts stora framsteg inom behandlingen av barncancer. Kliniska prövningar och forskning har lett till utvecklingen av effektivare och mindre skadliga behandlingsmetoder för barn.
 4. Tidig upptäckt: Eftersom blodcancer är vanligare hos barn, är läkare oftast mer medvetna om symptomen och misstänker sjukdomen tidigare. Tidig upptäckt och snabb behandling kan förbättra prognosen avsevärt.

Att upptäcka cancersjukdomen i ett tidigt stadie är inte alltid enkelt…

Att diagnostisera blodcancer tidigt är inte lätt med hjälp av blodprovsmetoden. Vanligtvis visar blodprover inte att en patient lider av cancersjukdomen. Detta förklarar varför de flesta patienter försätts i remission långt efter avslutad behandling. Lymfkörtelbiopsi är det vanligaste alternativet för att diagnostisera blodcancersjukdomen. [källa]

Att diagnostisera leukemi tidigt är inte lätt med hjälp av blodprovsmetoden. Vanligtvis visar blodprover inte att en patient lider av sjukdomen. Detta förklarar varför de flesta patienter försätts i remission långt efter avslutad behandling. Lymfkörtelbiopsi är det vanligaste alternativet för att diagnostisera cancersjukdomen.

Detta är skillnaden på akut och kronisk leukemi…

Det är inte alltid lätt att skilja på alla de olika typer av cancersjukdomen som finns. Olika typer av dem kan påverka olika celler och delar av blodet. De två huvudtyperna av blodcancersjukdomarna är dock:

 1. Akut leukemi: Denna typ av cancersjukdom kännetecknas av snabb tillväxt av omogna blodceller. Det finns två huvudtyper av akut leukemi: akut lymfoblastisk leukemi (ALL) och akut myeloisk leukemi (AML). Dessa former av cancersjukdomar är vanligare hos barn än hos vuxna.
 2. Kronisk leukemi: Detta typ kännetecknas av en långsammare tillväxt av mognare blodceller. De två huvudtyperna är kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och kronisk myeloisk leukemi (KML). Dessa former av cancersjukdomar är vanligare hos vuxna än hos barn. [källa]

Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

3
3 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
2
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
3
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win