Välj en sida

Stonehenge är ett bronsåldersbyggnadsverk i sydvästra England sombestår av en cirkelformad megalitisk stensättning, omgiven av en ringgrav och direkt utanför denna en cirkelformad jordvall. Det ligger nära Amesbury i Wiltshire, ungefär 12 km nordväst om Salisbury. Med detta sagt kommer här tio fakta som du absolut bör känna till om just Stonehenge!

Flera tusen år gamla…

Stensättningen byggdes troligen mellan 2500 f.Kr. och 2000 f.Kr.. Vallen och graven är från ungefär 3100 f.Kr. (yngre stenåldern). Namnet Stonehenge kommer från det fornengelska ordet Stanhengist som betyder ’de hängande stenarna’.

Finns med på Unescos världsarvslista…

Själva monumentet ägs och förvaltas av English Heritage medan de lägre liggande markerna runt omkring ägs av National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty. Stonehenge, Avebury och dess omgivningar upptogs 1986 på Unescos världsarvslista.

Byggdes under en period på 2 000 år…

Stonehenge-komplexet byggdes ut i flera faser under en period av sammanlagt 2 000 år. Det finns även tecken på aktiviteter där före och efter denna huvudsakliga utbyggnadsperiod. Arkeologer har funnit rester av tre stora mesolitiska hål i närheten, under det som nu är parkeringsplatsen. Dessa daterar sig till omkring 7000 f.Kr., men de har inga kända kopplingar till det senare monumentet.

Djur har påverkat forskningen…

En gravplats för en halshuggen saxisk man har blivit utgrävd på platsen och daterar sig till 600 e Kr. Dateringen och förståelsen för olika faser vid Stonehenge är inte en enkel sak; de kompliceras av dåligt bevarade utgrävningsprotokoll, därtill överraskande få nutida forskningsdatum samt påverkan av djurs bohålor.

Många har varit med och undersökt stensättningen…

Den första dokumenterade utgrävningen vid Stonehenge genomfördes av William Cunnington och Richard Colt Hoare1798 undersökte Cunnington gropen intill en nyligen fallen trilit. 1810 grävde båda intill den fallna ”Slaktarstenen” och kom då fram till att den en gång har stått upp. De kan också ha undersökt ett av Aubrey-hålen intill. 1839 grävde en kapten Beamish omkring altarstenen och något senare gav familjen Antrobus, som på den tiden ägde Stonehenge, Charles Darwin tillstånd att göra en liten utgrävning för att prova sina teorier om jordmaskars sätt att begrava antika byggnader.

10 fakta du antagligen inte visste om Tutankhamon

10 fakta du antagligen inte visste om Tutankhamon

Kärt barn har många namn, sägs det - och Tutankhamon är minst sagt en av dessa kära barn. Även namn som Tutankhamen, Tutankhamun (engelska), Tutenkhamen samt Tutenkhamon fungerar nämligen lika fint. Födelsenamnet var dock Tutankhaton och den egyptisk faraon av den...

10 fakta du antagligen inte visste om Stockholms blodbad

10 fakta du antagligen inte visste om Stockholms blodbad

Stockholms blodbad var en mörk händelse i Sveriges historia. Det var den rannsakning med efterföljande avrättningar som ägde rum i Stockholm den 7–9 november 1520. Händelserna inleddes direkt efter Kristian II:s kröning till svensk kung när gästerna på kröningsfesten...