10 historiska händelser som hände 1973

1973 (MCMLXXIII) var ett normalår som började en måndag i den gregorianska kalendern. Mycket hände under årets gång; bland annat tillträdde vår nuvarande kung här i landet. Men likaså var året fyllt av flygplanstragedier och militärkupper – varav den kanske mest uppmärksammade skedde i Grekland, när monarkin störtades. 

Föddes du kanske år 1973? Eller minns du året? Här är i alla fall tio historiska händelser som skedde under årets gång, som är värt att nämnas igen!

01Sista amerikanska soldaten lämnar Indokinakonflikten…
Trots att kriget officiellt pågick fram till 30 april 1975 (från 1 november 1955), lämnade den sista amerikanska soldaten Indokinakonflikten den 29 april år 1973. Kriget pågick under 19 år och 180 dagar.

HÄR kan du läsa ”10 fakta du antagligen inte visste om Vietnamnkriget”.

02Hungerstrejk i Dorotea kommun…
Invånarna i Dorotea kommun hungerstrejkar den 16 mars 1973 i protest mot svenska regeringens planer på en sammanslagning av Åsele och Fredrika kommuner. Invånarna avbryter dock hungerstrejken efter en veckas tid.

03Första datalagen träder i kraft…
Sveriges riksdag antog den 12 april 1973 en datalag som skall skydda medborgarnas integritet. I dag kallas lagen för personuppgiftslagen (PUL) och  är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Nuvarande lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen (1973:289 (som antogs 1973)) slutade att gälla.

04

Malmös sista spårvägslinje läggs ned…
Malmö stads spårvägar, förkortat MSS, kommunalt verk i Malmö, tillkom år 1905, och bedrev lokaltrafik med spårvagnar och bussar och som år 1971 ändrade namn till Malmö Lokaltrafik (ML). Verksamheten hade dock sitt ursprung i det år 1887 grundade Malmö Spårvägs AB. Den 27 april år 1973 läggs dock den sista spårvagnslinjen ned, linje 4 mellan Gustav Adolfs torg och Limhamn/Sibbarp.

HÄR kan du läsa ”10 fakta du antagligen inte visste om Malmö”.

05Storbritannien övergår till metersystemet…
Storbritannien väljer den 3 maj att man ska övergå till metersystemet. Omläggningen skall genomföras inom loppet av två år.

Fortsätt läsningen på nästa sida >>Nästa sida
PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar