1973 (MCMLXXIII) var ett normalår som började en måndag i den gregorianska kalendern. Mycket hände under årets gång; bland annat tillträdde vår nuvarande kung här i landet. Men likaså var året fyllt av flygplanstragedier och militärkupper – varav den kanske mest uppmärksammade skedde i Grekland, när monarkin störtades. 

Föddes du kanske år 1973? Eller minns du året? Här är i alla fall tio historiska händelser som skedde under årets gång, som är värt att nämnas igen!

Sista amerikanska soldaten lämnar Indokinakonflikten…

Trots att kriget officiellt pågick fram till 30 april 1975 (från 1 november 1955), lämnade den sista amerikanska soldaten Indokinakonflikten den 29 april år 1973. Kriget pågick under 19 år och 180 dagar.

HÄR kan du läsa ”10 fakta du antagligen inte visste om Vietnamnkriget”.


Hungerstrejk i Dorotea kommun…

Invånarna i Dorotea kommun hungerstrejkar den 16 mars 1973 i protest mot svenska regeringens planer på en sammanslagning av Åsele och Fredrika kommuner. Invånarna avbryter dock hungerstrejken efter en veckas tid.

Första datalagen träder i kraft…

Sveriges riksdag antog den 12 april 1973 en datalag som skall skydda medborgarnas integritet. I dag kallas lagen för personuppgiftslagen (PUL) och  är den svenska implementeringen av EU:s dataskyddsdirektiv 95/46/EG. Nuvarande lagen trädde i kraft den 24 oktober 1998 då den förra datalagen (1973:289 (som antogs 1973)) slutade att gälla.

Malmös sista spårvägslinje läggs ned…

Malmö stads spårvägar, förkortat MSS, kommunalt verk i Malmö, tillkom år 1905, och bedrev lokaltrafik med spårvagnar och bussar och som år 1971 ändrade namn till Malmö Lokaltrafik (ML). Verksamheten hade dock sitt ursprung i det år 1887 grundade Malmö Spårvägs AB. Den 27 april år 1973 läggs dock den sista spårvagnslinjen ned, linje 4 mellan Gustav Adolfs torg och Limhamn/Sibbarp.

HÄR kan du läsa ”10 fakta du antagligen inte visste om Malmö”.

Storbritannien övergår till metersystemet…

Storbritannien väljer den 3 maj att man ska övergå till metersystemet. Omläggningen skall genomföras inom loppet av två år.

10 historiska händelser som hände 1985

10 historiska händelser som hände 1985

1985 (MCMLXXXV) var ett normalår som började en tisdag i den gregorianska kalendern. Kanske var just 1985 året då du föddes? Eller kanske hade året en stor betydelse för dig av annan anledning? Oavsett vad så finner du tio historiska händelser som hände under årets...

10 historiska händelser som hände 1984

10 historiska händelser som hände 1984

1984 (MCMLXXXIV) var ett skottår som började en söndag i den gregorianska kalendern. Precis som alla andra år kantades 1984 av både positiva och negativa händelser. Kanske är detta just det år då du föddes? Eller kanske hade året någon annan större betydelse för dig?...

10 historiska händelser som hände 1983

10 historiska händelser som hände 1983

1983 (MCMLXXXIII) var ett normalår som började en lördag i den gregorianska kalendern. Kanske var just 1983 året då du föddes? Eller kanske har året någon annan betydelse för dig? Här är i alla fall tio historiska händelser som utspelade sig under just 1983! 1983 blir...