Demens (av latin de ’utan’ och mens ’sinne’) är ett syndrom (en samling symptom) som innefattar en organisk psykisk störning av högre intellektuella funktioner med försämring av minne och logiskt tänkande, samt personlighetsförändringar och emotionella störningar utan medvetandesänkning. Demens innebär en kognitiv reduktion som är så allvarlig att det innebär en påtaglig eller invalidiserande oförmåga. En mildare kognitiv reduktion benämns lätt kognitiv störning. Enligt den globala samarbetsorganisationen Alzheimer’s Disease International, ADI, lever uppskattningsvis 46,8 miljoner människor år 2015 med någon form av demenssjukdom och samhällskostnaderna för detta är beräknade till 818 miljarder dollar. Inom tjugo år beräknas antalet drabbade ha fördubblats. Den största ökningen beräknas ske i låg- och medelinkomstländer. Än idag vet forskare inga sätt att stoppa utvecklingen av demens eller hur man ska kunna bota det, även om mycket forskning råder inom ämnet. Här är tio fakta som du åtminstone bör känna till om just demenssjukdom!

Alzheimers står för 60% av all demens…

Många ställer sig ofta frågande om det egentligen är någon skillnad på Alzheimers och demens. Men i själva verket är Alzheimers sjukdom en demenssjukdom. Det finns ett hundratal orsaker till demens, den vanligaste är Alzheimers sjukdom som står för mer än 60 procent av samtliga demensfall.

Kan även drabba unga…

Även om det är vanligast att äldre drabbas, kan även yngre råka ut för demens. Idag finns det cirka 7 000 personer i Sverige som har drabbats av demens som är yngre än 65 år. Dock är de vanligast att de är i åldrarna 60 – 64 år, men det finns även fall för yngre drabbade målgrupper än så.

Går att lindra…

Idag finns det ingen botande behandling mot demenssjukdomar. Det finns dock symptomlindrande mediciner för vissa demenssjukdomar. Dessutom finns det idag även mycket kunskap om hur man kan lindra olika symptom som ofta förekommer vid demenssjukdom.

Hjärngymnastik rekommenderas…

Du har säkert vid något tillfälle hört att det kan lindra eller vara förebyggande att regelbundet spela sudoku eller lösa korsord. Och ja, det finns ett ganska starkt vetenskapligt stöd för att regelbunden hjärngymnastik är av godo för att hålla nervcellerna igång.

Inga tillförlitliga tester…

I dagens läge finns det inga tillförlitliga enkla tester och inte heller någon botande behandling för att se om du ligger i riskzonen för att drabbas av demens. Däremot rekommenderas det att du snarast möjligt uppsöker läkare om du oroar dig över symtom som du tidigare inte känner igen.

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

De flesta relaterar nog hormoner till tonåringar - men sanningen är att vi alla ständigt bär på hormoner. Hormoner är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller ett organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. Alla flercelliga organismer...

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

Rabies - även kallat lyssa eller vattuskräck - är en virussjukdom som orsakar akut hjärninflammation hos människor och andra varmblodiga djur. Tidiga symptom innefattar bland annat feber och pirrningar vid exponeringsplatsen. Dessa symptom följs sedan av en eller...

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Just vårt genetiska arv har blivit en...