2
2 poäng

Demens (av latin de ’utan’ och mens ’sinne’) är ett syndrom (en samling symptom) som innefattar en organisk psykisk störning av högre intellektuella funktioner med försämring av minne och logiskt tänkande, samt personlighetsförändringar och emotionella störningar utan medvetandesänkning. Demens innebär en kognitiv reduktion som är så allvarlig att det innebär en påtaglig eller invalidiserande oförmåga. En mildare kognitiv reduktion benämns lätt kognitiv störning. Enligt den globala samarbetsorganisationen Alzheimer’s Disease International, ADI, lever uppskattningsvis 46,8 miljoner människor år 2015 med någon form av demenssjukdom och samhällskostnaderna för detta är beräknade till 818 miljarder dollar. Inom tjugo år beräknas antalet drabbade ha fördubblats. Den största ökningen beräknas ske i låg- och medelinkomstländer. Än idag vet forskare inga sätt att stoppa utvecklingen av demens eller hur man ska kunna bota det, även om mycket forskning råder inom ämnet. Här är tio fakta som du åtminstone bör känna till om just demenssjukdom!

Alzheimers står för 60% av all demens…

Många ställer sig ofta frågande om det egentligen är någon skillnad på Alzheimers och demens. Men i själva verket är Alzheimers sjukdom en demenssjukdom. Det finns ett hundratal orsaker till demens, den vanligaste är Alzheimers sjukdom som står för mer än 60 procent av samtliga demensfall.

Kan även drabba unga…

Även om det är vanligast att äldre drabbas, kan även yngre råka ut för demens. Idag finns det cirka 7 000 personer i Sverige som har drabbats av demens som är yngre än 65 år. Dock är de vanligast att de är i åldrarna 60 – 64 år, men det finns även fall för yngre drabbade målgrupper än så.

Går att lindra – men inte bota…

Idag finns det ingen botande behandling mot demenssjukdomar. Det finns dock symptomlindrande mediciner för vissa demenssjukdomar. Dessutom finns det idag även mycket kunskap om hur man kan lindra olika symptom som ofta förekommer vid demenssjukdom.

Hjärngymnastik rekommenderas…

Du har säkert vid något tillfälle hört att det kan lindra eller vara förebyggande att regelbundet spela sudoku eller lösa korsord. Och ja, det finns ett ganska starkt vetenskapligt stöd för att regelbunden hjärngymnastik är av godo för att hålla nervcellerna igång.

Inga tillförlitliga tester…

I dagens läge finns det inga tillförlitliga enkla tester och inte heller någon botande behandling för att se om du ligger i riskzonen för att drabbas av demens. Däremot rekommenderas det att du snarast möjligt uppsöker läkare om du oroar dig över symtom som du tidigare inte känner igen.

Är genetiskt ärftligt…

Man kan säga att den näst vanligaste risken att drabbas av demens är om det finns många med demenssjukdom i släkten.  Det betyder dock inte att man kommer att drabbas för att flera är sjuka i släkten, men risken ökar. Den vanligaste risken för att drabbas av demens är att komma upp i riktigt hög ålder. Så ja, kort och gott är det på sätt och vis ärftligt.

Symptomlindrande medicin…

Vad du än har hört, eller vad du än har läst, så finns det idag ingen botande behandling eller medicin som kan stoppa utvecklingen av just Alzheimers. Däremot har det visat sig att många kan ha god symptomlindring av medicinen. Idag kallas dessa mediciner ”symptomlindrande behandling” vid demens.

Behöver inte vara demens trots uppvisande symptom…

Om du fortfarande är ung och tror att du håller på att bli dement behöver du inte oroa dig alltför mycket. Depressionförvirringutmattning och en del andra tillstånd kan ge demensliknande symptom, men det betyder inte att du börjar att bli dement. Däremot är det viktigt att uppsöka läkare, eftersom något inte står riktigt rätt till – oavsett vad det är.

Alkoholmissbruk kan leda till tidig demens…

En omfattande alkoholkonsumtion under en längre tid kan leda till alkoholdemensAlkohol i stora mängder är nervtoxiskt.

Nästan 1% drabbade i Sverige…

Här i Sverige har cirka 70 000 – 90 000 människor Alzheimers sjukdom. Detta gör sjukdomen till den som är mest vanlig bland alla demenssjukdomar.


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

2
2 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
5
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
3
love
lol lol
0
lol
omg omg
2
omg
win win
1
win