3
3 points

Intelligens är ett fascinerande och komplext ämne som har lockat forskare och filosofer i århundraden. Men trots all forskning finns det fortfarande många spännande och överraskande aspekter av intelligens som är mindre kända för allmänheten. I denna artikel dyker vi ner i några av de mest intressanta och oväntade fakta om intelligens som du förmodligen inte har hört tidigare. Oavsett om du är en vetenskapligt intresserad läsare eller bara nyfiken på vad som pågår inuti våra huvuden, så lovar vi att dessa tio hjärnkittlande insikter kommer att både informera och förbluffa dig. Så luta dig tillbaka och låt oss ta dig med på en resa genom intelligensens spännande värld!

Stephen Hawking var en av de smartaste människorna som levt – men det finns inga bevis på att han någonsin har gjort ett IQ-test…

Stephen Hawking är ofta omnämnd som en av de mest intelligenta människorna under 1900-talet, med en uppskattad IQ på omkring 160. Detta baseras dock på uppskattningar och inte på några verifierade tester. Det finns inga offentliga bevis på att han tog IQ-tester som Stanford-Binet eller WAIS (Wechsler Adult Intelligence Scale). Hawking själv har sagt att folk som skryter om sina IQ-siffror är förlorare, vilket speglar hans inställning till betydelsen av IQ i relation till verklig prestation och vetenskapliga bidrag.

Stephen Hawking dog vid 76 års ålder av Amyotrofisk lateralskleros (ALS), en neurodegenerativ sjukdom som han levde med större delen av sitt liv. Han diagnostiserades med ALS vid 21 års ålder och överlevde betydligt längre än vad läkarna initialt förutsåg. [källa]

Forskning har visat att ekonomiska belöningar under IQ-test kan höja poängen…

Forskning har visat att incitament som pengar kan påverka IQ-testresultat. En studie ledd av Dr. Angela Lee Duckworth vid University of Pennsylvania i USA fann att finansiella belöningar kan höja IQ-poängen med nästan 10 poäng. Denna forskning indikerar att motivation spelar en betydande roll i hur bra människor presterar IQ-tester. Det är viktigt att notera att dessa förbättringar inte nödvändigtvis speglar en långsiktig ökning av kognitiva förmågor, utan snarare en ökning i testprestationer på grund av ökad ansträngning och fokus. [källa]

Forskning har visat att ekonomiska belöningar under IQ-test kan höja poängen…

Det huvudsakliga målet med de första IQ-testen var att identifiera inlärningssvårigheter hos barn…

När Alfred Binet utvecklade det första IQ-testet var hans mål inte att mäta intelligens i sig utan att identifiera elever med inlärningssvårigheter. År 1904 instruerade den franska regeringen Binet att skapa ett test för att hjälpa till att identifiera vilka elever som behövde extra hjälp i skolan eftersom många elever inte presterade som förväntat. Binets arbete resulterade i skapandet av Binet-Simon-skalan, det första standardiserade testet för att bedöma barns mentala förmågor, vilket senare utvecklades vidare till moderna IQ-tester. [källa]

Intelligenta människor tenderar mer att uppskatta mörk humor…

En studie från Medical University of Vienna visade att personer med högre IQ är mer angelägna till att uppskatta mörk humor, såsom tabubelagda skämt, mer än andra. Studien, ledd av psykologen Ulrike Willinger, visade också att personer med högre IQ i allmänhet är mindre aggressiva. [källa]

Intelligenta människor tenderar mer att uppskatta mörk humor…

Flynn-effekten har visat att vi människor blir intelligentare för varje generation…

James Flynn introducerade Flynn-effekten, som visar på att genomsnittlig IQ har ökat över generationer. Flynn-effekten innebär att IQ-poäng har ökat med cirka tre poäng per decennium. Detta fenomen har observerats i flera studier över olika kulturer och länder under 1900-talet. Det finns dock debatt kring orsakerna till Flynn-effekten, och om den kommer att fortsätta på samma sätt i framtiden. [källa]

Intelligens är ärftligt – men fler saker spelar också in…

Intelligens ärftlighet är ett komplext ämne som inte har ett enkelt ja- eller nej-svar. Forskning har visat att gener spelar en roll i intelligensens variation mellan individer. Studier av tvillingar, adoption och genetik har visat att gener kan bidra till intelligens, men miljöfaktorer spelar också en betydande roll.

Det finns inte en enda ”intelligensgen” utan snarare en komplex interaktion av flera gener som påverkar olika aspekter av kognitiv förmåga. Miljöfaktorer som utbildning, näringsstatus, tillgång till stimulans och kulturella faktorer påverkar också intelligensens utveckling hos individer. [källa]

Japan har den högsta genomsnittliga IQ:n i världen på 106,48…

Enligt World Population Review har Japan den högsta IQ:n i världen med 106,48. Andra organisationer som Data Pandas och Money Control har också godkänt dessa statistiker. Taiwan ligger på andra plats, följt av Singapore. [källa]

  • HÄR kan du läsa ”10 länder med högsta genomsnittliga IQ”.
Japan har den högsta genomsnittliga IQ:n i världen på 106,48…

Jodisering av salt hjälpte till med att öka vår intelligens…

Introduktionen av jodisering av salt i USA, som började på 1920-talet, var till stor hjälp för att förebygga struma och förbättrade även IQ-poängen hos amerikaner. Studier har visat att befolkningen som levde i områden med låg jodhalt upplevde en signifikant förbättring av IQ-poäng, med en ökning på cirka 15 IQ-poäng när salt jodiserades. För befolkningen i genomsnittliga lågjodiska områden steg IQ-poängen med cirka 3,5 poäng efter att jodiseringen genomförts. Denna åtgärd visade på den positiva effekten av att säkerställa adekvat jodintag för befolkningen. [källa]

Att intelligenta människor har dåliga sociala färdigheter är bara en myt…

Det är en vanlig missuppfattning att personer med hög IQ ofta har dåliga sociala färdigheter, forskning visar nämligen att de faktiskt kan vara skickliga på att tolka sociala och emotionella signaler samt kommunicera effektivt. Det är inte alltid sant att hög IQ leder till barndomstrauman; även om vissa individer kan ha upplevt svårigheter relaterade till sina intellektuella förmågor, är det inte en generell erfarenhet. Personer med hög IQ kan också ha ökat självförtroende, vilket kan bidra till deras utveckling av sociala färdigheter. [källa]

Att intelligenta människor har dåliga sociala färdigheter är bara en myt…

Lägre IQ-poäng kan leda till självmordstendenser…

Det finns faktiskt forskning som tyder på att det finns en korrelation mellan lägre IQ-poäng och ökad risk för självmordstendenser. Studier, inklusive forskning utförd av Karolinska Institutet här i Sverige, har visat att människor med lägre IQ-poäng kan ha en ökad risk för att utveckla depressiva symtom och psykiska hälsoproblem, vilket kan bidra till ökad sårbarhet för självmordstankar och -beteenden.

Anledningarna till detta är komplexa och kan inkludera svårigheter med att hantera livets utmaningar, som exempelvis socioekonomiska problem och svårigheter med kognitiv bearbetning och problemlösning. Det är dock viktigt att ha i åtanke att många faktorer kan påverka riskerna för självmord, och att IQ-poäng i sig inte är den enda avgörande faktorn. [källa]


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

3
3 points

Vad är din reaktion?

interesting interesting
3
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
1
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
2
omg
win win
1
win