Empire State Building är en skyskrapa och kontorsbyggnad i korsningen Fifth Avenue och 34th West Street på Manhattan i New York, USA. Den började uppföras 1929 och invigdes bara två år senare; 1 maj 1931. Byggnaden har 102 våningar och är 381 meter hög (449 meter inklusive tornspira och radiomast). Namnet kommer från smeknamnet på staten New York som kallas för ”The Empire State”. Har du kanske varit där och avnjutit utsikten? Hur som helst så kommer här tio fakta som du bör känna till om skyskrapan!

Stålbalkarna var så färska att de fortfarande var varma när de anlände…

Pittsburgh producerades totalt 50 000 stålbalkar med en noggrannhet på 3 mm. Dessa fraktades med fartyg och tåg till New York och vissa pelare var, efter åtta timmars transport, fortfarande varma. I byggnaden skapades ett komplext lodrätt järnvägssystem och med hjälp av en exakt tidsplan fick inga leveransbilar eller byggarbetare vänta.

Byggandet av skyskrapan var rekordsnabbt…

Hela Empire State Building byggdes i loppet av ett år och 45 dagar. Under vissa tider skapades 14 våningar i loppet av tio dagar, i genomsnitt blev 4,5 våningar klara per vecka. Det är fyra gånger så snabbt som byggandet av nutida skyskrapor som Petronas Twin Towers i Kuala Lumpur och Taipei 101 i Taiwan.

Från 3:30 på morgonen till 16:30 på eftermiddagen…

Mer än 3 400 arbetare med en lön på 1,92 dollar per timme var anställda på bygget, precis 3 439 i augusti 1930 då produktiviteten var som allra högst. Särskild anmärkningsvärda är grupper av fyra personer som var anställd för nitning. Det var oftast mohawker som slog över 800 nit per dag och kastade på 300 meters höjd metalldelar över 40 meters avstånd som fångades med trattformiga handskar. Arbetsdagen började klockan 3:30 på morgonen och slutade klockan 16:30 på eftermiddagen.

Väger över 330 000 ton…

Det 331 000 ton tunga huset bärs av 210 stål– eller betongpelare. I stålpelarnas tomma inre finns ofta elkablar eller rörsystem. För husets inomhusmiljö importerades en färgglad kalkstensort från Tyskland. Foton av byggnadsarbetare som jobbar på stålkonstruktionen blev kända över hela världen och de används än idag i reklamsyfte. Den betydande fotografen Lewis Hine anställdes av byggherrarna och hans album om Empire State Buildings uppförande räknas även som en milstolpe i fotografins utveckling.

Olycksantalet går isär…

Vid stora byggen brukar också olyckor ske. Speciellt på 30-talet, när man inte hade alls samma säkerhet som man har idag. Enligt olika berättelser dog fjorton arbetare vid bygget, men den officiella siffran är fem dödsfall.

10 fakta du antagligen inte visste om kockar

10 fakta du antagligen inte visste om kockar

En kock, kocka eller kokerska är en person vars yrke är att självständigt laga mat. Den kock som leder ett restaurangkök kallas köksmästare, och en kvinnlig sådan kan ibland benämnas köksmästarinna. Under Covid 19-pandemin var det många kockar som blev arbetslösa i...

10 fakta du antagligen inte visste om Mensa

10 fakta du antagligen inte visste om Mensa

Mensa är en ideell förening för människor med hög IQ. Kravet för medlemskap i Mensa - förutom den obligatoriska medlemsavgift - är att vederbörande presterar ett resultat bland de översta två procenten av befolkningen på ett standardiserat och övervakat...

10 fakta du antagligen inte visste om kidnappning

10 fakta du antagligen inte visste om kidnappning

Ordet kidnappning - även kallat människorov - kommer från engelskans kid "barn" och nap (variantform av nab) "stjäla", "norpa", "nappa". Straffrättsligt i Sverige rubriceras kidnappning som människorov eller, beroende på omständigheterna, olaga frihetsberövande eller...