Välj en sida

Kråkor ingår i familjen kråkfåglar. Flera internationella auktoriteter delar numera upp kråkan i de två distinkta arterna; gråkråka (Corvus cornix) och svartkråka (Corvus corone), medan andra auktoriteter, exempelvis BirdLife Sverige, fortsätter att behandla dem som underarter av samma konst (som då bär det vetenskapliga namnet Corvus corone). Och kråkor är åtminstone något som vi har gott om här i Sverige, så här kommer tio fakta som du antagligen inte kände till om fågelarten!

Kråkor ger gärna något i gengäld mot mat…

Den åttaåriga gamla Gabi Mann från Seattle i Washington får gåvor från kråkor i sin trädgård. Hon matar kråkorna regelbundet och små ”skatter” ges i gengäld. Dessa små så kallade skatter inkluderar en silverboll i miniatyr, en svart knapp, ett blå gem, en gul pärla, en blå Lego-kloss och ett pärlfärgat hjärta. [källa]

Oerhört smarta fåglar…

När en kråka dör undersöker de andra kråkorna om det finns ett eventuellt hot där döden inträffade, så att de kan undvika det i framtiden. [källa]

Kan skapa sina egna verktyg…

Kråkor i Nya Kaledonien visade sig böja kvistar till ett krokliknande föremål för att extrahera mat gömda i trädstammar. Detta bekräftar alltså att vilda fåglar kan skapa verktyg. De är bättre på verktygstillverkning än någon primat (förutom oss människor) och uppfinner nya verktyg genom att modifiera befintliga för att sedan förmedla dessa innovationer vidare till andra individer och generationer[källa]

Kråkfamiljerna håller ihop…

Kråkorna är monogama och uppfostrar familjer tillsammans. Avkommor från tidigare säsonger är även kvar hos familjen för att hjälpa till att uppfostra nya ynglingar. [källa]

Kråkor är monogama och uppfostrar familjer tillsammans.

Har klarat det berömda marshmallowtestet…

Kråkor har visat sig att klara av det så kallade ”marshmallowtestet”: de motstår frestelsen att äta mat om de vet att en godare föda kommer senare. Detta test av självkontroll används även för att bedöma mental utveckling hos människor. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om flamingor

10 fakta du antagligen inte visste om flamingor

Jag kan omöjligt vara den enda som vill säga "flamingos" istället för "flamingor"? Men uppenbarligen ska "flamingor" vara den korrekta termen, så jag får väl helt enkelt försöka att anpassa mig. Oavsett vad, så är flamingor (Phoenicopteridae) en familj med stora...

10 fakta du antagligen inte visste om grävlingar

10 fakta du antagligen inte visste om grävlingar

Grävlingar (Meles meles) är ett rovdjur tillhörande familjen mårddjur. Den europeiska grävlingen förekommer i Eurasien och är en av tre arter i släktet Meles. Har du kanske stött på någon grävling ute i det vilda någon gång? Då bör du känna till dessa tio punkter om...

10 fakta du antagligen inte visste om maskar

10 fakta du antagligen inte visste om maskar

Maskar kan du hitta gott om i din jord där hemma. Det är ett gammalt samlingsnamn för diverse krälande evertebrater och även ett fåtal vertebrater. Men det har inte alltid kallats för maskar, i äldre skriven svenska förekom nämligen även stavningarna matk, mack och...