1
1 poäng

Satanism är en heterogen samling av filosofiska och religiösa trosuppfattningar som grundar sig på ett aktivt ställningstagande för satansfiguren. Idén om djävulsdyrkande sällskap tros komma från slutet av 1300-talet, men föreställningen om människor som ingått i pakter med Djävulen eller tjänat denne – direkt eller indirekt – kan återfinnas redan i Bibeln och bland kyrkofäderna. Satanism är inget ämne som man kanske läser alltför mycket om i skolan, så därför bjuder vi här på tio fakta som du antagligen inte kände till inom ämnet!

Det finns två olika typer av satanism…

Satanism kan på sätt och vis jämföras med buddhism – medan vissa buddhister tror att Buddha är en gud, anser andra honom som en dödlig man med bra idéer och ett tankesätt som man bör efterleva. Detsamma gäller satanismTeistiska satanister tror på Satan som en gud och dyrkar honom. Ateistiska satanister ser satanismen som en filosofisk tankeskola och försöker utöva den moraliska och etiska läran i den filosofin. [källa]

Satan var en feminist, enligt mångas tro…

Somliga människor, inklusive professor Erik Faxneld vid Stockholms universitet, ser Satan som den ursprungliga feministen och kvinnornas befriare. Det var trots allt Satan som uppmuntrade Eva att äta kunskapens frukt i Edens trädgård och därmed befria sig från Gud. Genom historien har Satan associerats med kvinnor som bekämpar patriarkförtryck och traditionella könsroller samtidigt som de söker jämlikhetsexuell befrielse och autonomi[källa]

Blommade upp ordentligt efter Berlinmurens fall…

På 1990-talet, efter Sovjetunionens kollaps, hade de tidigare sovjetstaterna sitt eget lilla sataniska ögonblick. Länder som Litauen och det starkt katolska Polen drabbades av ett utslag av förmenta sataniska brott, och nyhetsrapporter och offentlig hysteri trodde att tiotusentals människor utövade djävulsdyrkandet. I Polen dök plötsligt mänskliga lik upp lite här och där med upp och ned-vända kors och sataniska meddelanden. Rapporter har dock på senare tid visat att det inte var kriminella och antisociala människor med organiserad religiös satanism som stod bakom det hela, utan missnöjda ungdomar som led av en extrem ekonomisk depression. De använde Satan som ett sätt att trotsa katolicismen, landets främsta förtryckande myndighet. [källa]

Lucifer är nära relaterad till Prometheus…

Prometheus, en figur från grekisk mytologi, stal eld från gudarna och gav den till mänskligheten. Han straffades hårt för denna handling, som ses som en metafor för att ge människor kunskap som gör att de kan existera utan gudarna – de kunde nu ”se i mörkret”. Lucifers avvisning av Gud i den kristna traditionen ses som en liknande handling av trots och bemyndigande. [källa]

Satanism förespråkar inte våld…

I motsats till vad många tror förespråkar inte satanism våld. Faktum är att satanismen i stort sett, oavsett gren, lär individer att fokusera på jaget och låta andra vara som de är. Denna tro kopplas in i den grundläggande satanistiska uppfattningen att Satan förkastade Gud för att leva fri från hans tyranni (du kan tolka detta bokstavligt eller metaforiskt); alla som inte kränker andras friheter bör ha frihet att göra som han eller hon vill. Det finns dock ett undantag från regeln – hämnd. För att citera den satanistiska bibeln; ”När du vandrar i ett öppet område, stör ingen. Om någon stör dig, be honom att sluta. Om han inte slutar, förstör honom”. [källa]

Satan är en djävul, inte djävulen…

Djävlar förekommer i stort sett alla religioner. Du hittar dem i hinduismenför-judisk-kristna religionermonoteismhedendom med mera. Djävulen med röd hudspetsigt getskägg och horn är bara en av många figurer som upprättats av organiserad religion för att ge en motsats till systemets filosofi – en nödvändig motvikt. Satan är en annan av dessa figurer, från den judisk-kristna härstamningen. Ordet Satan kommer från hebreiska och betyder ”motståndare” eller ”motspelare”. [källa]

Pentagrammet är ursprungligen inte en satanisk symbol…

Pentagrammet, en femspetsig stjärna som du ser på bilden nedanför, används framträdande av Satans kyrka i dess inverterade form. Symbolen användes ursprungligen i judendomen och kristendomen med positiv konnotation. I den judiska traditionen uppträdde symbolen på ringen av kung Salomo av Israel. I kristendomen hade symbolen många föreningar, och vid ett tillfälle var det symboliskt för Jesus Kristus själv – varje punkt på stjärnan representerade en av hans korsfästelsepunkter. [källa]

Satanister ser Lucifer som en symbolisk befriare…

Satanister ser Lucifer, den historiska Satan, som en hjälte som avvisades av Gud för att leva utanför gränserna och kontroll. Lucifer är en metafor för varje person som väljer en frihetsväg framför assimilering eller underkastelse av ett system som kapitalismdemokrati eller – i mest extrema fall – fascism. Satanismen håller denna tro i kombination med gnosticism, en gammal religion. [källa]

Katolska kyrkan uppfann satanism…

På 1400-talet framställde den katolska kyrkan ett häpnadsväckande anspråk för den europeiska allmänheten – underjordiska grupperingar i hela religionen dyrkade Satan, som försökte undergräva kyrkan och, ännu mer olycksbådande; samhällets struktur. Sådana satanister existerade faktiskt aldrig. Trots detta och med hjälp av en bok om satanister, skrivna av två präster som vägledning, började kyrkan bränna människor som häxor och djävulstjänare. Enligt den boken, med titeln ”Malleus Maleficarum”, var den satanistiska tron dominerande av kvinnor[källa]

Satanistiska samfundet grundades i Sverige så sent som 2017…

Satanistiska samfundet är ett registrerat trossamfund och en svensk avdelning inom det världsomspännande nätverket ”Global Order of Satan”. Samfundets inriktning är en modern form av icke-teistisk satanism med en litterär satansfigur som förebild. Organisationen grundades 2017 och har sitt huvudsäte i huvudstaden Stockholm[källa]


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
2
wtf
fun fun
2
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
1
love
lol lol
1
lol
omg omg
2
omg
win win
0
win