Välj en sida

När man tänker på vildsvin brukar man inte direkt tänka på hur stora de är. När man däremot ser dem ute i det fria i naturen är de minst sagt gigantiska! Det finns fyra olika typer av vildsvin och dess ursprungliga utbredningsområde sträckte sig från västra Europa till Sydostasien. I Sverige är det inte sällsynt att licensierade jägare ger sig ut på jakt efter vildsvin, då de ofta anses som skadedjur mer än nyttodjur. Här är tio fakta som du kanske inte kände till om just vildsvinen!

Kan bli över 20 år gamla…

Ett vildsvin kan bli mellan 15-20 år gamla ute i det fria. Redan när de är mellan 7-9 månader gamla är de könsmogna.

Snabbare än människan…

Även om de kanske ser lite klumpiga ut ska man aldrig underskatta hur snabbt de kan springa. Ett vildsvin kan komma upp i så mycket som 48 km/h!

Äter nästan allt…

De är allätare, men cirka 90% av deras föda består av vegetabilier.

Är ofta skadliga…

Under letandet efter föda orsakar vildsvinen ofta skador för lantbruket, medan de samtidigt anses kunna vara till fördel för skogsbruket då de äter upp ansamlingar av skadeinsekter såsom barkborrar och bidrar till markberedningen genom sitt bökande. Därför är vildsvinet ett uppskattat vilt i skogarna i bland annat Tyskland och Tjeckien, där det till och med utfodras av skogsägare och jägare.

Skyggheten varierar mellan arter…

Generellt kan man säga ganska lite om vildsvinets skygghet eftersom olika populationer beter sig väldigt olika, bland annat beroende på hybridisering med tamsvin. Vanligtvis undviker de bebyggelse och flyr så fort det känner lukten av en människa. Men det hör inte alls till ovanligheten att djuret har skadat människan när det känt sig trängt eller hotat.

10 fakta du antagligen inte visste om honungsbin

10 fakta du antagligen inte visste om honungsbin

Honungsbin (Apis på latin) är ett släkte i insektsordningen steklar som tillhör familjen långtungebin. Samtliga arter utom det vanliga honungsbiet - som du bland annat finner här i Sverige - har asiatisk utbredning. Men det är inte bara honungsbin som producerar...

10 fakta du antagligen inte visste om pudlar

10 fakta du antagligen inte visste om pudlar

Pudlar finns i hela fyra olika storlekar: toypudel, dvärgpudel, mellanpudel och storpudel, som alla räknas till rasgruppen sällskapshundar. I en undersökning från 2012/2013 räknades pudeln in som världens tredje vanligaste hundras och var ursprungligen en...