2
2 poäng

ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utmärks av nedsatta exekutiva förmågor, exempelvis bristande förmåga att kontrollera uppmärksamheten och/eller hyperaktivitet. ADHD ingår i en grupp som kallas för hyperaktivitetsstörningar. För att en person ska få diagnosen ADHD enligt DSM-5-kriterierna krävs att personen har ett varaktigt mönster av bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet och impulsivitet som inverkar negativt på personens funktionsförmåga eller utveckling. Idag är diagnosen vilt diskuterad, och många påstår att det diagnostiseras för enkelt och snabbt på skolbarn, just för att undanröja andra problem. Här är dock tio fakta som du kanske inte kände till om ADHD sedan tidigare!

ADHD-behandling: mer än bara medicinering…

Medicinering kan inte bota ADHD. Behandling av diagnosen hos vuxna med medicinering kan dock vara till stor hjälp – och det är ofta det första förslaget en läkare kommer att komma med. Men det är inte tillräckligt. Vuxna med ADHD behöver ofta hjälp med att bli organiserade, även med sina egna prioriteringar i livet. De kan behöva hjälp i kritiska ögonblick, med att till exempel göra konstruktiva val, snarare än destruktiva. Och de behöver ofta emotionellt stöd för att motverka allt negativt de har fått hela sitt liv när deras agerande inte uppnår andra människors förväntningar.

Inte svårt att visa uppmärksamhet…

Personer med ADHD har inte svårt att visa uppmärksamhet – däremot kan de ha svårt att visa uppmärksamhet till rätt saker. De kan spendera timmar på att spela videospel, lägga pussel eller skriva en låttext till ett band. Vad de däremot oftast inte kan göra bra är att kontrollera vad man ska uppmärksamma. Om något inte är intressant krävs det en enorm mängd ansträngning för dem att fokusera. Ett exempel är en vuxen man som frågar hur sitt barns dag har varit. I många fall kan det hända att barnet får berätta för sin pappa två eller tre gånger. Det har inget med ointresse eller mindre kärlek att göra, utan att pappan i fråga försöker att fokusera så mycket på vad barnet just säger.

Finns många olika sorter…

Ingen form av ADHD är den andra sig lik. Allas egenskaper, kamper och förmåga att hantera är olika. Vissa personer med ADHD är enormt populära, de roligaste, mest intressanta människor i varje rum – även när de kämpar för att betala sina räkningar eller behålla ett arbete. Andra människor kan inte upprätthålla relationer. Med andra ord är alla helt olika varandra och lider av olika typer av problem.

Diagnosen har ingenting med intelligensen att göra…

Intelligens har ingenting med diagnosen att göra på något sätt! Det finns Harvard-professorer med diagnosen, likaså skarpa börshajar och nationalekonomer eller företagsledare. Huruvida man har ADHD eller inte avgör inte på något sätt ens intellektuella kapacitet. Däremot hör det inte alls till ovanligheten att de med ADHD ofta också kämpar med någon mer diagnos, såsom inlärningssvårigheterdepression eller missbruksproblem, för att bara ta några exempel.

Problem med korttidsminnet…

Många människor med ADHD kämpar med korttidsminnet. De kan komma ihåg var de växte upp, men inte vad ens chef berättade om tre minuter tidigare. Att ha en bra kalender och någon form av påminnelsesystem kan vara en av de viktigaste strategierna för någon med diagnosen.

Svårt att hålla hälsan…

Många människor med ADHD har problem att hålla sig till hälsorutiner. Forskning har påvisat att personer med ADHD är mer benägna att ha problem med exempelvis ens sömnmönster. Andra är impulsiva med sina matvanor, eller använder till exempel aldrig sitt gymmedlemskap och dylikt. Att säkerställa en sund kost, regelbunden motion och åtta timmars sömn per natt innebär bättre självkontroll och funktion. Men att hålla dessa rutiner är särskilt ansträngande för personer med ADHD.

Kan se annorlunda ut beroende på tidpunkt i livet…

ADHD kan se helt annorlunda ut vid olika tidpunkter i livet. Vi känner säkert alla någon som presterade på topp under högstadiet, men föll totalt under gymnasietiden. Eller människor som var enormt framgångsrika när de levde singellivet, men kämpade mäkta när de var tvungna att få sina barn ut ur huset på morgonen, liksom sig själva. Det bidrar till att känna igen och planera för dessa extra påfrestningar – och inte slå sig själv när livet blir svårare.

ADHD-personer hittar sina egna miljöer…

En nyckelfiness till att hantera diagnosen är att söka upp platser där du trivs. Många älskar till exempel sina jobb, och så länge de får följa sin checklista på jobbet är allt exemplariskt. Personer med ADHD måste förstå sina styrkor och svagheter och hitta eller skapa en miljö som kommer att hjälpa dem frodas, och ibland kan de behöva professionell hjälp med just detta.

Ett livslångt tillstånd…

ADHD är ett livslångt tillstånd – ett tillstånd man varken växer ur eller kan bota. Däremot kan man förenkla levnandssituationen något oerhört. Det är lite som den kanadensiska komikern Rick Green en gång sade om sig själv: ”Jag fick ADHD och led av det, nu har jag det bara hela tiden”.

Vanligare hos män än kvinnor…

Män löper tre gånger större risk att utveckla diagnosen än vad kvinnor gör. Cirka 12,9% av männen blir diagnostiserade någon period under sitt liv, medan bara 4,9% av kvinnorna blir det.


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

2
2 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
4
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
3
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
2
win