3
3 points

I de skogstäckta vildmarkerna världen över, döljer sig en ikonisk varelse som länge har kaptiverat människans fantasi och väckt både fascination och rädsla. Vargar (Canis lupus), dessa majestätiska och socialt sofistikerade rovdjur, har sedan urminnes tider varit en källa till myter, legender och diskussioner. Här i Sverige har vi en årlig vargjakt, som normalt sett genomförs under hösten och vintern, men jakttider och regler kan ändras från år till år, så det gäller att vara påläst om du jagar varg. Nedan finner du tio intressanta fakta som du kanske inte kände till om vargar!

Vargar är uthålliga och snabba löpare och tröttar gärna ut sina byten…

Vargar är snabba löpare och har anpassat sig väl för att jaga sina byten. Genomsnittshastigheten för en varg när den springer är ungefär 40 till 50 kilometer per timme. De når dock vanligtvis dessa hastigheter under en jakt och springer vanligtvis inte i full fart förrän de är väldigt nära sitt byte. De är nödvändigtvis inte de snabbaste löparna i djurriket, men de är extremt uthålliga och kan jaga sina byten under långa sträckor. Deras förmåga att samarbeta i grupp och strategiskt samarbeta med andra vargar under en jakt ger dem en betydande fördel när de försöker trötta ut och fånga sina byten. [källa]

Vargar är ett köttätande rovdjur där deras huvudsakliga diet består av kött…

Mängden mat som en varg äter dagligen varierar beroende på flera faktorer, som bland annat individens storlekålderaktivitetsnivå och tillgängligheten av byte i sitt område. Generellt sett kan en vuxen varg konsumera från 2 till 5 kilo kött per dag. De är dock kapabla till att äta stora mängder mat i en enda måltid om de har möjlighet att jaga och döda ett större byte. Några av deras favoritmat är hjortdjurmindre däggdjurfåglar och kadaver av djur som har dött av naturliga orsaker eller dödats av andra rovdjur.

Det är viktigt att notera att vargar periodvis kan uppleva tider med knapphet på mat och kan överleva på mindre föda om det behövs. De är anpassningsbara jägare som kan anpassa sig till olika bytemöjligheter och matkällor i sina territorier. [källa]

Vargar är ett köttätande rovdjur där deras huvudsakliga diet består av kött…

Vargar är dessutom väldigt hängivna föräldrar…

Föräldrarna, särskilt alfaparet, tar hand om och skyddar valparna och matar dem genom att tugga upp födan och mata valparna direkt från sina munnar. Vargar parar sig under en specifik säsong, som vanligtvis inträffar under vintern. Parningssäsongen varierar något beroende på var i världen vargarna lever, men den förekommer vanligtvis från januari till mars i de flesta regioner. Vargparningen är en viktig del av vargflockens sociala struktur och reproduktiva framgång. Efter en cirka 63-dagars dräktighetsperiod föder tiken sina valpar, vanligtvis under våren[källa]

Vargars ylande fyller många funktioner…

Ett vargyl kan användas för att nå ut till separerade medlemmar i deras grupp, för att samla flocken före jakt eller för att varna rivaliserande flockar att hålla sig borta. Vanligtvis varar en vargs ylande bara i cirka fem sekunder[källa]

Vargars ylande fyller många funktioner…

Vargar har en fantastisk hörsel och ett enastående luktsinne…

Förutom deras imponerande luktsinne har vargar också utmärkt hörsel. De kan höra ljud på avstånd upp till 16 kilometer i optimala förhållanden. Det uppskattas också att vargar har ungefär liknande antal luktreceptorer som hundar, vilket är omkring 200 till 300 miljoner. Denna imponerande förmåga att känna igen och analysera dofter spelar en viktig roll i deras överlevnad och jaktförmåga[källa]

Vargar kommunicerar bland annat med ansiktsuttryck…

Visst, de skäller och ylar, men utöver det förlitar de sig även på ansiktsuttryck för kommunikation också. De har setts kommunicera genom att dra öronen bakåt eller till och med dra tillbaka läpparna och visa tänderna. Möjligheterna är oändliga i sättet de använder sina kroppar för att kommunicera. [källa]

Vargar tar hand om alla valpar, även om de inte är sina egna…

I en vargflock är det vanligt att alla medlemmar delar på ansvaret för att ta hand om valparna. Det mest framträdande ansvaret ligger oftast hos de föräldradjur som vanligtvis kallas alfaparet, det vill säga den dominanta hanen och honan i flocken. Dessa alfaföräldrar tar ledarrollen i att föda upp och skydda valparna. Andra medlemmar i vargflocken, inklusive icke-alfa vuxna och ibland äldre syskon, kan också hjälpa till att ta hand om valparna genom att jaga och dela matleka med dem och övervaka deras säkerhet. [källa]

Vargar tar hand om alla valpar, även om de inte är sina egna…

Vargar kan lätt krossa ben med sina käkar…

En vargkäke har en otrolig kraft. De har den största bitkraften jämfört med alla hundar och kan lätt krossa ben på några få bett. En av de främsta skillnaderna är att vargar har kraftigare käkmuskler och ett starkare bett jämfört med de flesta hundraserna. Denna fysiska skillnad är en följd av vargarnas naturliga levnadssätt som rovdjur i det vilda, där de måste ha förmågan att döda och föda sig på vilda byten. Hundar har genom avelsprocessen anpassats för en mängd olika syften och deras bitkraft kan variera beroende på ras och syfte[källa]

Vargar har i princip en överlägsen syn…

Inte nog med att de har en exceptionell hörsel och ett enastående luktsinne – de har utöver detta en fantastisk syn! Den yttre omkretsen av en vargs näthinna är mycket känslig för rörelser, vilket ger dem bra syn. Utöver det har de fantastiskt mörkerseende och utmärkt perifert seende[källa]

Vargar har i princip en överlägsen syn…

Vargar är även väldigt territoriella…

Precis som många hundar är även vargar väldigt territoriella. De etablerar territorier som är större än vad de behöver för att överleva. Detta hjälper till att bland annat säkerställa att de har en stadig tillgång på bytesdjur[källa]


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

3
3 points

Vad är din reaktion?

interesting interesting
4
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
3
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
2
win