Välj en sida

ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder) är en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning som utmärks av nedsatta exekutiva förmågor, exempelvis bristande förmåga att kontrollera uppmärksamheten och/eller hyperaktivitet. ADHD ingår i en grupp som kallas för hyperaktivitetsstörningar. För att en person ska få diagnosen ADHD enligt DSM-5-kriterierna krävs att personen har ett varaktigt mönster av bristande uppmärksamhet och/eller hyperaktivitet och impulsivitet som inverkar negativt på personens funktionsförmåga eller utveckling. Idag är diagnosen vilt diskuterad, och många påstår att det diagnostiseras för enkelt och snabbt på skolbarn, just för att undanröja andra problem. Här är dock tio fakta som du kanske inte kände till om ADHD. 

Obotbart…

Medicinering kan inte bota ADHD. Behandling av ADHD hos vuxna med medicinering kan dock vara till stor hjälp – och det är ofta det första förslaget en läkare kommer att göra. Men det är inte tillräckligt. Vuxna med ADHD behöver ofta hjälp med att bli organiserade, även med sina egna prioriteringar i livet. De kan behöva hjälp i kritiska ögonblick, med att till exempel göra konstruktiva val, snarare än destruktiva. Och de behöver ofta emotionellt stöd för att motverka allt negativt de har fått hela sitt liv när deras agerande inte uppnår andra människors förväntningar.

Inte svårt att visa uppmärksamhet…

Personer med ADHD har inte svårt att visa uppmärksamhet – däremot kan de ha svårt att visa uppmärksamhet till rätt saker. De kan spendera timmar på att spela videospel, lägga pussel eller skriva en låttext till ett band. Vad de däremot oftast inte kan göra bra är att kontrollera vad man ska uppmärksamma. Om något inte är intressant krävs det en enorm mängd ansträngning för dem att fokusera. Ett exempel är en vuxen man som frågar hur sitt barns dag har varit. I många fall kan det hända att barnet får berätta för sin pappa två eller tre gånger. Det har inget med ointresse eller mindre kärlek att göra, utan att pappan i fråga försöker att fokusera så mycket på vad barnet just säger.

Finns många olika sorter…

Ingen form av ADHD är den andra sig lik. Allas egenskaper, kamper och förmåga att hantera är olika. Vissa personer med ADHD är enormt populära, de roligaste, mest intressanta människor i varje rum – även när de kämpar för att betala sina räkningar eller behålla ett arbete. Andra människor kan inte upprätthålla relationer. Med andra ord är alla helt olika varandra och lider av olika typer av problem.

Man är inte smart/osmart pga. ADHD…

Intelligens har ingenting med diagnosen att göra på något sätt! Det finns Harvard-professorer med diagnosen, likaså skarpa börshajar och nationalekonomer. Huruvida man har ADHD eller inte avgör inte på något sätt ens intellektuella kapacitet. Däremot hör det inte alls till ovanligheten att de med ADHD ofta också lider av någon mer diagnos, såsom inlärningssvårigheter, depression eller missbruksproblem, för att bara ta några exempel.

Problem med korttidsminnet…

Många människor med ADHD kämpar med korttidsminnet. De kan komma ihåg var de växte upp, men inte vad ens chef berättade om tre minuter tidigare. Att ha en bra kalender och någon form av påminnelsesystem kan vara en av de viktigaste strategierna för någon med diagnosen.

10 fakta du antagligen inte visste om människan

10 fakta du antagligen inte visste om människan

Människan - eller Homo sapiens, som betyder den "visa människan på latin - är ett däggdjur av släktet Homo. Människan tillhör familjen hominider och som i sin tur tillhör ordningen primater. Alla nu levande människor tillhör underarten Homo sapiens sapiens. Men det...

10 fakta du antagligen inte visste om epilepsi

10 fakta du antagligen inte visste om epilepsi

Epilepsi - från latinska "epilepsia" - är en samlingsgrupp med diagnoser av störningar i hjärnan, som ger återkommande epileptiska anfall. Anfallen kan bestå av medvetandepåverkan, ryckningar i armar och ben eller andra neurologiska symptom och orsakas av övergående...