1
1 poäng

I Sverige, liksom i många andra länder runt om i världen, finns det ett antal faktorer som kan påverka vår livslängd och hälsa. Att förstå de vanligaste dödsorsakerna i landet är inte bara viktigt för att kunna förebygga sjukdomar och främja hälsosamma beteenden, utan det ger också en inblick i de utmaningar och prioriteringar som landets hälso- och sjukvårdssystem står inför. I denna artikel kommer vi att undersöka de vanligaste dödsorsakerna i Sverige och presentera siffror med antal dödsfall per 100 000 invånare.

Samtliga siffror och statistik kommer från Global Health Organization (WHO) och är från 2019. Länk till WHO finner du längst ner i artikeln.

Hypertensiv hjärtsjukdom…

Antal dödsfall: 18,38 människor per 100 000 invånare.

Hypertensiv hjärtsjukdom är en medicinsk term som avser olika hjärtsjukdomar och komplikationer som uppstår som ett resultat av långvarigt högt blodtryck (känt som hypertoni). Högt blodtryck orsakar en ökad belastninghjärtat och blodkärlen, vilket kan leda till förändringar i hjärtmuskulaturen och blodkärlen. Dessa förändringar kan i sin tur leda till tillstånd som hjärtsvikt, förstorade hjärtkammare, förträngda hjärtklaffar och andra hjärtproblem.

Hypertensiv hjärtsjukdom bör tas på allvar med tanke på att det är den tionde vanligaste dödsorsaken här i Sverige. Om du lider av högt blodtryck bör du uppsöka en läkare, där du kan bli beordrad medicinsk behandling för att kontrollera blodtrycket och minska risken för komplikationer.

Bukspottkörtelcancer…

Antal dödsfall: 18,49 människor per 100 000 invånare.

Bukspottkörtelcancer är en typ av cancer som utvecklas i vävnaden i bukspottkörteln, en viktig körtel belägen bakom magsäcken. Den spelar en viktig roll i matsmältningen genom att producera enzymer som hjälper till att bryta ned maten och hormoner som reglerar blodsockernivån. Bukspottkörtelcancer kan vara svår att upptäcka i tid eftersom symptomen ofta inte uppträder förrän sjukdomen har nått avancerade stadier. När symptomen väl uppträder kan de inkludera smärta i buken, gulsot, viktnedgång och matsmältningsproblem.

Behandlingsalternativen för bukspottkörtelcancer kan inkludera kirurgi, strålbehandling, kemoterapi och andra terapier, men prognosen är ofta ogynnsam eftersom cancern oftast upptäcks sent när den har spridit sig till andra delar av kroppen. Här i Sverige dör 18,49 människor per 100 000 invånare av just bukspottkörtelcancer.

10 vanligaste dödsorsakerna i Sverige.
Nummer 9) Bukspottkörtelcancer.

Prostatacancer…

Antal dödsfall: 26,22 människor per 100 000 invånare.

Prostatacancer är ännu en typ av cancer som utvecklas i prostatakörteln, en liten körtel belägen under urinblåsan hos män. Prostatakörteln producerar en del av den vätska som ingår i sädesvätskan och hjälper till att transportera spermier under utlösning. Prostatacancer kan vara asymtomatisk i de tidiga stadierna, men när den fortskrider kan den orsaka symtom som frekvent urinering, smärta vid urinering eller ejakulation, blod i urinen eller sperma, samt smärta i ryggen, höfterna eller bäckenet.

Liksom med andra typer av cancer kan behandlingsalternativen för prostatacancer inkludera kirurgi, strålbehandling, hormonbehandling och olika typer av mediciner. Prognosen för prostatacancer varierar beroende på faktorer som sjukdomsstadiet vid diagnos och hur väl cancern svarar på behandling. Tidig upptäckt och behandling kan förbättra prognosen betydligt. I Sverige dör 26,22 människor per 100 000 invånare av prostatacancer, vilket gör det till den åttonde dödligaste sjukdomen.

Nedre luftvägsinfektioner…

Antal dödsfall: 26,59 människor per 100 000 invånare.

Nedre luftvägsinfektioner är infektioner som påverkar luftvägarna nedanför struphuvudet, inklusive bronkierna och lungorna. Detta är också den enda sjukdomen på listan över de vanligaste dödsorsakerna i Sverige som är smittsam.

Dessa infektioner kan vara bakteriella, virala eller svampinfektioner och kan inkludera tillstånd som bronkit (infektion i bronkierna), lunginflammation (infektion i lungorna) och bronkiolit (infektion i de mindre luftvägarna, bronkiolerna). Symtom på nedre luftvägsinfektioner kan inkludera hosta, andningssvårigheter, feber, trötthet och bröstsmärta.

Behandling av nedre luftvägsinfektioner kan innefatta vila, vätskeintag, hostmedicin, antibiotika (för bakteriella infektioner) och andra behandlingar beroende på orsaken till infektionen. Allvarliga fall av nedre luftvägsinfektioner kan kräva sjukhusvård och andra medicinska åtgärder för att förhindra komplikationer. Vid symtom bör du ta det på allvar, då nedre luftvägsinfektioner hamnar på en sjunde plats bland de vanligaste dödsorsakerna i vårt avlånga land.

10 vanligaste dödsorsakerna i Sverige.
Nummer 7) Nedre luftvägsinfektioner.

Tjock- och ändtarmscancer…

Antal dödsfall: 30,49 människor per 100 000 invånare.

Tjock- och ändtarmscancer är en typ av cancer som uppstår i vävnaden i tjocktarmen eller ändtarmen. Tjocktarmen och ändtarmen är delar av matsmältningssystemet där nedbrytning av mat och absorption av vatten och näringsämnen sker. Tumörer kan bildas i dessa områden, vanligtvis från förstadier som kallas polyper. Om dessa tumörer inte upptäcks och behandlas i tid kan de utvecklas till cancer.

Symtom på tjock- och ändtarmscancer kan inkludera förändringar i tarmvanor, blod i avföringen, buksmärta, viktminskning och trötthet. Tidig upptäckt och behandling är viktiga för att förbättra prognosen för denna typ av cancer, som ska tas på största allvar vid minska misstanke. Tjock- och ändtarmscancer hamnar nämligen på en sjätte plats bland de vanligaste dödsorsakerna här i landet.

Diagnostiska metoder inkluderar koloskopi och andra tester för att bedöma omfattningen av cancern. Behandlingsalternativ kan omfatta kirurgi, strålbehandling, kemoterapi och andra terapier, beroende på sjukdomsstadiet och andra faktorer.

Cancer i luftstrupen, bronkierna och lungorna…

Antal dödsfall: 37,22 människor per 100 000 invånare.

Cancer i luftstrupen, bronkierna och lungorna är ännu en form av cancer som påverkar luftvägarna och lungorna (ja, tyvärr är det mycket cancer på den här mindre roliga listan). Luftstrupen, bronkierna och lungorna är alla delar av det övre och nedre luftvägssystemet, där luft transporteras till och från lungorna för att möjliggöra gasutbyte och syresättning av blodet. Cancer i dessa områden kan uppstå från celler i vävnaden som täcker luftvägarna och lungorna.

Symtomen kan inkludera ihållande hosta, andningssvårigheter, blodigt slem, bröstsmärta, viktnedgång och trötthet. Diagnostik och behandling av lungcancer kan omfatta bildundersökningar som röntgen och datortomografi, biopsi för att bekräfta diagnosen, kirurgi, strålbehandling, kemoterapi och riktade terapier beroende på sjukdomsstadiet och andra faktorer. Den här typen av cancer hamnar på en femte plats bland de vanligaste dödsorsakerna i Sverige.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL)…

Antal dödsfall: 43,44 människor per 100 000 invånare.

Kronisk obstruktiv lungsjukdom (mer känt som KOL) är en progressiv lungsjukdom som kännetecknas av en ihållande inflammation i luftvägarna och en gradvis försämring av lungfunktionen över tid. De två vanligaste typerna av KOL är kronisk bronkit och emfysem.

Kronisk bronkit innebär en långvarig inflammation i bronkierna, vilket leder till överproduktion av slem och hosta. Emfysem innebär att luftsäckar i lungorna förlorar sin elasticitet och bryts ned, vilket resulterar i svårigheter att andas ut och en minskad syresättning av blodet.

De vanligaste riskfaktorerna för KOL är rökning, exponering för skadliga luftföroreningar och genetiska faktorer. Symtom på KOL kan inkludera hosta, andningsbesvär, ökad slemproduktion, trötthet och nedsatt förmåga att utföra fysisk aktivitet.

Behandling av KOL fokuserar vanligtvis på att lindra symtom, förbättra lungfunktionen och förhindra komplikationer genom mediciner, syrgasterapi, rökavvänjning och rehabilitering. Tidig upptäckt och hantering av riskfaktorer är viktiga för att förhindra progression av sjukdomen och förbättra livskvaliteten för personer med KOL. KOL är med andra ord inte botbart (ännu).

10 vanligaste dödsorsakerna i Sverige.
Nummer 4) Kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Stroke…

Antal dödsfall: 60,35 människor per 100 000 invånare.

Stroke är en medicinsk akutsituation som inträffar när blodtillförseln till en del av hjärnan plötsligt avbryts eller minskar av olika anledningar. Det kan orsakas av en blodpropp som blockerar ett blodkärl (ischemisk stroke) eller av blödning i hjärnan (hemorragisk stroke). När blodtillförseln till hjärnan störs, får hjärnceller inte tillräckligt med syre och näring, vilket leder till att de skadas eller dör inom några minuter.

Symtomen på stroke kan vara plötsliga och inkludera ansiktsförlamning, arm- eller benförlamning ena sidan av kroppen, tal- eller synstörningar, svår huvudvärk och förvirring.

Tidig upptäckt och snabb behandling är avgörande för att minimera skador och förbättra prognosen för personer som drabbas av stroke. Och eftersom stroke tillhör de tredje vanligaste dödsorsakerna här i landet bör man ta det på största allvar.

Akutvård kan inkludera administrering av läkemedel för att lösa upp blodproppar, kirurgi för att avlägsna blodproppar eller stoppa blödning, samt rehabilitering för att återställa förlorade funktioner och förbättra livskvaliteten efter en stroke.

Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar…

Antal dödsfall: 109,17 människor per 100 000 invånare.

Alzheimers sjukdom är den vanligaste formen av demens och kännetecknas av gradvis försämring av minnet, tänkande och beteende. Det är en progressiv neurodegenerativ sjukdom som vanligtvis drabbar äldre människor, även om den också kan påverka yngre individer i sällsynta fall. Alzheimers sjukdom orsakas av ansamling av proteiner i hjärnan, inklusive beta-amyloidplack och tau-tangles, vilket leder till förlust av nervceller och minnesfunktion.

Andra vanliga former av demens inkluderar vaskulär demens, som orsakas av stroke eller skador på blodkärl i hjärnan, och Lewykroppsdemens, som involverar ansamling av alfa-synuklein-protein i hjärnan. Det finns också andra mindre vanliga former av demens, såsom frontotemporal demens och Korsakoffs syndrom.

Symtomen på demens varierar beroende på vilken typ av demens som är närvarande och individens unika situation. De kan inkludera minnesförlust, förvirring, svårigheter att utföra vardagliga uppgifter, språkstörningar, beteendeförändringar och personlighetsförändringar.

Det finns för närvarande inget botemedel mot demens, men tidig upptäckt och behandling kan hjälpa till att hantera symtom och förbättra livskvaliteten för personer som lever med sjukdomen. Behandlingsalternativ kan inkludera läkemedel för att hantera kognitiva symtom, rehabiliteringsterapier för att förbättra färdigheter och livskvalitet, samt stöd för patienter och deras familjer för att hantera de utmaningar som demenssjukdomar kan medföra.

Det pågår mycket forskning för att förstå de underliggande mekanismerna för demenssjukdomar och utveckla nya behandlingar och förebyggande strategier. Demens är nämligen inte bara ett stort problem här i Sverige, utan brukar vara en av de vanligaste dödsorsakerna överallt här i världen.

10 vanligaste dödsorsakerna i Sverige.
Nummer 2) Alzheimers sjukdom och andra demenssjukdomar.

Iskemisk hjärtsjukdom…

Antal dödsfall: 151,36 människor per 100 000 invånare.

Iskemisk hjärtsjukdom är ett medicinsk tillstånd som innebär att hjärtmuskeln inte får tillräckligt med syre och näring på grund av minskad blodtillförsel till hjärtat. Detta kan vara resultatet av förträngning eller blockering av kranskärlen, vilket minskar blodflödet till hjärtat. Vanligtvis uppstår detta tillstånd på grund av ackumulering av fett, kolesterol och andra substanser som bildar plack på insidan av kranskärlen, vilket kallas för ateroskleros.

Symtom på iskemisk hjärtsjukdom kan inkludera bröstsmärtor eller obehag som kan stråla ut mot armar, rygg, hals eller käke (angina pectoris), andfåddhet, trötthet, illamående och yrsel. Allvarliga former av iskemisk hjärtsjukdom kan leda till hjärtinfarkt eller andra allvarliga komplikationer.

Behandling av iskemisk hjärtsjukdom fokuserar ofta på att lindra symtom, förbättra blodflödet till hjärtat och minska risken för hjärtinfarkt och andra komplikationer. Det kan innefatta livsstilsförändringar såsom kostförändringar, motion, rökstopp och viktkontroll, samt mediciner för att sänka blodtryck och kolesterolnivåer, förbättra hjärtfunktionen och förebygga blodproppar. I vissa fall kan invasiva procedurer som ballongvidgning (angioplastik) eller bypassoperation krävas för att återställa blodflödet till hjärtmuskeln.

Iskemisk hjärtsjukdom tillhör överlägset de vanligaste dödsorsakerna här i Sverige, med 151,36 dödsfall per 100 000 invånare, vilket betyder att man bör ta minsta misstanke om sjukdom på största möjliga allvar!

Källa: World Healt Organization (WHO).


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win