2
2 points

Anorexia nervosa är en form av ätstörning, som yttrar sig främst i en irrationell rädsla för viktuppgång och en förvriden kroppsuppfattning, ofta skapad av media. Överdrivna kostrestriktioner, självsvält, tvångsbeteenden kring mat, och undervikt – ibland kraftig – ses ofta i samband med detta. Debuten sker oftast i tonåren, och är som allra vanligast bland kvinnor. Kanske har du någon i din omgivning som lider av anorexia? Eller kanske lider du själv av sjukdomen? Här är i alla fall tio punkter som alla bör känna till om ätstörningen!

Anorexia nervosa har årligen ökat de senaste 90 åren…

Antalet rapporterade fall av anorexia nervosa hos unga kvinnor mellan åldrarna 15 och 19 år har dessvärre ökat varje årtionde sedan 1930[källa]

Finns ingen exakt statistik…

Det finns ingen exakt siffra på hur många som lider av en ätstörning. Men enligt siffror från KÄTS är det ungefär 100 000 personer som har en diagnostiserad ätstörning i Sverige. Exakt hur många av dessa som lider av just anorexia är dock väldigt oklart. [källa]

Det medicinska begreppet myntades först under år 1873…

Sjukdomen som den ser ut idag beskrevs för första gången i litteraturen av Richard Morton under år 1684. Det medicinska begreppet anorexia nervosa myntades dock först nästan 200 år senare – 1873 – av sir William Gull från England, men någon som helst dokumentation innan dess var ytterst sällsynt och sjukdomen hade aldrig tidigare blivit riktigt medicinskt dokumenterad. [källa]

De olika betydelserna mellan anorexi och anorexia nervosa…

I folkmun benämns sjukdomen ofta som ”anorexia” eller ”anorexi”, vilket egentligen endast är förkortningar och inte några medicinskt korrekta benämningar. Medicinskt syftar termen ”anorexi”, utan tillägg, på aptitlöshet som symptom. Själva ordet anorexi i sig härstammar från grekiskan, och betyder ”brist på aptit”. ”Anorexia nervosa” betyder ”nervös aptitlöshet”, en term som inte ordagrant omfattar alla anorektiker eftersom vissa behåller förmågan att känna och tolka hunger fortfarande. [källa]

Stort mörkertal då få söker hjälp…

Man tror att bara 10% av alla som har en ätstörning – bland annat anorexia nervosa – får diagnos och behandling för detta. Lika illa och skrämmande är att det i snitt tar cirka åtta år från det att ätstörningen uppstår till dess att den blir behandlad[källa]

Har den högsta dödligheten bland psykiska sjukdomar…

Anorexia nervosa har den högsta dödligheten av någon psykisk sjukdom, även om den också enbart kan yttra sig som en fysisk sjukdom i flera fall. Mellan 5% och 20% av människor som lider av sjukdomen avlider tragiskt nog så småningom av den. [källa]

Organisation förespråkar för att anorexi är ett livsstilsval snarare än en sjukdom…

Det finns en organisation som heter ”Pro-ana”, som tror och förespråkar för att anorexi är ett livsstilsval istället för en sjukdom. Detta är dock inte någon enhetlig eller på något sätt organiserad rörelse. De som identifierar sig med fenomenet spänner från personer som vill skapa ett forum för anorektiker, till personer som öppet förespråkar anorexi som ett positivt ideal. Subkulturen ”Pro-ana” är främst bara internetbaserad. [källa]

Lanugo kan utvecklas i extrema fall…

I vissa extrema fall av anorexi kan man vara täckt av lanugo – ett tunnare och finare kroppshår – som växer på grund av att kroppen kompenserar för brist på fett och muskler för att reglera värmen[källa]

Det finns även en motsats till anorexia nervosa…

Det finns en motsats till sjukdomen, så kallad ”omvänd anorexi”, med den korrekta medicinska termen är Muskeldysmorfi – i vissa sammanhang mer känt som bigorexia. Detta är vanligast hos män med redan muskulösa kroppar, men ändå känner att de inte är tillräckligt stora och vältränade. Sjukdomen brukar i regel leda till ett beroende av träning och är väldigt svårdiagnostiserat[källa]

Termmyntaren William Gull blev mördad av Jack Uppskäraren…

Mannen som myntade termen anorexia nervosa – William Gull – kopplades till de oupplösta Whitechapel-morden som skedde år 1888 – av seriemördaren Jack Uppskäraren (Jack the Ripper). [källa]


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

2
2 points

Vad är din reaktion?

interesting interesting
2
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
2
love
lol lol
0
lol
omg omg
2
omg
win win
0
win