3
3 poäng

Déjà vu, även kallat paramnesi, är ett kognitivt fenomen där en person upplever en falsk eller olämplig känsla av igenkänning inför en ny händelse, en ny situation, en obekant person eller en okänd plats som personen egentligen inte har upplevt tidigare. Det påminner om en flashback, men saknar grund i ett verkligt minne. Med andra ord innebär det att du känner att du har upplevt något tidigare, trots att du inte har gjort det. Uttrycket ”déjù vu” kommer från franskan, som betyder ”redan sett”, och myntades av Émile Boirac (1876). Har du kanske upplevt detta någon gång? Då kan dessa tio fakta vara intressanta om fenomenet!

Därför är det så svårt att förstå och studera déjà vu…

Déjà vu inträffar snabbt och oförutsägbart, vilket gör det svårt att förstå och studera. Eftersom det är ett subjektivt fenomen som ofta varar bara några sekunder och inte kan framkallas på kommando, utgör det en utmaning för forskare att undersöka dess orsaker och mekanismer i kontrollerade experimentella miljöer. [källa]

Men det finns vissa saker som kan trigga det…

En del psykologiska studier har visat att vardagliga miljöer, trötthet och stressiga situationer kan utlösa déjà vu-upplevelser. Det verkar finnas en koppling mellan dessa faktorer och förekomsten av déjà vu, även om exakta orsaker och mekanismer fortfarande är föremål för forskning och diskussion. [källa]

En del psykologiska studier har visat att vardagliga miljöer, trötthet och stressiga situationer kan utlösa déjà vu-upplevelser. Det verkar finnas en koppling mellan dessa faktorer och förekomsten av déjà vu, även om exakta orsaker och mekanismer fortfarande är föremål för forskning och diskussion.

Psykoanalytikern Sigmund Freud hade en teori om fenomenets uppkomst…

Sigmund Freud, en pionjär inom psykoanalysen, diskuterade fenomenet déjà vu i samband med hans teorier om det omedvetna och drömmar. Han föreslog att fenomenet kan ha ett samband med minnen från omedvetna drömmar som återkommer till medvetandet utan att personen är medveten om det. Freud trodde att déjà vu kunde vara ett resultat av ett omedvetet minne från en dröm som upplevdes tidigare. Hans tankar om detta ämne var en del av hans bredare teorier om psykiskt försvar och omedvetna processer. Det är dock viktigt att notera att Freud hade många idéer som var kontroversiella och inte alltid vetenskapligt bekräftade. Andra teorier om fenomenet inkluderar minnen från tidigare liknande situationer och felaktigheter i hjärnans bearbetning av information. [källa]

Idag tror dock forskare att déjà vu mer är kopplat till våra dopaminerga system…

Det finns forskning som antyder en möjlig korrelation mellan nivåerna av dopamin, en neurotransmittor i hjärnan, och förekomsten av déjà vu. Dopamin är involverat i många olika kognitiva och neurologiska funktioner, inklusive minne och uppmärksamhet. Vissa studier har funnit att dopaminerga system kan spela en roll i uppkomsten av déjà vu.

Studier har också visat att yngre personer upplever déjà vu oftare, framförallt hos unga vuxna. Detta kan vara kopplat till hur hjärnan utvecklas och bearbetar information under ungdomsåren. Dock är inte alla forskare eniga om denna korrelation och mer forskning krävs för att förstå de exakta mekanismerna bakom fenomenet och dess samband med ålder och dopaminnivåer. [källa]

Idag tror dock forskare att déjà vu mer är kopplat till våra dopaminerga system…

På senare år har forskare lyckats att frambringa déjà vu med hjälp av elektrisk stimulering…

Det har funnits flera studier som har undersökt effekterna av elektrisk stimulering av temporala loberna i hjärnan. Temporala loberna är en del av hjärnan som är involverad i olika kognitiva funktioner, inklusive minne och perception.

Vissa studier har visat att elektrisk stimulering av temporala loberna kan leda till upplevelser av déjà vu och känslor av overklighet. Detta tyder på att temporala loberna kan vara kopplade till upplevelsen av déjà vu och andra känslor av orealitet eller förlorad förankring till verkligheten. [källa]

Det kan också bara vara din hjärna som skapar ett minne två gånger under din upplevelse…

Ytterligare en teori om fenomenet är att det är hjärnan som bara misslyckas med att skapa ett minne ordentligt, och att det på så vis uppstår en déjà vu. Enligt denna teori kan fenomenet uppstå när hjärnan upplever en nuvarande situation som liknar en tidigare situation så pass mycket att den skapar en minneskoppling mellan de två, även om det inte finns något faktiskt tidigare minne. Detta kan leda till en känsla av att upplevelsen redan har inträffat, trots att den är ny. [källa]

Det är långt ifrån alla som har upplevt déjà vu…

Enligt vissa undersökningar har cirka två tredjedelar av vuxna uppgett att de har upplevt déjà vu åtminstone en gång i sina liv. Detta indikerar att fenomenet är ganska vanligt förekommande och att många människor har erfarenhet av det. Det är dock viktigt att komma ihåg att frekvensen av déjà vu-upplevelser kan variera mellan individer och att vissa personer kan uppleva det oftare än andra. Men uppskattningsvis har cirka en tredjedel av alla vuxna aldrig fått uppleva det. [källa]

Det är långt ifrån alla som har upplevt det…

Det finns även två ”subkategorier” till fenomenet – ”déjà entendu” och ”déjà vécu”…

Begreppen ”déjà entendu” och ”déjà vécu” används ibland för att beskriva olika typer av upplevelser kopplade till fenomenet, men det finns inte en universellt accepterad standard för dessa termer.

Déjà entendu” är vanligtvis översatt som ”redan hört” och hänvisar till en upplevelse där en person känner att de redan har hört eller upplevt en konversation eller ett ljud tidigare.

Déjà vécu” är vanligtvis översatt som ”redan levt” och hänvisar till en upplevelse där en person känner att de redan har upplevt en händelse eller en situation tidigare. [källa]

Självklart finns det även en lite mer skruvad science fiction-teori om det hela (vad vore det annars?)…

Men teorierna tar inte slut där; det finns ytterligare en – som kanske är snäppet mer avancerad. Teorin handlar om att déjà vu är en upplevelse från ett parallellt universum. Enligt denna teori hävdas det att fenomenet kan uppstå när någon oavsiktligt ”tappar” in i eller blir medveten om händelser eller situationer som händer i en parallell verklighet eller dimension. Långsökt? Kanske. Men visst låter det lite spännande? [källa]

Men teorierna tar inte slut där; det finns ytterligare en - som kanske är snäppet mer avancerad. Teorin handlar om att déjà vu är en upplevelse från ett parallellt universum. Enligt denna teori hävdas det att fenomenet kan uppstå när någon oavsiktligt "tappar" in i eller blir medveten om händelser eller situationer som händer i en parallell verklighet eller dimension. Långsökt? Kanske. Men visst låter det lite spännande?

Man vet egentligen ganska lite om déjà vu – men man vet åtminstone att amygdala i hjärnan har något med det att göra…

Forskning har visat att amygdala, en del av hjärnan som är involverad i bearbetning och reglering av känslor, kan spela en roll i uppkomsten av déjà vu-upplevelser.

Studier har funnit att överaktivering eller överstimulering av amygdala kan bidra till upplevelsen av fenomenet. Det finns också teorier som föreslår att känslomässiga upplevelser och reaktioner kan förstärka eller förvränga minnesprocesser, vilket kan leda till upplevelsen av déjà vu. [källa]


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

3
3 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
3
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
2
love
lol lol
0
lol
omg omg
3
omg
win win
0
win