1
1 poäng

Malaria, med den äldre benämningen sumpfeber, är en allvarlig och ibland dödlig sjukdom orsakad av encelliga parasiter från plasmodiumsläktet. Ordet stammar från italienskans mal aria, ’dålig luft’, då man förr trodde att det var den dåliga luften från Po-floden som orsakade sjukdomen. Sjukdomen är mycket utbredd i de tropiska och subtropiska områdena i världen, framförallt i Afrika. Här följer tio fakta som du bör känna till om den dödliga sjukdomen!

Namnet härstammar från okunskap…

Som nämnt i inledningen betyder malaria just ”dålig luft”. På 1800-talet trodde folk att malaria spreds genom dålig eller förorenad luft i myrrika områden och därmed kom ordet ”malaria” in i bilden.

Endast honorna kan ge dig malaria…

En mänsklig infektion av malaria börjar med att en honmygga av släktet Anopheles suger blod (hanmyggor livnär sig enbart på växtsafter). När myggan suger blod sprutar den samtidigt in saliv som är avsett att utvidga kärlen omkring stickstället samt förebygga koagulering. Tillsammans med myggans saliv följer det första stadiet i den mänskliga halvan av malariacykeln: sporozoiten.

En minst sagt lurig sjukdom…

Inkubationstiden är vanligen 1-4 veckor, men kan i undantagsfall vara flera år. Svår frossa och plötslig feber är det vanligaste symptomet, men ofta också illamåendekräkningarhuvudvärkdiarrésjukdomskänsla och muskelvärk. Sjukdomsbilden är svår att särskilja från vanliga virusinfektioner i tarmen och influensa. Eftersom det krävs laboratorieutrustning för att ställa en säker diagnos är det viktigt i malariadrabbade områden att alltid söka omedelbar sjukvård om feber skulle uppkomma.

Svår att upptäcka…

I de klassiska (men ovanliga) malariasymptomen går febern i cykler. Mellan feberattackerna som varar i några timmar mår patienten relativt bra. Cyklerna orsakas av att parasiterna samtidigt spränger de röda blodkropparna och släpper ut toxiner och antigener som kroppen reagerar på. När parasiterna sedan tar sig in i blodkropparna och kroppen rensat bort föroreningarna i blodet försvinner symptomen tills parasiterna spränger blodcellerna igen. Betydligt vanligare vid allvarlig malariainfektion är att symptomen är kontinuerliga och förvärras snabbt.

Kan i värsta fall orsaka njursvikt…

Eftersom malarian förstör röda blodkroppar orsakar parasiterna anemi (blodbrist) hos den infekterade. Parasiterna, främst P. falciparum, skjuter ut ett slags ”proteinklister” på ytan av blodcellerna vilket får dem att dels klumpa ihop sig, och även fästa vid kärlväggarna. Detta har de utvecklat för att motverka att blodkropparna passerar genom mjälten, som är kroppens främsta försvar mot infekterade blodkroppar. Dessa klumpar gör dock att kapillärer täpps till, vilket kan orsaka blodproppar med allvarliga komplikationer som följd. Kärlen täpps även till av att hemoglobin släpps fritt i blodet när de röda blodkropparna sprängs av parasiterna. Hemoglobinet täpper igen tunna blodkärl och kan ställa till med stor skada, bland annat kan det skada blodtillförseln till hjärnan och orsaka njursvikt.

Påverkar mer än halva befolkningen…

Malaria finns i totalt 103 länder världen över, vilket påverkar cirka 3,3 miljarder människor. Men omkring 90% av de malariarelaterade dödsfallen förekommer i Afrika söder om Sahara. Majoriteten av de drabbade är barn under fem år

Över 600 000 dödsfall per år…

År 2012 registrerades totalt 207 000 000 kliniska fall av malaria över hela världen. 627 000 fall hade en dödlig utgång, där en majoritet drabbade barn i Afrika.

Gravida kvinnor en extremt utsatt grupp…

Gravida kvinnor är extremt utsatta för malaria. Om sjukdomen kontraheras under graviditeten kan den överföras till barnet eller resultera i låg födelsevikt, vilket minskar barnets chans att överleva avsevärt.

Myt att det är smittsamt…

I många utvecklingsländer betraktas malaria som en smittsam sjukdom, men så är inte fallet alls. Den kan inte kontraheras genom kontakt med en smittad person, sexuellt eller på annat sätt.

Att dricka öl kan öka dina risker för infektion…

Myggen älskar lukten av öl, enligt forskare vid Emory universitet. Att dricka en burk eller två får din kropp att producera en lukt som är oemotståndlig mot de malariabärande insekterna, visade en studie från 2010. Så om du reser till ett malariainfekterat område; undvik just öl.


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
0
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win