Sydafrika är en republik i Afrika,  längst söderut på den afrikanska kontinenten. Sedan 1994 styrs landet efter demokratiska principer, då val med allmän rösträtt ersatte de rasistiska folkräkningsregler som införts under apartheid, vilka helt utestängde den svarta majoriteten (före 1984 även asiater och s.k. färgade, d.v.s. sydafrikaner av blandad härkomst). Landet i fråga bjuder på en innehållsrik historia, och här är tio fakta om Sydafrika som du kanske inte kände till!

11 officiella språk…

Sydafrika kallas för regnbågsnationen – men inte för deras öppenhet i HBTQ-frågor, utan för att landet i fråga har elva officiella språk.

HIV/Aids extremt utbrett i Sydafrika…

Det finns inget land i världen som är så utbrett när det kommer till HIV. Enligt vissa forskare har hela en femtedel av befolkningen HIV eller Aids.

Står för hälften av allt guld…

Drygt hälften av allt guld som någonsin utvunnits på jorden kommer från en och samma gruvområde i Sydafrika – Witwatersrand.

Rassegregering redan under kolonitiden…

Rassegregering i landet påbörjades redan under koloniseringen av det holländska riket, likaså under britternas kolonisering av landet. Först år 1948 blev det en officiell lag, som sedan avskaffades igen först år 1991.

Urinvånare använder 44 000 år gammal teknik

En grupp av urinvånare i Sydafrika använder idag samma verktyg som arkeologer har funnit i grottor och gruvor – daterade 44 000 år tillbaka.

10 fakta du antagligen inte visste om gränser

10 fakta du antagligen inte visste om gränser

En del gränser mellan länderna är hårt bevakade, medan andra bara går att kliva över, utan något som helst hinder eller passkontroll. Den gräns mellan två länder som betraktas som allra mest välbevakad är den mellan Nord- och Sydkorea. Och just gränser är ett...

10 fakta du antagligen inte visste om Mongoliet

10 fakta du antagligen inte visste om Mongoliet

Mongoliet är en republikansk stat belägen i det inre av Asien, mellan Ryssland i norr och Kina i söder. Landet är indelat i 21 provinser (aimag) samt stadsområdet runt huvudstaden Ulan Bator. Mongoliet har också varit känt som ”Yttre Mongoliet” för att skilja det från...

10 fakta du antagligen inte visste om Hawaii

10 fakta du antagligen inte visste om Hawaii

Hawaii är den yngsta av de 50 amerikanska delstaterna (21 augusti 1959) och är den enda delstaten som består enbart av öar. Den upptar det mesta av ögruppen Hawaiiöarna i centrala Stilla havet, sydväst om kontinentala USA, sydöst om Japan och nordost om Australien....