Vaccination, eller vaccinering, är ett hett ämne på tapeten nu i samband med att det väldigt nyligen har börjat att vaccineras mot Coronaviruset. För dig som inte visste det, så är vaccination en metod att framkalla skydd mot en viss infektionssjukdom genom tillförsel av vaccin (innehållande antigen). Det vill säga ett preparat som aktiverar kroppens immunförsvar mot den sjukdomsalstrande faktorn, till exempel bakterier, bakterietoxin, virus eller parasiter. Världens befolkning har aldrig varit så tveksamma till vaccinationer som nu, och man kan nästan säga att vi människor består av två läger – ett för och ett emot. Hur ställer du dig? Här är tio fakta du bör känna till i alla fall!

Eliminerade i princip salmonella…

Storbritannien eliminerade praktiskt taget salmonella genom att vaccinera kycklingar. USA har dock vägrat att ge sådana vaccinationer, trots de erkända framsteg som skett på de brittiska öarna. [källa]

Smittkoppor helt utrotat tack vare vaccinet…

Smittkoppor är den första och enda sjukdomen som någonsin har utrotats helt och hållet. Smittkoppor finns nu bara i laboratorier med hög säkerhet i Ryssland. Sjukdomen förklarades utrotad redan 1980 av WHO. På bilden nedanför ser du en man som har blivit smittad av smittkoppor. [källa]

George Washington räddade livet på tusentals soldater från smittkoppor…

Och apropå smittkoppor; trots motstånd från den kontinentala kongressen i USA beordrade George Washington under det amerikanska revolutionskriget vaccination av totalt 40 000 soldater från smittkoppor, vilket minskade infektionsgraden från 17% till 1%. [källa]

Mässlingen ökar mer än någonsin igen…

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har antal fall av mässlingen ökat med cirka 30% i världen, vilket delvis tillskrivs på grund av ett ökat vaccinationsmotstånd. På bilden nedanför är det ett barn från Jerusalem som drabbades av mässlingen. Detta var Jerusalems första utbrott på 15 år och skedde så sent som 2018. Barnets liv gick inte att rädda och är ett resultat av vaccinvägran från föräldrarnas sida. [källa]

Avskaffandet av obligatorisk vaccination resulterade i nya utbrott…

Motstånd mot vaccinationer har en lång historia bakom sig. Redan 1871 organiserade oroliga föräldrar i staden Leicester en protest mot smittkoppsvaccinationen, som ledde till att den obligatoriska vaccinationen i Storbritannien avskaffadesTio år efter att Storbritannien avskaffade obligatorisk vaccination, uppstod ett utbrott som ledde till att ett antal tonåringar fick olika och sällsynta sjukdomar. De drabbade tonåringarna var inte vaccinerade[källa]

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

De flesta relaterar nog hormoner till tonåringar - men sanningen är att vi alla ständigt bär på hormoner. Hormoner är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller ett organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. Alla flercelliga organismer...

10 fakta du antagligen inte visste om mögel

10 fakta du antagligen inte visste om mögel

Mögel är ett samlingsnamn på alla mikroskopiska svampar som växer i form av flercelliga grenade trådar (hyfer), även om de i många fall inte är av samma släkt. I ett sammanhängande nätverk är alla celler genetiskt identiska, och anses därför vara samma individ....

10 fakta du antagligen inte visste om Isaac Newton

10 fakta du antagligen inte visste om Isaac Newton

Sir Isaac Newton föddes den 25 december 1642 Woolsthorpe-by-Colsterworth i Lincolnshire i England och avled den 20 mars (31 mars enligt nya stilen) 1727 i Kensington i London. Han var en engelsk naturvetenskapsman, matematiker, teolog (antitrinitarian) och alkemist...