Välj en sida

Vaccination, eller vaccinering, är ett hett ämne på tapeten nu i samband med att det väldigt nyligen har börjat att vaccineras mot Coronaviruset. För dig som inte visste det, så är vaccination en metod att framkalla skydd mot en viss infektionssjukdom genom tillförsel av vaccin (innehållande antigen). Det vill säga ett preparat som aktiverar kroppens immunförsvar mot den sjukdomsalstrande faktorn, till exempel bakterier, bakterietoxin, virus eller parasiter. Världens befolkning har aldrig varit så tveksamma till vaccinationer som nu, och man kan nästan säga att vi människor består av två läger – ett för och ett emot. Hur ställer du dig? Här är tio fakta du bör känna till i alla fall!

Eliminerade i princip salmonella…

Storbritannien eliminerade praktiskt taget salmonella genom att vaccinera kycklingar. USA har dock vägrat att ge sådana vaccinationer, trots de erkända framsteg som skett på de brittiska öarna. [källa]

Smittkoppor helt utrotat tack vare vaccinet…

Smittkoppor är den första och enda sjukdomen som någonsin har utrotats helt och hållet. Smittkoppor finns nu bara i laboratorier med hög säkerhet i Ryssland. Sjukdomen förklarades utrotad redan 1980 av WHO. På bilden nedanför ser du en man som har blivit smittad av smittkoppor. [källa]

George Washington räddade livet på tusentals soldater från smittkoppor…

Och apropå smittkoppor; trots motstånd från den kontinentala kongressen i USA beordrade George Washington under det amerikanska revolutionskriget vaccination av totalt 40 000 soldater från smittkoppor, vilket minskade infektionsgraden från 17% till 1%. [källa]

Mässlingen ökar mer än någonsin igen…

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har antal fall av mässlingen ökat med cirka 30% i världen, vilket delvis tillskrivs på grund av ett ökat vaccinationsmotstånd. På bilden nedanför är det ett barn från Jerusalem som drabbades av mässlingen. Detta var Jerusalems första utbrott på 15 år och skedde så sent som 2018. Barnets liv gick inte att rädda och är ett resultat av vaccinvägran från föräldrarnas sida. [källa]

Så sent som 2018 dog ett barn av mässlingen på grund av föräldrarnas vaccinationsvägran. Detta var Jerusalems första fall på 15 år.

Avskaffandet av obligatorisk vaccination resulterade i nya utbrott…

Motstånd mot vaccinationer har en lång historia bakom sig. Redan 1871 organiserade oroliga föräldrar i staden Leicester en protest mot smittkoppsvaccinationen, som ledde till att den obligatoriska vaccinationen i Storbritannien avskaffadesTio år efter att Storbritannien avskaffade obligatorisk vaccination, uppstod ett utbrott som ledde till att ett antal tonåringar fick olika och sällsynta sjukdomar. De drabbade tonåringarna var inte vaccinerade[källa]

10 fakta du antagligen inte visste om klimakteriet

10 fakta du antagligen inte visste om klimakteriet

Klimakteriet - övergångsåldern eller perimenopaus (från grekiskans klimakterikos = kritisk) - är den övergångstid som varar något år, då en kvinna övergår från att vara fruktsam till att inte längre få ägglossning, och därmed inte längre kan bli befruktad på den...

10 fakta du antagligen inte visste om rymdskepp

10 fakta du antagligen inte visste om rymdskepp

Rymden har alltid fascinerat oss människor, och årligen läggs det åtskilliga miljarder på forskning och förbättringar av våra redan existerande rymdprogram. En viktig del av detta är så klart rymdskeppen - eller rymdfarkosterna - för att vi ska kunna ta oss ut i det...