Välj en sida

Dyslexi är en varaktig funktionsnedsättning som innebär svårigheter med att läsa och/eller skriva. Funktionsnedsättningen beror på en störning i vissa språkliga funktioner som hindrar automatisering av ordavkodningen. Dyslexi är inte relaterat till intelligensnivå på något sätt, och några av världens smartaste människor led av dyslexi – för att bara nämna Albert Einstein som exempel. Med detta sagt bjuder vi här på tio fakta som du bör känna till om funktionsnedsättningen!

Italienare har det lättare med dyslexi än svenskar…

Italiensktalande personer med dyslexi tenderar att ha en mindre allvarlig läsnedsättning än engelsk-, fransk- eller svensktalande dyslektiker. Detta på grund av att det italienska språket är enklare och har en mer fonetisk stavning. [källa]

Känd miljardär lider av svår dyslexi…

Miljardären Richard Branson (på bilden nedanför) lider av dyslexi och hade inga vidare bra betyg i skolan. Branson hoppade av skolan strax efter att han hade fyllt 16 år. Den sista dagen berättade hans rektor att Branson antingen skulle hamna i fängelse eller bli miljonär. Han blev istället miljardär[källa]

Språket har stor inverkan…

På asiatiska språk, som exempelvis mandarin, är dyslexi mycket mindre vanligt och den svenska dyslexin skiljer sig från kinesisk dyslexi, eftersom det involverar olika hjärnmekanismer, eftersom de har tecken istället för bokstäver. [källa]

Inget ovanligt är det heller…

Man räknar lite löst på att cirka 10% av befolkningen föds med någon form av dyslexi. Antingen i den lite mildare graden, eller av den grövre graden, som kräver mer träning. Det klassas som den vanligaste inlärningssvårigheten[källa]

Cirka 10% lider av lässvårigheten dyslexi.

En sägen att det är vanligare hos pojkar…

Enligt forskning från NIH har cirka 80% av de barn och ungdomar som är placeras i specialundervisning för inlärningssvårigheter dyslexi. Även Yale har gjort forskning i ämnet och kommit fram till att det är ungefär lika många killar som tjejer som lider av dyslexi. Likväl även att det ofta är genetiskt och inte är något som bara ”växer fram”. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om människan

10 fakta du antagligen inte visste om människan

Människan - eller Homo sapiens, som betyder den "visa människan på latin - är ett däggdjur av släktet Homo. Människan tillhör familjen hominider och som i sin tur tillhör ordningen primater. Alla nu levande människor tillhör underarten Homo sapiens sapiens. Men det...