Ordet valuta kommer ursprungligen från latinets valeo eller valere, här i betydelsen ”gälla” eller ”vara värd”, och är ett betalningsmedel för ett eller flera länder. ISO 4217 är den standard, fastställd av ISO, som beskriver de trebokstavskoder, valutakoder, som betecknar valutor. Till exempel skrivs svensk krona (SEK), euro (EUR) och brittiskt pund (GBP) och så vidare. Men det här är ju inget roligt, så låt oss istället hoppa direkt till tio punkter som du antagligen inte kände till om just valuta i all dess slag!

Svenska kronan är en väldigt populär valuta…

Man kan tro att den svenska valutan är ganska obetydelsefull här i världen, men tänk om! Under år 2013 var det den 11:e mest använda valutan procentuellt (1,8%). Det vill säga 0,2 procentenheter högre än den ryska rubeln och 0,4 procentenheter mindre än den kinesiska yuan. USA håller sig dock på en stadig förstaplats med sina 87%. [källa]

Det är dock inte mycket av våra pengar som är fysiska…

Endast drygt 8% av världens all valuta är faktiskt fysiska pengar, resten finns bara elektroniskt. Det är med andra ord inget tvivel om att den fysiska valutan mer eller mindre är på väg att försvinna helt och hållet inom en snar framtid. [källa]

Spartanerna gjorde jobbig valuta med flit…

Spartanerna använde besvärliga och opraktiska järnpinnar som valuta för att motverka jaktenrikedom. En början till socialism? [källa]

Ptja, det sägs ju vara världens äldsta yrke…

Ekonomiforskare vid Yale lyckades med framgång att träna kapucinapor (bilden nedanför) att förstå och använda valuta. Aporna använde sin nyfunna valuta för att köpa sex. [källa]

Men än är nog inte den sista idioten född…

Burma hade en ekonomisk kris i slutet av 80-talet eftersom presidenten beslutade att stoppa all valuta som inte var delbar med siffran 9 (hans favoritnummer). [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om kockar

10 fakta du antagligen inte visste om kockar

En kock, kocka eller kokerska är en person vars yrke är att självständigt laga mat. Den kock som leder ett restaurangkök kallas köksmästare, och en kvinnlig sådan kan ibland benämnas köksmästarinna. Under Covid 19-pandemin var det många kockar som blev arbetslösa i...

10 fakta du antagligen inte visste om Mensa

10 fakta du antagligen inte visste om Mensa

Mensa är en ideell förening för människor med hög IQ. Kravet för medlemskap i Mensa - förutom den obligatoriska medlemsavgift - är att vederbörande presterar ett resultat bland de översta två procenten av befolkningen på ett standardiserat och övervakat...

10 fakta du antagligen inte visste om kidnappning

10 fakta du antagligen inte visste om kidnappning

Ordet kidnappning - även kallat människorov - kommer från engelskans kid "barn" och nap (variantform av nab) "stjäla", "norpa", "nappa". Straffrättsligt i Sverige rubriceras kidnappning som människorov eller, beroende på omständigheterna, olaga frihetsberövande eller...