10 fakta du antagligen inte visste om rasism

Begreppet ”ras” är egentligen ett ganska modernt koncept. I den antika världen hade inte greker, romare, judar, kristna och muslimer begreppet raskategorier. Människor delades snarare upp enligt religion, klass, språk och så vidare. Idag är rasism ett fortsatt problem, och har i princip varit sedan människans begynnelse. I vissa delar av världen har det blivit bättre, medan det i andra delar går åt fel håll. Här är tio fakta som du bör känna till om rasism och rasfördelning. 01) Forskare beräknar att under de kommande 1 000 åren kommer människor fortfarande finnas i en mängd olika färger. Men människor i större städer kommer att ha en mer blandad hudfärg snarare än en slående mörk eller ljus hy.

02) Carl von Linné (1707-1778), en svenskt botanist och fysiolog, var den man som etablerade ett ursprung av raser i en form av färgsättning. Linné delade in Homo sapiens i fyra kategorier: ”H. sapiens americanus”,” H. sapiens européer”, ”H. sapiens asiaticus” och ”H. sapiens afer”, som är kopplade till de fyra kända regionerna i världen: USA, Europa, Asien och Afrika. Han färgkodade raserna röda, vita, gula och svarta. Carl von Linné ansåg ”Homo sapiens europaeus” vara idealet.

03) Det är mer sannolikt att vita män med ett belastat register kallas till en anställningsintervju än svarta män som inte har någon belastning i sitt register över huvud taget. Detta trots att deras utbildning och erfarenhet är densamma.

rasism1

04) Studier har påvisat att mörkhyade studenter i västländer löper mer än dubbelt så stor risk att stängas av eller uteslutas helt från skolan trots att de inte är mycket mer benägna att bryta skolregler än vad vithyade skolungdomar är.

05) 64% av amerikanarna tror nu att en mörkhyad har samma möjligheter i livet som en vithyad tack vare att en afroamerikan numer är president – Barack Obama.

06) En studie har påvisat att nio av tio tycker att alla bör behandlas på samma sätt – oavsett hudfärg, religion eller ursprung. Verkligheten är dock något helt annorlunda.

07) 58% av de vithyade i USA tror att de mörkhyade använder rasism som ursäkt mer än vad de egentligen bör göra.

rasism2

08) I snitt blir 60% av de mörkhyade och 74% med asiatiskt ursprung ifrågasatta om sitt ursprung, jämfört med bara 19% av de med ljus hy.

09) En studie gjord i Schweiz anser hela 76% att mer öppna dialoger om rasism och rasfördelning bör etableras, samtidigt som 54% tycker det är svårt att hålla diskussionerna på en seriös och stabil nivå.

10) Termen ”arab” är inte en folkgrupp utan snarare en kulturell och språklig term. Den hänvisar till de som talar arabiska som sitt modersmål. Araber delar kultur och historia, men ”araber” är alltså inte en folkgrupp.

 

Läs även
kukluxklanfokus
10 fakta du antagligen inte visste om Ku Klux Klan

 

PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar