Begreppet ”ras” är egentligen ett ganska modernt koncept. I den antika världen hade inte greker, romare, judar, kristna och muslimer begreppet raskategorier. Människor delades snarare upp enligt religion, klass, språk och så vidare. Idag är rasism ett fortsatt problem, och har i princip varit sedan människans begynnelse. I vissa delar av världen har det blivit bättre, medan det i andra delar går åt fel håll. Här är tio fakta som du bör känna till om rasism och rasfördelning.

Mer blandat i större städer…

Forskare beräknar att under de kommande 1 000 åren kommer människor fortfarande finnas i en mängd olika färger. Men människor i större städer kommer att ha en mer blandad hudfärg snarare än en slående mörk eller ljus hy.

Carl von Linné ansåg européer som idealet…

Carl von Linné (1707-1778), en svenskt botanist och fysiolog, var den man som etablerade ett ursprung av raser i en form av färgsättning. Linné delade in Homo sapiens i fyra kategorier: ”H. sapiens americanus”,”H. sapiens européer”, ”H. sapiens asiaticus” och ”H. sapiens afer”, som är kopplade till de fyra kända regionerna i världen: USA, Europa, Asien och Afrika. Han färgkodade raserna röda, vita, gula och svarta. Carl von Linné ansåg ”Homo sapiens europaeus” vara idealet.

Ljushyade har klar fördel i arbetslivet…

Det är mer sannolikt att vita män med ett belastat register kallas till en anställningsintervju än mörkhyade män som inte har någon belastning i sitt register över huvud taget. Detta trots att deras utbildning och erfarenhet är densamma.

Ljushyade sitter uppenbarligen säkrare i skolorna…

Studier har påvisat att mörkhyade studenter i västländer löper mer än dubbelt så stor risk att stängas av eller uteslutas helt från skolan trots att de inte är mycket mer benägna att bryta skolregler än vad ljushyade skolungdomar är.

Ser öppningar efter Obamas presidentskap…

64% av amerikanarna tror nu att en mörkhyad har samma möjligheter i livet som en ljushyad tack vare att en afroamerikan en gång har vunnit presidentvalet – Barack Obama.

10 fakta du antagligen inte visste om Legoland

10 fakta du antagligen inte visste om Legoland

Legoland är temaparker med leksakssystemet Lego som tema, delvis i form av miniatyrpark. Fram till 1973 var Legoland i Billund, Danmark, den enda Legoparken som fanns, därefter har leksakstillverkaren öppnat upp parken runt om i hela världen, där de under 90-talet...

10 fakta du antagligen inte visste om FBI

10 fakta du antagligen inte visste om FBI

Federal Bureau of Investigation (FBI) är en amerikansk federal polismyndighet som är en del av USA:s justitiedepartement. I dess jurisdiktion ingår att utreda alla federala brott som i lag eller annan reglering inte har tilldelats någon annan federal...

10 fakta du antagligen inte visste om CIA

10 fakta du antagligen inte visste om CIA

CIA - Central Intelligence Agency (på svenska Centrala underrättelsetjänsten - är den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten. CIA skapades av den tidigare presidenten Harry S. Truman då National Security Act antogs den 26 juli 1947 och ersatte då den förutvarande...