1
1 poäng

Datavirus – även kallat datorvirus – är skadliga datorprogram som sprider sig genom att lägga en kopia av sig själva inuti andra program, värdprogram, på sådant sätt att koden körs då värdprogrammet körs. Då ett infekterat värdprogram körs kan dess virus spridas ytterligare och även utföra annat som viruset har konstruerats för att göra. I dagligt tal kallar man ofta alla typer av skadlig programkod för virus. Majoriteten av datorvirus riktar sig mot system som kör Microsoft Windows – mestadels på grund av att det är det överlägset mest använda operativsystemet. Nedan finner du ytterligare tio intressanta fakta om just datavirus, som du kanske inte kände till sedan tidigare!

Det är skillnad mellan ett datavirus och en trojan…

Datavirus kan replikera sig själva och spridas till andra filerprogram och till och med enheter. Detta är den stora skillnaden mellan datavirus och en trojan (en annan typ av skadlig kod). Trojaner kan inte replikera sig själva för att förflyttas till andra delar av ett system; istället förblir de lokala för systemet som de ursprungligen skapades eller lagrades i. Däremot reproducerar virus sig och kan återinfektera den ursprungliga enheten, samt sprida sig till andra anslutna enheter, som exempelvis USB-enheter, tills de är helt borttagna. [källa]

Datavirus behöver en trigger…

Datamaskar missförstås ofta som virus – och av goda skäl, med tanke på att människor ofta använder termerna omväxlande. Men de är en annan typ av skadlig programvara med olika funktionssätt. Datavirus däremot behöver en trigger för att aktiveras innan de utför sina ändamål. När offret aktiverar utlösaren – till exempel genom att köra infekterad programvara, öppna infekterade filer eller aktivera ett skadligt makro – börjar viruset att fungera. Utan triggern ligger viruset i en så kallad ”dvala”. Maskar, å andra sidan, är autonoma och kan börja replikera sig själva så snart de sätts in i användarens enhet. De kräver inte användaråtgärder för att börja sitt skändliga arbete. [källa]

Världens första datavirus…

Vad vore fakta utan lite historia också? Det allra första dataviruset gick under namnet Creeper Virus, som upptäcktes på ARPANET, föregångaren till Internet, i början av 1970-talet. Det var ett experimentellt självreplikerande program, skrivet av Bob Thomas på BBN Technologies under år 1971. Detta gjorde också att världens första antivirusprogram uppstod året därpå – 1972 – under namnet Reaper, skapat av Ray Tomlinson[källa]

Det mesta är uppenbarligen unga mäns fel…

Enligt statistisk är den typiska författaren/skaparen av skadlig programvara en man mellan fjorton och tjugofem år. Endast ett fåtal kvinnliga virusskribenter har hittills varit kända. Och likaså arbetar cirka 70% av virusskribenterna under ett kontrakt för ett organiserat brottssyndikat[källa]

Melissa-viruset tvingade Microsoft stänga ner sina e-postsystem…

Melissa-viruset (mars 1999) var så kraftfullt att det tvingade Microsoft och många andra stora företag att stänga av sina e-postsystem tills viruset helt kunde utplånas. Enligt FBI kostade Melissa-viruset det amerikanska samhället cirka 80 miljoner dollar[källa]

Och lagstiftningen går minst sagt långsamt…

I de flesta länder är det fortfarande helt lagligt att skriva och sprida datavirustrojaner och maskar. Inte ens i USA anses det som en olaglig handling att skriva datavirus. Vissa länder har dock börjat att utarbeta databrottslagar som är mycket strängare än de i USA. I Tyskland, till exempel, är massutbyte av datavirus begränsad, och Finland har nyligen lagstiftat om det är en olaglig handling att skriva ett datavirus. Även här i Sverige är det olagligt att skriva datavirus i syfte med att sprida för att skada. [källa]

Världens mest kostsamma datavirus genom tiderna…

Det dyraste dataviruset genom tiderna kallades MyDoom (januari 2004), som orsakade 38 miljarder dollar i skador. Det rörde sig snabbt och infekterade öppna nätverk och alla datorer som hade tillgång till den. År 2004 beräknades detta virus påverka drygt 25% av alla e-postmeddelanden. [källa]

Du behöver inte oroa dig när du läser din e-post…

Du kan inte få eller sprida ett datavirus genom att bara läsa ett e-postmeddelande. Den aktiveras bara när du klickar på en länk eller öppnar en infekterad bilaga. Så länge du inte klickar på något som du till 100% vet vad det är, kan du med andra ord känna dig lugn! [källa]

Utvecklingen går – tyvärr – framåt för virusen också…

År 1990 fanns det ungefär 50 kända datavirus. Under slutet av 1990-talet sköt antalet virus i höjden till mer än 48 000 kända datavirus. Dagens siffra är helt okänd, då det utvecklas tusentals nya varje månad. [källa]

Ännu ligger antivirusprogrammen i lä…

Trots maximal ansträngning av datasäkerhetsforskare och utvecklare finns det för närvarande inget befintlig antivirusprogramvara som skulle kunna avslöja eller ta bort alla datavirus som existerar idag. [källa]


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
1
win