1
1 poäng

Apple är känt för sina innovativa produkter och sitt hemlighetsfulla sätt att bedriva verksamhet. Trots företagets enorma framgång finns det många intressanta och ibland kontroversiella detaljer som sällan kommer till allmänhetens kännedom. Här lyfter vi fram tio överraskande fakta om Apple som de helst skulle vilja hålla hemliga. Från dolda avtal till okända polisstyrkor – dessa avslöjanden ger en inblick i de mindre kända aspekterna av en av världens mest inflytelserika teknikjättar.

De slavliknande förhållandena på fabriksgolvet…

Det finns dokumenterade rapporter och undersökningar som har påpekat arbetsförhållandena vid vissa fabriker som tillverkar Apples produkter i Kina. Kritiker har framfört anklagelser om användning av katastrofala arbetsförhållanden, inklusive överarbetade arbetstagare, brist på säkerhet och hälsa, samt slavliknande löner. Det har även rapporterats om incidenter med självmord bland anställda vid vissa fabriker.

År 2016 rapporterade China Labor Watch problem med arbetsförhållandena fabriker som producerar Apple-produkter. Dessa rapporter har bidragit till debatten om etik och ansvar inom tillverkningskedjan för teknikföretag som Apple. Apple har försökt att adressera dessa frågor genom att införa strikta arbetsprinciper och genom att genomföra kontroller av sina leverantörer, men kritiker fortsätter att påpeka utmaningar och brister inom detta område. [källa]

Miljöförstöringsproblemen från Apples fabriker som har kantats med flera föroreningsavgifter i Kina…

Apple har stött på problem med miljöförstöring och föroreningsavgifter i Kina. År 2014 rapporterades det att Apple ställdes inför föroreningsanklagelser i Kina på grund av utsläpp från fabriker som tillverkar deras produkter. Dessa anklagelser och rapporter om miljöförstöring har orsakat oro och kritik mot Apple och deras miljöpraxis.

Även om Apple har betonat sitt engagemang för hållbarhet och minskning av sin koldioxidavtryck, har det funnits rapporter och kritik som tyder på att företaget inte alltid lever upp till dessa ideal, särskilt när det gäller deras tillverkningsverksamhet i länder som Kina. Det är viktigt att notera att Apple har vidtagit åtgärder för att minska sin miljöpåverkan genom att investera i förnybar energi och minska utsläppen från sin verksamhet, men det finns fortfarande utmaningar och frågor kring deras miljöavtryck och hållbarhetsstrategier. [källa]

Miljöförstöringsproblemen från Apples fabriker som har kantats med flera föroreningsavgifter i Kina…

Företagets ”hemliga polis” som opererar för att skydda topphemliga projekt och prototyper från anställda och allmänheten…

Apple är ganska seriösa med sina topphemliga projekt och prototyper. De ska till och med ha en ”hemlig polis” för att skydda sina hemligheter från allmänheten och anställda som saknar tillstånd. Det florerar även ett rykte om att de till och med har imiterat San Francisco-polisen vid ett tillfälle för att utföra en ”razzia” i ett hus där man trodde att en anställd hade gömt prototyper. Varken vi eller internet kan dock bekräfta eller dementera att något sådant hänt. [källa]

Du kan köpa helt nya ”renoverade” produkter från Apple med samma garantivillkor…

Du kan köpa renoverade datorer och telefoner med mera från Apple med samma ettårsgaranti som helt nya grejer, men till ett mycket billigare pris. Vad många dock inte vet är att att majoriteten av ”renoverade prylar” som säljs från Apple egentligen bara är föremål från kunder som har returnerats och aldrig ens använts. Sen är det klart att det även finns fall där vissa objekt faktiskt har renoverats, men merparten av de ”renoverade objekten” som säljs är saker som bara har blivit returnerade från kunder, och som aldrig ens har blivit använda. [källa]

Du kan köpa helt nya "renoverade" produkter från Apple med samma garantivillkor…

Vissa Apple-produkttillverkare har rapporterat att processerna som är involverade i att tillverka iPhones ger människor cancer…

Det har funnits rapporter om arbetsrelaterade hälsorisker och fall av cancer bland arbetare vid vissa fabriker som tillverkar Apple-produkter i Kina. Vissa kemikalier och processer som används vid tillverkningen av elektroniken till iPhones kan vara potentiellt skadliga för hälsan om de inte hanteras korrekt eller om arbetstagarna inte skyddas på ett tillräckligt sätt.

Det är känt att vissa kemikalier och ämnen som används i elektroniktillverkning kan vara cancerframkallande eller på annat sätt skadliga för hälsan vid långvarig exponering. Arbetare som är involverade i dessa processer kan vara i riskzonen för att utveckla hälsoproblem, inklusive cancer, om inte tillräckliga säkerhetsåtgärder vidtas.

Trots att Apple har infört riktlinjer och krav för sina leverantörer för att skydda arbetstagarnas hälsa och säkerhet, inklusive begränsningar av farliga kemikalier och krav på arbetsmiljöstandarder har det framkommit kritik och rapporter om brister i genomförandet av dessa åtgärder vid vissa fabriker. [källa]

Apple vill absolut inte att du ska veta att de gör allt i sin makt för att slippa betala skatt…

Under åren har det inkommit flera rapporter och kontroverser kring Apples skattepraxis och anklagelser om skatteflykt. Apple har kritiserats för att utnyttja skatteupplägg för att minimera sina skatteåtaganden, som användning av skatteparadis och komplexa företagsstrukturer för att undvika att betala full skatt i vissa länder.

Ett av de mest uppmärksammade fallen är Apples skattearrangemang i Irland, där företaget har åtalats för att ha utnyttjat irländska skatteförmåner för att minska sin skatteplikt. År 2016 beordrade Europeiska kommissionen Apple att betala tillbaka upp till 14 miljarder dollar i obetalda skatter till Irland, vilket resulterade i en lång rättslig strid.

Även om Apple har försvarat sin skattepraxis och hävdat att de följer alla lagar och regler, har kritiker fortsatt att påpeka att deras skatteupplägg är orättvist och att de bör betala sin rättvisa del av skatterna. Diskussionen kring Apples skattepraxis är komplex och kontroversiell, och det har varit en långvarig debatt om företagets skatteansvar och dess påverkan på den globala ekonomin. [källa]

Apple har flera gånger pekats ut för att bygga sina produkter enligt en strategi av ’planerat åldrande’…

Fenomenet planerad inbyggd föråldrande eller ”planned obsolescence”, som det heter på engelska, är välkänt och diskuteras ofta i samband med företag som Apple och deras produkter. Tanken bakom planerad föråldrande är att designa produkter så att de blir föråldrade eller otjänliga för användning efter en viss tidsperiod eller efter lanseringen av nya versioner, vilket driver konsumenterna att köpa nya produkter oftare.

Det finns många exempel på detta inom elektronikbranschen, inklusive mobiltelefoner, datorer och annan teknik. Det har funnits rapporter och anklagelser om att vissa företag, inklusive bland annat Apple, kan ha antagit en affärsmodell som utnyttjar planerad föråldrande för att öka försäljningen av nya produkter och säkerställa konsumtionen av deras produkter över tid.

Även om det inte alltid är lätt att fastställa om ett specifikt företag medvetet använder planerad föråldrande som en strategi, finns det kritiker och konsumenter som anser att det finns tydliga tecken på detta beteende inom vissa branscher, där bland annat Apple flera gånger har pekats ut. [källa]

Apple har flera gånger pekats ut för att bygga sina produkter enligt en strategi av 'planerat åldrande'…

Därför bör du aldrig skynda dig för att köpa den senaste produkten dyrt…

Apple är ett av de mest hypade teknikföretagen som existerar, och då hör det även till att många vill ha deras senaste produkter så snart de släpps. Men egentligen bör du som konsument faktiskt ta det väldigt lugnt med att köpa nya produkter från teknikföretag, som exempelvis Apple. Och anledningen är egentligen ganska enkel.

Första generationens produkter har ofta så kallade ”barnsjukdomar”, buggar och designproblem som senare modeller brukar åtgärda. Att vänta på en uppdaterad version kan innebära en mer pålitlig och genomtänkt produkt. Dessutom tenderar priset att sjunka avsevärt med tiden. Om man kan vänta ett år, kan man ofta köpa en enhet till ett mycket lägre pris. Tidiga Apple-produkter som den första iPhonen och iPoden var verkligen banbrytande. Idag är smartphones mer utvecklade och skillnaderna mellan generationer är ofta mindre drastiska. [källa]

Metallerna i din mobiltelefon kan komma från konfliktdrabbade områden – så kallade ”konfliktmineraler”…

Coltan är en viktig källa till metallen tantal, som används i olika elektroniska komponenter, bland annat de som finns i smartphones. Coltan bryts bland annat i Kongo, ett land som har drabbats hårt av krig och konflikter. Mineraler som bryts i sådana områden kallas ofta ”konfliktmineraler” eftersom deras utvinning kan finansiera väpnade grupper och bidra till mänskliga rättighetsbrott. Apple är ett av de företag som har använt coltan och andra konfliktmineraler i sina produkter, men företaget har under de senaste åren gjort betydande ansträngningar för att förbättra transparensen och ansvarsfullheten i sin försörjningskedja.

Apple har infört strikta riktlinjer och rapporteringskrav för sina leverantörer för att säkerställa att de mineraler som används i deras produkter inte bidrar till konflikter. Företaget publicerar årligen rapporter om sina framsteg i att använda konfliktfria mineraler. De har också samarbetat med tredjepartsorganisationer för att certifiera att mineralerna som används i deras produkter inte kommer från konfliktområden.

Trots dessa åtgärder är det fortfarande en utmaning att helt garantera konfliktfrihet på grund av komplexiteten i den globala leveranskedjan. Det finns alltid utrymme för förbättringar när det gäller transparens och ansvar inom försörjningskedjan, och Apple fortsätter att arbeta mot en mer hållbar och etisk utvinning av de råmaterial som används i deras elektronik. Att metallerna som finns i din Apple-produkt inte kommer från konfliktområden kan dock aldrig garanteras. [källa]

Metallerna i din mobiltelefon kan komma från konfliktdrabbade områden – så kallade "konfliktmineraler"…

Ärkerivalerna Apple och Google hade en ”no hire pact” för att skydda sina företag…

Det har funnits en ”no hire pact” mellan stora teknikföretag i Silicon Valley; och en av dessa pakter finns mellan Apple och Google. Detta avtal var en del av en bredare överenskommelse mellan flera företag för att undvika att rekrytera varandras anställda, vilket också kallas ”anti-poaching agreements”.

Dessa överenskommelser blev dock föremål för rättsliga tvister. År 2010 inledde USA:s justitiedepartement (DOJ) en utredning och konstaterade att dessa avtal bröt mot antitrustlagar. Företagen tvingades upplösa sina överenskommelser och gick med på att inte ingå sådana avtal i framtiden. Många tror dock att den här typen av avtal fortfarande finns, men att det istället sker bakom ryggen på den amerikanska staten. Det här är bara ett av många exempel på hur konkurrensbegränsande praxis kan påverka arbetsmarknaden och anställdas löner negativt. [källa]


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win