Vindkraftverk är en maskinkonstruktion som omvandlar kinetisk energi ur vinden till elektricitet. De består av ett stationärt torn med en rotor som snurrar genom påverkan av vindens kraft. Rotorn driver en generator som producerar el som överförs till elnätet. Eftersom vindkraftverk är beroende av vindens energitillförsel ger de därför en väldigt varierande effekt. Idag byggs det mer vindkraftverk än någonsin tidigare, då det anses som ett miljövänligare val för att ta fram el. Nedan finner du tio fakta som du kanske inte kände till om elproducenterna som du ofta kan skymta ute på landsbygden!

Vindkraftverk – fladdermössens värsta fiende…

Vindkraftverk kan döda fladdermöss utan att de ens behöver stöta ihop. Fladdermössen dör eftersom deras lungor exploderar av ett lufttrycksfall. [källa]

Men de är dessvärre begränsade till 59,3%…

Ingen vindturbin kan fånga upp mer än 59,3% av den kinetiska energin i vinden, oavsett dess design. ”Betz-gränsen” härleddes först för över 100 år sedan. [källa]

Finns på mängder av tak i Kina…

I Kina är det väldigt vanligt att nya byggnader som uppförs har ett eller flera vindkraftverk längst upp på taket, för att tillgodose hela byggnadens totala elbehov. [källa]

Bahrain World Trade Center är helt självförsörjande…

Bahrain World Trade Center i Bahrain är den första skyskrapan i världen som har integrerat vindkraftverk i sin design. Varje turbin är 29 meter i diameter och deras kapacitet är 675kw vindkraft. Det räcker för att ge belysning till cirka 300 hem, 258 sjukhus, 17 industrianläggningar och 33 bilmotorer. [källa]

Även moderna flygplan är utrustade med små vindturbiner…

Nästan alla moderna flygplan är utrustade med en litet vindturbin som löses ut automatiskt vid sidan av planet i händelse av ett dubbelmotorfel. Den driver grundläggande hydraulik och elektronik som krävs för att kunna kontrollera flygplanet. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om FBI

10 fakta du antagligen inte visste om FBI

Federal Bureau of Investigation (FBI) är en amerikansk federal polismyndighet som är en del av USA:s justitiedepartement. I dess jurisdiktion ingår att utreda alla federala brott som i lag eller annan reglering inte har tilldelats någon annan federal...

10 fakta du antagligen inte visste om CIA

10 fakta du antagligen inte visste om CIA

CIA - Central Intelligence Agency (på svenska Centrala underrättelsetjänsten - är den amerikanska hemliga underrättelsetjänsten. CIA skapades av den tidigare presidenten Harry S. Truman då National Security Act antogs den 26 juli 1947 och ersatte då den förutvarande...

10 fakta du antagligen inte visste om miljardärer

10 fakta du antagligen inte visste om miljardärer

Idag har vi fler miljardärer än någonsin tidigare, och i regel blir de som är rika alltmer rikare. En miljardär innebär att man har en nettoförmögenhet på minst en miljard kronor, dollar, euro, pund eller annan valuta. Och visst är det en stor dröm för många att vara...