1
1 delning, 1 point

Havssköldpaddor (Cheloniidae) är mästare i havens djup och bär på en fascinerande historia som sträcker sig miljontals år tillbaka. Dessa mystiska varelser har en unik förmåga att överleva och anpassa sig till olika miljöer. Här presenterar vi tio häpnadsväckande fakta som ger dig en djupare förståelse för havssköldpaddornas underbara värld.

Havssköldpaddor blir i regel riktigt gamla…

Havssköldpaddor är kända för att leva länge, även om exakt ålder kan vara svårt att fastställa på grund av deras långsamma tillväxt och de utmaningar de möter i det vilda. Generellt sett kan vissa arter leva upp till 80-100 år eller mer, beroende på arten och individens livsmiljö. [källa]

Det består havssköldpaddors diet främst av…

Havssköldpaddors diet varierar beroende på art och livsstadium, men de flesta arter är huvudsakligen herbivorer som främst äter alger, sjögräs och andra växter som finns i havet. Vissa arter, som lädersköldpaddan, kan också inkludera vissa typer av maneter och andra mjuka djur i sin kost. Juvenila havssköldpaddor tenderar att vara mer allätande och kan också äta kräftdjur och små fiskar. [källa]

Det består havssköldpaddors diet främst av…

Havssköldpaddor finns i alla hav – nästan i alla fall…

Havssköldpaddor finns i alla världens hav och oceaner, med undantag för de arktiska och antarktiska områdena där de inte förekommer på grund av de kalla temperaturerna. De trivs bäst i varma och tempererade havsmiljöer där de hittar tillräckligt med mat och lämpliga platser för att häcka och vila. Vanliga platser där havssköldpaddor återfinns inkluderar Karibiska havet, Stilla havet, Indiska oceanen och Atlanten. [källa]

Så stora blir de minsta respektive de största havssköldpaddorna…

De minsta arterna, som exempelvis karettsköldpaddan (Eretmochelys imbricata), kan ha en skallängd på cirka 60 centimeter och väga runt 45 kilogram. De största arterna, såsom havslädersköldpaddan (Dermochelys coriacea) och den gröna havssköldpaddan (Chelonia mydas), kan nå en skallängd på över 1,2 meter och väga mer än 300 kilogram. Nedanför ser du en bild på hur stor havslädersköldpaddan är jämfört med oss människor. [källa]

Så stora blir de minsta respektive de största havssköldpaddorna…

Bara cirka 1 av 1 000 havssköldpaddor överlever till vuxen ålder…

Efter häckningen överlever endast en liten del av havssköldpaddsungarna till vuxen ålder. Det beror på att de möter många faror under sina tidiga liv. Vissa av de största hoten är rovdjur som fångar ungar innan de når havet, samt bristföda. I regel brukar ungefär bara en av 1 000 sköldpaddor överleva och nå vuxen ålder. [källa]

Lädersköldpaddan har funnits i sin nuvarande form sedan dinosauriernas tid…

Lädersköldpaddan (Dermochelys coriacea) är en av de äldsta och mest primitiva arterna av havssköldpaddor som fortfarande existerar idag. Dess fossil har hittats och visar att dess grundläggande kroppsstruktur har förändrats mycket lite under de senaste 100 miljoner åren. Detta gör att lädersköldpaddan kan betraktas som en ”levande fossil”, och den har funnits i sin nuvarande form sedan dinosauriernas tid. [källa]

Flera arter av havssköldpaddor är utrotningshotade och står inför stora hot och utmaningar…

Flera arter av havssköldpaddor är utrotningshotade enligt Internationella naturvårdsunionen (IUCN) och står inför flera allvarliga hot som påverkar deras överlevnad. En av de främsta hoten är förlusten av häckningsplatser på grund av förstörelse och förändring av stränder där de lägger sina ägg. Förlust av livsmiljöer är också betydande, inklusive nedskräpning av havet och förstörelse av viktiga livsmiljöer som korallrev och gräsbäddar. Sköldpaddorna är också i riskzonen för att fastna i fiskeredskap såsom trålar, långrev och fiskenät. Klimatförändringar spelar också en roll genom att påverka temperaturer, vilket i sin tur kan störa sköldpaddors fortplantning och livsmiljöer. Slutligen, plastföroreningar utgör ett stort hot då sköldpaddor ofta misstar plastavfall för mat, vilket ofta leder till inre skador och en ökad dödlighet. [källa]

Flera arter av havssköldpaddor är utrotningshotade och står inför stora hot och utmaningar…

Det varmare klimatet gör att havssköldpaddan föder fler honor…

För vissa arter av havssköldpaddor, som exempelvis den gröna havssköldpaddan (Chelonia mydas), kan högre temperaturer i häckningsmiljön påverka könsfördelningen hos avkomman. Varmare temperaturer under inkubationen kan leda till en ökning av antalet honor som kläcks från äggen. Detta fenomen beror på att temperaturen i vissa fall kan påverka om ägget utvecklas till en hane eller hona. [källa]

Havssköldpaddor drar sig inte tillbaka i sina skal…

Till skillnad från många andra sköldpaddor har havssköldpaddor inte förmågan att dra tillbaka sig helt in i sina skal. Istället har de en mer strömlinjeformad kropp som är anpassad för att simma effektivt i havet. Deras skal är vanligtvis mer platt och mindre kupat jämfört med landsköldpaddor, vilket gör att de kan röra sig smidigt genom vattenmiljön. [källa]

Havssköldpaddor drar sig inte tillbaka i sina skal…

Havssköldpaddor kan dyka riktigt långt ner i havet och kan stanna under vattnet under långa perioder…

Havssköldpaddor är anpassade för ett liv i havet och har förmågan att dyka djupt ner i vatten för att söka efter föda och undvika rovdjur. De kan hålla andan under långa perioder, ibland upp till flera timmar beroende på arten och aktiviteten.

De har utvecklat flera anpassningar för att möjliggöra långa dykningar, inklusive förmågan att minska sin hjärtfrekvens och effektivisera användningen av syret. Vanligtvis kan de dyka ner till 100-200 meter, men vissa rapporter indikerar att de har observerats på djup ner till hela 500 meter. [källa]


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 delning, 1 point

Vad är din reaktion?

interesting interesting
4
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
1
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
2
love
lol lol
0
lol
omg omg
0
omg
win win
1
win