Välj en sida

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8 – vilket du självklart redan har lärt dig i skolan. Syre är vid standardtryck och -temperatur (STP) en gas, syrgas, O2, som förekommer i atmosfären i en halt av cirka 21 volymprocent. Med detta sagt kommer här tio fakta som du bör känna till om det som du ständigt drar ner i lungorna!

Syret tog död på allt liv…

Forskarnas mer eller mindre gemensamma teori är att när syre kom till på vår planet, utplånades cirka 99% av allt befintligt och existerande liv[källa]

Disneys självförstörande skivor

Under år 2003 lanserade Disney ett kortlivat experiment för att hyra ur filmer på självförstörande DVD-skivor. Skivorna fungerade perfekt för att titta på i en till två dagar efter att skivan hade tagits ur fodralet. När skivan sedan exponerades för syre blev skivan ogenomtränglig för en DVD-laser. Du behövde med andra ord aldrig bry dig om att returnera Disneys DVD-skivor till butiken igen. [källa]

I flytande form

Flytande syre är magnetiskt, och det kan flyttas runt och till och med plockas upp med hjälp av en kraftfull magnet[källa]

Fytoplankton

Fytoplankton (se bild nedanför) – som flyter fritt i de övre vattenlagren i hav och sjöar – står för cirka hälften av världens all oxygen[källa]

Vägrade syrgasmasken

På sin dödsbädd vägrade Apples grundare – Steve Jobs – att bära sin syrgasmask. Han påstod att han inte gillade dess design[källa]

10 fakta du antagligen inte visste om rymdskepp

10 fakta du antagligen inte visste om rymdskepp

Rymden har alltid fascinerat oss människor, och årligen läggs det åtskilliga miljarder på forskning och förbättringar av våra redan existerande rymdprogram. En viktig del av detta är så klart rymdskeppen - eller rymdfarkosterna - för att vi ska kunna ta oss ut i det...

10 fakta du antagligen inte visste om botox

10 fakta du antagligen inte visste om botox

Botox blir ett allt vanligare skönhetsingrepp världen över, framförallt i västvärlden. Idag tillhör injektioner av toxinet det absolut populäraste och vanligaste skönhetsingreppet hos både kvinnor och män. Men hur mycket vet du om giftet som sprutas in i dina muskler?...