3
3 points

Kalkonen, en fjäderklädd ikon av högtidliga måltider och symbol för Thanksgiving, är mer än bara en delikatess på våra bord. Denna färggranna fågel har en fascinerande biologi och historia som sträcker sig långt bortom matbordet. Och detta kommer du att bli varse om med dessa tio fakta och kuriosa om just kalkoner!

Hur är det nu, kan kalkoner flyga…?

Det korta svaret är; ja, kalkoner kan flyga. Men deras flygförmåga varierar beroende på arten och individens ålder. Vilda kalkoner är relativt starka flygare och använder ofta sina vingar för att flyga upp i träd för nattvila eller undvika rovdjur. Å andra sidan, tamkalkoner (de som uppföds för köttproduktion) har ofta en mer reducerad flygförmåga på grund av avel för ökad kroppsvikt. De kan bara flyga korta sträckor och hoppa upp i låga träd eller på låga ställen. [källa]

Både hanarna och honorna ”kacklar”…

Det är bara en myt att endast hanarna gör ifrån sig sitt gobblande eller kacklande ljud, som många tror. Även honorna kacklar – ett läte som verkligen definierar kalkonerna. Under parningsperioder är det dock avsevärt vanligare att höra hanarna kackla (eller gobbla). Hanarna gör dessa ljud för att locka honor och etablera dominans över andra hanar. Gobbling är en form av social interaktion och ett sätt för kalkonerna att markera sitt territorium och sin närvaro. [källa]

Det är bara en myt att endast hanarna gör ifrån sig sitt gobblande eller kacklande ljud, som många tror. Även honorna kacklar - ett läte som verkligen definierar kalkonerna. Under parningsperioder är det dock avsevärt vanligare att höra hanarna kackla (eller gobbla). Hanarna gör dessa ljud för att locka honor och etablera dominans över andra hanar. Gobbling är en form av social interaktion och ett sätt för kalkonerna att markera sitt territorium och sin närvaro.

Färgerna på kalkonen kan avslöja dess känslomässiga tillstånd…

Kalkoner har en anatomisk struktur som kallas ”caruncles” eller köttvårar på huvudet och halsen. Färgen på dessa köttvårar kan variera beroende på kalkonens känslomässiga tillstånd.

När en kalkon är upphetsad, speciellt under parningssäsongen eller när de känner sig hotade, kan färgen på köttvårarna ändras till en mer intensiv röd eller blå. Om kalkonen är lugn och inte utsätts för stress kan färgen bli mer vitfärgad eller ljusblå.

Så, att observera färgförändringarna i köttvårarna på en kalkons huvud kan ge en indikation om dess känslomässiga tillstånd, men det är inte den enda faktorn att ta hänsyn till när man bedömer en kalkons känslor eller stämning. [källa]

Kalkoner har uppskattningsvis tre gånger bättre syn än oss människor…

Kalkoner är fascinerande fåglar med en imponerande synförmåga. Deras syn är cirka tre gånger bättre än människors och täcker en bred vinkel på omkring 270 grader. Kalkoner kan uppfatta detaljer på längre avstånd och har även färgseende, vilket gör dem kapabla att se i rött, grönt och blått. Deras ögon sitter på sidorna av huvudet, vilket ger dem en utmärkt perifer sikt och ökad medvetenhet om omgivningen. Dessa anpassningar i synsystemet är avgörande för deras överlevnad, hjälper dem att upptäcka hot och rovdjur samt gör dem till skickliga navigatörer i det vilda. [källa]

Kalkoner är fascinerande fåglar med en imponerande synförmåga. Deras syn är cirka tre gånger bättre än människors och täcker en bred vinkel på omkring 270 grader. Kalkoner kan uppfatta detaljer på längre avstånd och har även färgseende, vilket gör dem kapabla att se i rött, grönt och blått. Deras ögon sitter på sidorna av huvudet, vilket ger dem en utmärkt perifer sikt och ökad medvetenhet om omgivningen. Dessa anpassningar i synsystemet är avgörande för deras överlevnad, hjälper dem att upptäcka hot och rovdjur samt gör dem till skickliga navigatörer i det vilda.

Den köttiga utväxten fyller en stor betydelse hos hanarna…

Snooden, den köttiga utväxten som sträcker sig över en kalkons näbb, spelar en viktig roll i parningsbeteendet hos kalkoner. Forskning, inklusive studier publicerade i Journal of Avian Biology, har visat att längden på snooden kan påverka en hankalkons framgångar vid parning och i konkurrensen med andra hanar.

En längre snood hos en hane kan vara attraktivare för honor och kan också användas som en indikator på dominans under strider mellan två hanar. Detta är en del av kalkonernas sociala och reproduktiva beteende, där längden på snooden kan påverka deras framgång i att locka partners och etablera sig som en mer dominerande individ inom populationen. [källa]

46 miljoner kalkoner slaktas årligen till Thanksgiving – bara i USA…

Det motsvarar alltså cirka en kalkon för varje spanjor, om man firade Thanksgiving i Spanien. Med tanke på att en genomsnittlig slaktad kalkon väger ungefär 5-10 kg i USA, innebär det att det årligen äts ett gäng miljoner kalkonkött vid varje Thanksgiving. Från och med 2018 har dock konsumtionen av kalkonkött gradvis minskat varje år i USA. [källa]

Därför har kalkon fått namnet ”turkey” på engelska…

1500-talet började handelsrutterna mellan Europa och Amerika etableras, och många nya varor introducerades. När kalkonen importerades till Europa ansågs det felaktigt att den kom från Turkiet. Denna förväxling ledde till att fågeln fick namnet ”turkey” på engelska. Det här har dock inte uppskattats helt av landet, som från och med 2022 bytte sin engelska benämning från Turkey till Türkiye, för att slippa förväxlas med fågeln. [källa]

På 1500-talet började handelsrutterna mellan Europa och Amerika etableras, och många nya varor introducerades. När kalkonen importerades till Europa ansågs det felaktigt att den kom från Turkiet. Denna förväxling ledde till att fågeln fick namnet "turkey" på engelska. Det här har dock inte uppskattats helt av landet, som från och med 2022 bytte sin engelska benämning från Turkey till Türkiye, för att slippa förväxlas med fågeln.

Blev nästan utrotningshotade i Nordamerika under 1800-talet…

Vilda kalkonpopulationer minskade kraftigt under 1800-talet på grund av överjakt och förlust av livsmiljö. Överjakt och habitatförlust ledde till att vilda kalkoner försvann helt från vissa områden, som bland annat New England i USA.

Under 1900-talet sattes dock omfattande bevarandeinsatser igång för att återställa och skydda vilda kalkonpopulationer. Dessa bevarandeåtgärder, inklusive införande av jaktregleringar och återställande av livsmiljöer, har varit framgångsrika. Vilda kalkonpopulationer har återhämtat sig kraftigt och expanderat över sina historiska områden, inklusive återkomsten till delar av New England och andra regioner där de tidigare hade försvunnit. [källa]

De är snabba – trots sin storlek…

Även om kalkonerna som vi föder upp har en tendens till att vara lite större och kraftigare än de vilda kalkonerna, så ska man aldrig underskatta deras snabbhet! Vilda kalkoner kan nämligen springa i upp till 40 km/h och flyga kortare sträckor i 85 km/h. Flygförmågan varierar dock mellan olika arter och individer. [källa]

Även om kalkonerna som vi föder upp har en tendens till att vara lite större och kraftigare än de vilda kalkonerna, så ska man aldrig underskatta deras snabbhet! Vilda kalkoner kan nämligen springa i upp till 40 km/h och flyga kortare sträckor i 85 km/h. Flygförmågan varierar dock mellan olika arter och individer.

Så fungerar reproduktionscykeln för vilda kalkoner…

När en hona är redo att häcka och skapa unga kalkoner, lägger hon normalt omkring 10 till 12 ägg. Honan lägger oftast ett ägg om dagen, och detta pågår över en period på ungefär två veckor. Efter att alla ägg har lagts, påbörjas ruvningen.

Äggen ruvas i cirka 28 dagar innan de kläcks. Under denna period ruvar honan äggen för att hålla dem varma och främja embryoutvecklingen. Efter kläckningen tar det vanligtvis några veckor innan kalkonkycklingarna är tillräckligt starka för att följa modern och klara sig själva. [källa]


Gillar du vad du läste? Dela artikeln med dina vänner!

3
3 points

Vad är din reaktion?

interesting interesting
2
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
2
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
1
win