1
1 poäng

Stål är en legering som till största delen består av järn. Kol är det viktigaste legeringsämnet och ingår alltid i varierande mängd i stålet. Moderna stålsorter innehåller även många andra ämnen (exempelvis krom, molybden och vanadin) vilket ger stålet olika egenskaper. Med tanke på Sveriges historia när det kommer till utvinning av järnmalm känns det som ett måste att lära sig allt (o)viktigt om just stål! Har du koll på alla tio punkter nedanför?

Kanske var det därför tyskarna aldrig invaderade…

Sverige har alltid varit ett stort exportland när det kommer till järnmalm. Främst under andra världskriget, då det till och med finns teorier om att Tyskland aldrig attackerade Sverige på grund av vår järnmalmsexport. Men i Ryssland finns det ett berg bestående nästan helt av järnmalm.

Kan återvinnas oändligt många gånger…

Stål är högt återvinningsbart och kan återvinnas om och om igen utan att förlora sina mekaniska egenskaper eller integritet. Återvinning av stål minskar råmaterialbehovet och energiförbrukningen jämfört med produktion från järnmalm. Detta gör stål till ett miljövänligare alternativ och en viktig resurs inom hållbar utveckling och cirkulär ekonomi.

Stålring en tradition…

Kanada är det en tradition för ingenjörer att bära en stålring på sitt lillfingret för att påminna sig själva om de skyldigheter de bär gentemot sitt yrke.

Ökade lavinartat i samband med järnvägsbygge…

En betydande efterfrågan på stål uppstod under den industriella revolutionen, särskilt i samband med järnvägsbyggandet. Järnvägarna krävde stora mängder stål för att tillverka räls, tågvagnar och andra infrastrukturelement. Stålet möjliggjorde byggandet av starka och hållbara järnvägar, vilket i sin tur främjade snabbare transport och ekonomisk tillväxt. Denna period, som började på 1800-talet, markerade en viktig milstolpe för stålindustrin och dess roll i samhällsutvecklingen.

Från brons till järn…

Övergången från bronsåldern till järnåldern var delvis resultatet av att människor insåg att järn var mer utbrett och tillgängligt än tenn och koppar, vilka användes för att producera brons. Järn var också enklare att utvinna och bearbeta jämfört med brons. Den ökade användningen av järn verkade som en teknologisk och ekonomisk katalysator och bidrog till att forma samhällen och teknologier under järnåldern.

Sjätte vanligaste materialet…

Medan järn är ett oerhört vanligt material här på jorden är det också något som förekommer mycket överallt. Bokstavligen talat. Man tror att järn är det sjätte vanligaste materialet som finns i hela universum.

Snart är Titanic bara ett minne blott…

Skrovet på Titanic är fortfarande intakt, men inom 50 år kommer ökningar i mängden järnätande bakterier att få den återstående strukturen att kollapsa.

Kräver mindre energi till produktion idag…

Vi människor blir mer och mer klimatsmarta; allt från miljövänligare bilar till energisnålare maskiner. Samma sak gäller när det kommer till tillverkningen av järn. Under de senaste 50 åren har energin som krävs för att producera stål halverats.

Så mycket har produktionen av stål ökat…

Stål har funnits med sedan lång tid tillbaka, men cirka 75% av dagens järn i vårt samhälle har utvecklats bara under de tre senaste decennierna.

Mycket går åt till bilindustrin…

Över hälften av alla de typer av stål som finns i dagens moderna bilar som tillverkas idag existerade inte ens för tio år sedan


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

1
1 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
1
interesting
wtf wtf
1
wtf
fun fun
2
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
0
love
lol lol
0
lol
omg omg
1
omg
win win
0
win