Stål är en legering som till största delen består av järn. Kol är det viktigaste legeringsämnet och ingår alltid i varierande mängd i stål. Moderna stålsorter innehåller även många andra ämnen (exempelvis krom, molybden och vanadin) vilket ger stålet olika egenskaper. Med tanke på Sveriges historia när det kommer till utvinning av järnmalm känns det som ett måste att lära sig allt (o)viktigt om just stål! Visste du alla tio punkter?

Kanske var det därför tyskarna aldrig invaderade…

Sverige har alltid varit ett stort exportland när det kommer till järnmalm. Främst under andra världskriget, då det till och med finns teorier om att Tyskland aldrig attackerade Sverige på grund av vår järnmalmsexport. Men i Ryssland finns det ett berg bestående nästan helt av järnmalm.

Kan återvinnas oändligt många gånger…

Stål är återvinningsbart och kan återvinnas om och om igen utan att förlora någon som helst integritet.

Stålring en tradition…

I Kanada är det en tradition för ingenjörer att bära en stålring på sitt lillfingret för att påminna sig själva om de skyldigheter de bär gentemot sitt yrke.

Ökade lavinartat i samband med järnvägsbygge…

Stålets första riktigt stora efterfrågan kom i samband med att järnvägsbyggandet satte fart världen över.

Från brons till järn…

Bronsåldern utvecklades till järnåldern just på grund av att järn var både enklare att hitta och bearbeta.

10 fakta du antagligen inte visste om botox

10 fakta du antagligen inte visste om botox

Botox blir ett allt vanligare skönhetsingrepp världen över, framförallt i västvärlden. Idag tillhör injektioner av toxinet det absolut populäraste och vanligaste skönhetsingreppet hos både kvinnor och män. Men hur mycket vet du om giftet som sprutas in i dina muskler?...

10 fakta du antagligen inte visste om syre

10 fakta du antagligen inte visste om syre

Syre eller oxygen är ett grundämne med tecknet O och atomnummer 8 – vilket du självklart redan har lärt dig i skolan. Syre är vid standardtryck och -temperatur (STP) en gas, syrgas, O2, som förekommer i atmosfären i en halt av cirka 21 volymprocent. Med detta sagt...