10 fakta du antagligen inte visste om glaciärer

En glaciär definieras som en årligen ackumulerad och omsatt massa av is och snö som har börjat röra sig, av sin egen tyngd. Glaciärer utgör jordens största resurs av sötvatten och den näst största ansamlingen vatten efter oceanerna, Lambertsglaciären i Östantarktis är världens största glaciär. Enkelt uttryckt uppstår glaciärer ofta i berg- eller polartrakter av att snö samlas och inte hinner smälta undan, varvid den lägger sig lager på lager. Av sin egen tyngd omvandlas snön till is av trycket och slutligen nås en kritisk massa då isen sätts i rörelse. Men det här visste ju du redan. Eller? Här är i alla fall tio fakta om glaciärer som du kanske inte kände till!

01Uppkallat efter innehållet…
Det finns en glaciär i Montana, USA, som är uppkallad efter de tiotals miljoner utdöda gräshopparna som kan hittas fastfrusna i isbergen. Glaciären går under namnet ”Grasshopper Glacier”, ungefär översatt till ”gräshoppsglaciärerna”. 

02Blood Falls…
Det finns en glaciär som heter ”Blood Falls” (blodfallet) i Antarktis som regelbundet väller ut en röd vätska, vilket kan se ut som att isen blöder.

03Fann en 5300 år gammal mumie…
När Otzi, en välbevarad 5300-årig mumie, hittades i en glaciär, trodde vandrarna och upptäckarna att det var en kropp från andra världskriget. Otzi är också känd för att ha 19 levande släktingar till denna dag.

04

Kan röra sig på två olika sätt…
Glaciärer kan röra sig på två sätt: dels internt, vilket alla glaciärer måste göra per definition, dels längs marken, så kallad basal glidning. En del av en glaciär/inlandsis som rör sig snabbare än den omgivande isen kan kallas isström.

05Grönlands ständiga stigande…
Grönland stiger cirka 2,5 centimeter per år på grund av att glaciärer smälter och lindrar dessutom landets vikt.

Fortsätt läsningen på nästa sida >>Nästa sida
PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar