2
2 poäng

I vår moderna och högteknologiska tid, där klimatförändringar är en av de mest diskuterade frågorna, är det lätt att drabbas av desinformation och myter som omger ämnet. Från förnekelse av vetenskapliga fakta till missuppfattningar om dess påverkan, har klimatförändringar blivit en grogrund för myter och falsk information. I denna artikel kommer vi att granska och motbevisa de tio största myterna om klimatförändringarna för att belysa den verkliga bilden av detta globala problem och uppmuntra till en faktabaserad diskussion om hur vi kan hantera dess konsekvenser. Alla de tio vanligaste myterna om klimatförändringarna finner du nedanför!

”Jordens klimat har alltid förändrats”…

Under jordens 4,5 miljarder år långa historia har klimatet förändrats mycket, det är sant. Men den snabba uppvärmning vi ser nu kan inte förklaras av naturliga cykler av uppvärmning och nedkylning. De förändringar som normalt skulle ta hundratusentals år sker nu istället på bara årtionden.

Globala temperaturer är nu de högsta sedan mätningarna började. Alla de tio varmaste åren på jorden, sedan 1880, har inträffat sedan 2014.

Så när människor talar om klimatförändringar idag menar de antropogen (människoskapad) klimatförändring. Detta är uppvärmningen av jordens genomsnittliga temperatur som ett resultat av mänsklig aktivitet, såsom förbränning av kol, olja och gas för att producera energi för att driva våra hem och transportmedel, samt avverkning av träd för att göra plats åt stora jordbruk, för att kunna producera den mat vi äter. [källa]

”Global uppvärmning är inte på riktigt då det fortfarande kan vara kallt”…

Den globala uppvärmningen får jordens genomsnittliga yttemperatur att stiga, vilket i sin tur orsakar förändringar i våra naturliga klimatsystem. Dessa förändringar gör olika extrema väderhändelser mer sannolika och mer allvarliga, inklusive mer intensiva torkor, värmeböljor och orkaner, men också – märkligt nog – en ökad potential för mer extrema kalla väderhändelser.

Det finns också en viktig skillnad mellan väder och klimat. Väder hänvisar till kortvariga förändringar i jordens atmosfär och representerar saker som temperatur, regn och molnighet. Klimatet hänvisar till långsiktiga förändringar i jordens atmosfär över utsträckta tidsperioder. Kortvariga förändringar i vädret kommer att fortsätta, och det är därför vi fortfarande kan uppleva kalla perioder, trots att jordens temperatur stiger. Dessutom kommer vi att fortsätta uppleva naturliga säsongsmässiga variationer när jorden kretsar runt solen, så vintern kommer fortfarande att kännas svalare än sommaren, även om den övergripande temperaturen är högre än för 100 år sedan.

På grund av var vi befinner oss i världen är Storbritannien och Irland troligtvis att få mer vind och regn till följd av klimatförändringarna, medan New York skulle kunna se mer snö. Den komplexa interaktionen mellan faktorer i jordens klimat gör extrema väderhändelser, både varma och kalla, mer oberäkneliga och påverkansrika. [källa]

Myt nummer 2 om klimatförändringarna: "Global uppvärmning är inte på riktigt då det fortfarande kan vara kallt"…

”Värmeböljor och bränder har ingenting med klimatförändringarna att göra”…

Klimatförändringarna gör extrema väderhändelser mer frekventa och intensiva, inklusive värmeböljor, skogsbränder och översvämningar.

Bevisen visar att extrema värmeböljor har ökat sedan 1950-talet och de mänskligt framkallade klimatförändringarna är den främsta orsaken; med ytterligare ökning av global uppvärmning fortsätter dessa värmeböljor och bränder också att öka.

Eftersom klimatförändringar skapar varmare och torrare förhållanden finns det även om en skogsbrand startar som ett resultat av mänsklig aktivitet mer bränsle tillgängligt när vegetationen är mycket torr, och luftens relativa fuktighet kommer att vara lägre, vilket tillåter bränder att sprida sig längre och snabbare. Dessutom blir den globala skogsbrandsäsongen längre, på grund av högre temperaturer och längre torkperioder.

Skogsbränder kan utgöra ett omedelbart hot mot människors och djurs liv i områden, samt orsaka skador på mark, vegetation och hela ekosystem. Rök och aska från skogsbränder förorenar dessutom luft, vatten och mark. [källa]

”Kina bär det största ansvaret för klimatförändringarna”…

Den mänskligt framkallade klimatförändringen är något som har pågått i många år och främst västländerna har spelat en stor roll i att bidra till koldioxidutsläppen under de senaste 200 åren. Det innebär att det endast är en förenkling av ett mycket nyanserat ämne att bara titta på vilka som är de största utsläpparna av växthusgaser idag.

Många av de produkter vi köper här i Sverige tillverkas i Kina, vilket innebär att vi i princip överför en stor del av våra utsläpp till de länder som är ansvariga för att skapa de produkter vi använder. En del av anledningen till att utsläppen från högt industrialiserade länder är så höga beror på den höga efterfrågan på produkter som skapas av dem, från exempelvis länder som Sverige.

Trots att Kina är en av de största utsläpparna av växthusgaser idag, delvis eftersom det är ett så stort land, är utsläppen per person lägre än i andra länder, som exempelvis USA.

Kina investerar också kraftigt i förnybar energi för närvarande. Ökningen av investeringarna har varit ett svar på den snabba tillväxten av gröna företag, efterfrågan på förnybar energi och behovet av att rena luftföroreningar i sina stora städer.

Klimatförändringen är en global fråga, och vi har alla ett ansvar att agera för att tackla klimatkrisen. Problemet kommer inte att lösas om inte alla länder gör så mycket de kan och arbetar tillsammans. Åtgärder mot klimatförändringar kommer att kräva rejäla och allvarliga investeringar men har potential att leverera enorma fördelar för natur, människor och djur. [källa]

Myt nummer 4 om klimatförändringarna: "Kina bär det största ansvaret för klimatförändringarna"…

”Växter behöver koldioxid”…

Visst behöver växter faktiskt koldioxid (CO2) för att leva. Växter och skogar tar bort och lagrar enorma mängder koldioxid från atmosfären varje år. Problemet är att det bara finns en begränsad mängd koldioxid de kan absorbera och denna mängd minskar, eftersom allt fler skogar huggs ner över hela världen, främst för att producera vår mat genom stora jordbruk.

Låt oss förtydliga; koldioxid i sig orsakar inte problem. Det är en del av det naturliga globala ekosystemet. Problemet är mängden koldioxid som produceras av oss som människor. Den mängd koldioxid som finns i vår atmosfär idag har inte funnits på över tre miljoner år. [källa]

”Djur kommer att anpassa sig till klimatförändringarna”…

Den här punkten är inte en fullständig myt; Charles Darwin hade delvis rätt angående anpassningsdelen. Men låt oss vara tydliga; vissa växter och djur kommer att anpassa sig – men långt ifrån alla.

För att överleva har växter, djur och fåglar som står inför klimatförändringar två alternativ: att flytta eller anpassa sig. Det finns flera exempel på arter som redan har börjat anpassa sig till klimatförändringar.

Men allt oftare ser det ut på ett annat sätt för många. Med tanke på klimatförändringarnas hastighet blir det allt svårare för många arter att anpassa sig tillräckligt snabbt för att hålla jämna steg med sin föränderliga miljö. När habitat förstörs av vägar, städer och dammar blir det allt svårare att flytta. För dem som inte kan flytta eller anpassa sig ser framtiden inte så ljus ut. [källa]

”Isbjörnspopulationen ökar”…

Så är absolut inte fallet. Klimatförändringar är det största hotet mot isbjörnar. Arktis värms upp ungefär fyra gånger snabbare än resten av världen, vilket gör att havsisen smälter tidigare och bildas senare varje år. Detta gör det svårare för isbjörnar att komma i land sent på hösten för att bygga sina bon och svårare för dem att ta sig ut på havsisen på våren för att föda sina ungar. Deras främsta bytesdjur, sälarna, påverkas också av klimatförändringar, eftersom de är beroende av havsisen för att föda sina ungar.

Detta innebär att isbjörnar i vissa delar av Arktis måste klara sig med mindre mat än tidigare. Isbjörnspopulationerna förutspås minska med 30% fram till mitten av detta århundradet. [källa]

Myt nummer 3 om klimamatförändringarna: "Isbjörnspopulationen ökar"…

”Förnybar energi är mycket dyrare”…

Tron om att förnybar energi är dyrt är helt enkelt inte sant! Solkraft och vindkraft är de billigaste sätten att generera elektricitet på, vilket innebär att den energi de producerar är billigare än kärnkraft, gas och andra fossila bränslen. Vissa uppskattningar visar att förnybar energi kan vara upp till nio gånger billigare än gas! Kostnaden för förnybar energi har fallit snabbare än någon hade kunnat förutse, ändå stöder många regeringar fortfarande den smutsiga fossila bränsen.

Just nu står människan inför en enorm ökning av energi- och livsmedelspriser. De främsta orsakerna till detta inkluderar priset på fossila bränslen, samtidigt som grödor runt om i världen också misslyckas till följd av torka och översvämningar orsakade av klimatförändringar. Att ta itu med klimatförändringarna och lösa krisen med levnadskostnader går hand i hand. Båda utmaningarna har samma grundorsak – ett beroende av dyra och förorenande fossila bränslen – vilket innebär att båda utmaningarna har samma lösning. [källa]

”Förnybar energi kan endast fungera när det blåser och är molnfritt”…

Energiindustrin utvecklar nya metoder för att lagra elektricitet och hantera efterfrågan under peaktider, vilket innebär att även om solen inte skiner eller det inte blåser kraftigt, är det fortfarande möjligt att lita på förnybara energikällor.

Majoriteten av de svenska hemmen får sin el från det nationella elnätet. När du väljer en ren leverantör garanterar de att för varje enhet el du tar från nätet kommer de att sätta in samma mängd ren energi tillbaka, vilket hjälper till att rena vår energiförsörjning. [källa]

Myt nummer 9 om klimatförändringarna: "Förnybar energi kan endast fungera när det blåser och är molnfritt"…

”Klimatförändringar är ett problem de får ta i framtiden”…

Det finns inte längre någon ursäkt för passivitet när det gäller klimatförändringar, eftersom man bara lägger bördan på att hantera krisen till våra framtida generationer.

Vi ser redan de förödande effekterna av klimatförändringar på globala livsmedelsförsörjningar, migration, konflikter, sjukdomar och global instabilitet, vilket bara kommer att förvärras om vi inte agerar nu. Klimatförändringar som är orsakade av människan är den största krisen i vår tid. Det hotar planetens framtid som vi är beroende av för vår överlevnad, och vi är den sista generationen som kan göra något åt det.

År 2015 undertecknade 196 länder Parisavtalet och enades om det gemensamma målet att stoppa den globala uppvärmningen till 1,5°C (jämfört med hur varm världen var före den industriella revolutionen). För att hjälpa till med detta strävar Sverige efter att minska sina koldioxidutsläpp med 68% fram till 2030 jämfört med nivån år 1990 och siktar på att uppnå ett nettoutsläppsnolläge fram till år 2045. Därför behöver vi agera nu för att framgångsrikt uppnå detta mål. [källa]


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

2
2 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
3
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
0
fun
geeky geeky
0
geeky
love love
2
love
lol lol
0
lol
omg omg
2
omg
win win
2
win