2
2 poäng

En glaciär definieras som en årligen ackumulerad och omsatt massa av is och snö som har börjat röra sig, av sin egen tyngd. Glaciärer utgör jordens största resurs av sötvatten och den näst största ansamlingen vatten efter oceanerna, Lambertsglaciären i Östantarktis är världens största glaciär. Enkelt uttryckt uppstår glaciärer ofta i berg- eller polartrakter av att snö samlas och inte hinner smälta undan, varvid den lägger sig lager på lager. Av sin egen tyngd omvandlas snön till is av trycket och slutligen nås en kritisk massa då isen sätts i rörelse. Men det här visste ju du redan. Eller? Här är i alla fall tio fakta om glaciärer som du kanske inte kände till!

Uppkallat efter innehållet…

Det finns en glaciär i MontanaUSA, som är uppkallad efter de tiotals miljoner utdöda gräshopparna som kan hittas fastfrusna i isbergen. Glaciären går under namnet ”Grasshopper Glacier”, ungefär översatt till ”gräshoppsglaciärerna”.

Blood Falls…

Det finns en glaciär som heter ”Blood Falls” (blodfallet) i Antarktis som regelbundet väller ut en röd vätska, vilket kan se ut som att isen blöder.

Fann en 5 300 år gammal mumie…

När Otzi, en välbevarad 5 300-årig mumie, hittades i en glaciär, trodde vandrarna och upptäckarna att det var en kropp från andra världskriget. Otzi är genom DNA-tester också känd för att ha 19 levande släktingar till denna dag.

Kan röra sig på två olika sätt…

Glaciärer kan röra sig på två sätt: dels internt, vilket alla glaciärer måste göra per definition, dels längs marken, så kallad basal glidning. En del av en glaciär/inlandsis som rör sig snabbare än den omgivande isen kan kallas isström.

Grönlands ständiga stigande…

Grönland stiger cirka 2,5 centimeter per år på grund av att glaciärer smälter och lindrar dessutom landets vikt.

Kolka-glaciärens förödelse…

År 2002 blev hela Kolka-glaciären fri och dödade 125 personer och nådde hastigheter på över 100 km/h. Även om glaciären var helt förstörd, återkom den bara två år senare.

Montanas glaciärer på väg att smälta…

Glaciärnationalparken i Montana, USA, kommer antagligen inte ha några glaciärer kvar efter år 2020-2030, förutspår forskare och miljövetare.

En namnlös glaciär…

Det finns en glaciär som heter ”Nameless Glacier” (”Namnlös glaciär”), eftersom upptäcktsresande som fann glaciären inte namngav den vid tillfället.

De svenska glaciärerna…

Sverige hade på 80-talet cirka 250 glaciärer, denna information är den som de svenska kartorna från Lantmäteriet än idag baseras på. Det finns dock en misstanke om att vissa av dessa antingen helt har försvunnit eller blivit för små för att kunna kallas för glaciär idag. Med anledning av detta pågår just nu en revidering av kartorna där man vill ta reda på hur många som faktiskt finns kvar och fortfarande kan kallas för glaciärer.

Polära glaciärer…

Polära, eller kalla, glaciärer finns framförallt i polara områden. Dessa kännetecknas av att hela massan är frusen och inget eller mycket lite vatten finns tillgängligt. Dessa glaciärer är bottenfrusna, vilket gör att underlaget inte påverkas nämnvärt av dem. Deras eroderande egenskaper är därför försumbara.


Tyckte du detta var intressant? Dela artikeln med dina vänner!

2
2 poäng

Vad är din reaktion?

interesting interesting
0
interesting
wtf wtf
0
wtf
fun fun
1
fun
geeky geeky
1
geeky
love love
1
love
lol lol
0
lol
omg omg
2
omg
win win
1
win