Välj en sida

Astma är ett inflammatoriskt syndrom som påverkar luftvägarna, och gör det svårt att andas. Symtomen beror oftast på att luftflödet begränsas (luftvägsobstruktion), och dessa symtom går ofta tillbaka, antingen av sig självt eller efter läkemedelsbehandlingar. Obstruktionen beror på sammandragning av luftrörens muskler, samt svullnad och ökad bildning av slem i luftrören. Kanske känner du någon som har astma, eller har det själv. Oavsett vad så följer tio fakta som du säkert inte kände till om det nedanför.

Vanligare hos de med psykiska sjukdomar…

Psykiska störningar är vanligare bland astmatiker, men det är inte känt om det är astman som orsakar psykiska problem eller om de psykologiska problemen leder till astma.

Förbjöds trots liten miljöpåverkan…

Astmainhalatorer som innehöll ozonskadliga CFC-preparat förbjöds under år 2008 trots deras små miljöpåverkan. Läkemedelsföretag har haft stor nytta av förbudet eftersom de kan förändra mer för HFA-inhalatorer som fortfarande är patenterade. Läkemedlet har dock inte förändrats, bara leveransmekanismen.

Ung skolpojk dog i USA…

En astmatisk pojke dog i en allvarlig astmaattack i USA eftersom skolan förbjöd astmainhalatorer; Medan pojken dog, satt inhalatorerna i ett kassaskåp på skolans huvudkontor.

Ovanligt att dö av astmaattacker…

Svårighetsgraden varierar från lätt till livshotande tillstånd, att  av en astmaattack dock är väldigt ovanligtVirus ligger bakom upp mot 85% av alla astmaförsämringar, framförallt gäller detta rhinovirus.

Amerikansk president fick whisky och cigarrer mot astman…

När USA:s 26:e president – Teddy Roosevelt – var ett ungt barn, ordinerade läkare honom whisky och cigarrer för att lindra sin svåra astma.

10 fakta du antagligen inte visste om siamesiska tvillingar

10 fakta du antagligen inte visste om siamesiska tvillingar

Siamesiska tvillingar är enäggstvillingar vars kroppar är sammanvuxna sedan graviditeten då det befruktade ägget inte har delats fullständigt till två skilda individer. Fenomenet uppstår en gång på mellan 50 000 och 200 000 födslar, med något högre frekvens i...

10 fakta du antagligen inte visste om klimakteriet

10 fakta du antagligen inte visste om klimakteriet

Klimakteriet - övergångsåldern eller perimenopaus (från grekiskans klimakterikos = kritisk) - är den övergångstid som varar något år, då en kvinna övergår från att vara fruktsam till att inte längre få ägglossning, och därmed inte längre kan bli befruktad på den...