Astma är ett inflammatoriskt syndrom som påverkar luftvägarna, och gör det svårt att andas. Symtomen beror oftast på att luftflödet begränsas (luftvägsobstruktion), och dessa symtom går ofta tillbaka, antingen av sig självt eller efter läkemedelsbehandlingar. Obstruktionen beror på sammandragning av luftrörens muskler, samt svullnad och ökad bildning av slem i luftrören. Kanske känner du någon som har astma, eller har det själv. Oavsett vad så följer tio fakta som du säkert inte kände till om det nedanför.

Vanligare hos de med psykiska sjukdomar…

Psykiska störningar är vanligare bland astmatiker, men det är inte känt om det är astman som orsakar psykiska problem eller om de psykologiska problemen leder till astma.

Förbjöds trots liten miljöpåverkan…

Astmainhalatorer som innehöll ozonskadliga CFC-preparat förbjöds under år 2008 trots deras små miljöpåverkan. Läkemedelsföretag har haft stor nytta av förbudet eftersom de kan förändra mer för HFA-inhalatorer som fortfarande är patenterade. Läkemedlet har dock inte förändrats, bara leveransmekanismen.

Ung skolpojk dog i USA…

En astmatisk pojke dog i en allvarlig astmaattack i USA eftersom skolan förbjöd astmainhalatorer; Medan pojken dog, satt inhalatorerna i ett kassaskåp på skolans huvudkontor.

Ovanligt att dö av astmaattacker…

Svårighetsgraden varierar från lätt till livshotande tillstånd, att  av en astmaattack dock är väldigt ovanligtVirus ligger bakom upp mot 85% av alla astmaförsämringar, framförallt gäller detta rhinovirus.

Amerikansk president fick whisky och cigarrer mot astman…

När USA:s 26:e president – Teddy Roosevelt – var ett ungt barn, ordinerade läkare honom whisky och cigarrer för att lindra sin svåra astma.

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

10 fakta du antagligen inte visste om hormoner

De flesta relaterar nog hormoner till tonåringar - men sanningen är att vi alla ständigt bär på hormoner. Hormoner är molekyler som fungerar som budbärare från en cell eller ett organ i kroppen till en annan cell eller grupp av celler. Alla flercelliga organismer...

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

10 fakta du antagligen inte visste om rabies

Rabies - även kallat lyssa eller vattuskräck - är en virussjukdom som orsakar akut hjärninflammation hos människor och andra varmblodiga djur. Tidiga symptom innefattar bland annat feber och pirrningar vid exponeringsplatsen. Dessa symptom följs sedan av en eller...

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

10 fakta du antagligen inte visste om genetik

Genetik, ärftlighetslära, är en vetenskap inom biologin som studerar hur egenskaper nedärvs, hur genomet (arvsmassan) är uppbyggt och fungerar, hur förändringar av generna (arvsanlagen) uppstår, samt den biologiska variationen. Just vårt genetiska arv har blivit en...