10 fakta du antagligen inte visste om mobbning

Forskning har påvisat att hälften av alla barn är mobbade någon gång under sin skoltid. Mer än 10% är mobbade regelbundet. Det har också visat sig att tjejer är mer angelägna att mobbas i grupp än vad killar är. Det här kanske redan var allmänt känt, men visste du dessa tio fakta om mobbning?01) Flera faktorer ökar risken för ett barn som mobbas, bland annat sjukdomar eller handikapp, passivitet, social fobi, agorafobi och högre nivåer av allmän oro eller ångest.

02) Det genomsnittliga tillfället av en mobbning varar bara i snitt i 37 sekunder.

03) Även om flickor tenderar att använda mer indirekta och emotionella former av mobbning har forskning visat att flickor blivit mer fysiska i sin mobbning än vad de tidigare har varit.

mobbning2

04) Över 30% av de barn som lider av någon form av matallergi rapporteras ha blivit mobbade i skolan vid ett eller flera tillfällen. Medan verbala övergrepp var den vanligaste formen av mobbning, uppgav hela 40% att de även blivit fysiskt hotade.

05) Barn som har en utvecklingsstörning eller ADHD är mer benägna än andra barn att bli mobbade. De är också något mer benägna än andra att mobba.

06) Forskning har påvisat att om ett mobbat barn besegras av en mobbare i ett slagsmål blir förlusten bara att saken blir värre för den som blir mobbad. Forskare menar på att det inte bör uppmuntras att kämpa emot. I stället bör barnet uppmuntras att gå därifrån och berätta för en en vuxen om han eller hon känner att någon är på väg att skada honom eller henne.

07) De barn som blev utsatta för mobbning under sjätte klass har en större tendens att känna sig mer ensamma än andra under senare år. Likaså har de som mobbat andra under sjätte klass påvisats vara mer angelägna om att vara aggressivare än genomsnittet.

mobbning1

08) Över 83% av de vuxna som stammade som barn sa att de hade blivit retade eller mobbade under skoltiden. Cirka 71% av dessa sade att mobbning skedde minst en gång i veckan.

09) Tonåringar som är homosexuella utsätts ofta för en sådan intensiv mobbning att de inte får en adekvat utbildning. De är ofta generade eller skäms för att rapportera den pågående mobbningen. Homosexuella är också tre gånger mer utsatta för mobbning jämfört med en heterosexuell.

10) Forskning har tydligt påvisat att barn så unga som fem år och som ständigt observerar okontrollerad mobbning som ignoreras eller förskönas av vuxna löper större risk att bli mobbare själva.

 

Läs även
sjalvmordfokus
10 fakta du antagligen inte visste om självmord

 

PostViewCount - end of article

Relaterade artiklar