Välj en sida

Bävrar (Castoridae) är en familj med vattenlevande däggdjur i ordningen gnagare. Familjen omfattar idag endast släktet Castor med de två arterna europeisk bäver och amerikansk bäver. Fossiler har dock bevisat att familjen en gång i tiden omfattade en stor mångfald arter och släkten, bland annat det utdöda släktet Castoroides med arten jättebäver. Men det här har du säkert redan lärt dig i skolan, så låt oss istället skutta direkt till tio lite roligare fakta om just bävern!

Europeiska och amerikanska bävrar kan inte para sig med varandra…

Europeiska bävrar kan inte para sig med amerikanska bävrar. I ett försök där 27 parningar utfördes blev det endast en enda dödfödd avkomma till. [källa]

Kategoriserades tidigare som fiskart…

På grund av en bäverns vattenmiljö och beteende kategoriserade den katolska kyrkan den officiellt som en fiskart, vilket gjorde den ätbar på långfredagen och under hela fastan. [källa]

På grund av en bäverns vattenmiljö och beteende kategoriserade den katolska kyrkan den officiellt som en fiskart, vilket gjorde den ätbar på långfredagen och under hela fastan.

Har varit stora som björnar…

Fossiler från den idag utrotade jättebävern har hittats i Nordamerika, där den ska ha varit över 240 centimeter lång och väga mellan 60 – 100 kilo. Detta motsvarar storleken på dagens svartbjörn (bortsett vikten då). [källa]

Därför ligger läpparna bakom tänderna…

En bävers läppar ligger bakom tänderna, vilket hjälper den att bära runt grenar utan att drunkna. Likaså kan de se tydligt när de är under vattnet på grund av sina transparenta ögonlock. [källa]

En bävers läppar ligger bakom tänderna, vilket hjälper den att bära runt grenar utan att drunkna. Likaså kan de se tydligt när de är under vattnet på grund av sina transparenta ögonlock.

Ett smart djur…

En forskare testade en gång bäverns intelligens genom att sätta upp högtalare som spelade ljudet av rinnande vatten på ett fält. Bävern började att täcka för högtalaren med grenar och lera och byggde upp på samma sätt som i en damm. [källa]

10 fakta du antagligen inte visste om beagle

10 fakta du antagligen inte visste om beagle

Beagle är en hundras som härstammar från Storbritannien. Den är en liten drivande hund av braquetyp som står nära foxhound och harrier och framavlades främst för att spåra och driva hare. Idag är den dock vanlig som sällskapshund. I en undersökning från 2012/2013...

10 fakta du antagligen inte visste om shetlandsponny

10 fakta du antagligen inte visste om shetlandsponny

Shetlandsponny är en av världens minsta hästraser och kommer ursprungligen från Shetlandsöarna utanför Skottland. Dess ursprung är relativt okänt, men troligtvis härstammar de från skandinaviska ponnyer och ponnyer som fördes från Asien av kelterna under 200-100-talet...

10 fakta du antagligen inte visste om jämthund

10 fakta du antagligen inte visste om jämthund

Jämthund är en populär ras här i landet som ursprungligen också kommer från Sverige. Den är en nordlig jaktspets vars främsta användningsområde är älgjakt, där den också är Sveriges och Finlands vanligaste älghund. Rasens kärnområde var ursprungligen Jämtland och...