Välj en sida
10 fakta du antagligen inte visste om eld

10 fakta du antagligen inte visste om eld

0DelningarDelaTwittra Eld är det fenomen som uppstår när en gas genomgår en koncentrationsstyrd, exoterm, kemisk reaktion som inbegriper oxidation (förbränning) av ett brännbart ämne, i tekniska sammanhang benämnt bränsle. Värme från reaktionen bidrar till förgasning...
10 fakta du antagligen inte visste om diamanter

10 fakta du antagligen inte visste om diamanter

0DelningarDelaTwittra Diamant är en form av kol. Till skillnad från grafit och fulleren, (som också består av kol) är den mycket hård. Ordet “diamant” kommer från grekiska, adamas, som betyder oövervinnerlig. Diamant är en ädelsten, och oslipade diamanter...
10 fakta du antagligen inte visste om stål

10 fakta du antagligen inte visste om stål

0DelningarDelaTwittra Stål är en legering som till största delen består av järn. Kol är det viktigaste legeringsämnet och ingår alltid i varierande mängd i stål. Moderna stålsorter innehåller även många andra ämnen (exempelvis krom, molybden och vanadin) vilket ger...
10 fakta du antagligen inte visste om Tjernobyl

10 fakta du antagligen inte visste om Tjernobyl

0DelningarDelaTwittra Tjernobylolyckan år 1986 var ett haveri i stadens närliggande kärnkraftverk som spred radioaktiva ämnen över stora delar av Europa. Bland de ämnen som spreds fanns den radioaktiva isotopen Cesium-137 (Cs-137). Tjernobyl var ett litet...
10 fakta du antagligen inte visste om färger

10 fakta du antagligen inte visste om färger

0DelningarDelaTwittra Färger spelar en stor roll i vår vardag och bidrar med allt från mode och underhållning till forskning och design. Utan färg hade världen med andra ord sett ganska så tråkig ut. Färger är ett av de ämnen som det forskas mest inom, och idag vet vi...